Dział Współpracy Międzynarodowej - Wyższa Szkoła Europejska
Slider
DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

W Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera co roku studia rozpoczyna około 350 studentek i studentów nie tylko z Polski, ale też z takich krajów, jak m.in.: Ukraina, Białoruś, Szwecja, Włochy, Egipt, Republika Konga, Indie. Odsetek cudzoziemców studiujących w WSE kształtuje się na poziomie zbliżonym do krajowego: 5,1%.

Umiędzynarodowienie uczelni to jeden z celów strategicznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera (WSE). Od początku swojego istnienia (od 2003 r.) uczelnia kładła szczególny nacisk na realizację działań rozwijających współpracę międzynarodową zarówno w wymiarze osobowym, jak i instytucjonalnym. Jednostką, która w dużej mierze odpowiada za proces umiędzynarodowienia jest podlegający pod Centrum Rozwoju Strategicznego- Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM).

Wśród działań organizowanych/ koordynowanych rzez DWM należy wymienić:

  • wyjazdy zagranicznych studentów, absolwentów i pracowników WSE oraz przyjazdy studentów i pracowników z instytucji partnerskich (przede wszystkim w ramach programów ERASMUS+, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego),
  • wymiany studentów,
  • wymiany kadry i pracowników,
  • wykłady, kursy i spotkania z zagranicznymi gośćmi,
  • konferencje międzynarodowe,
  • zagranicznych praktyki i staże zawodowe studentów i absolwentów,
  • projekty realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi,
  • szkoły letnie realizowane na potrzeby partnerów zagranicznych,
  • wizyty networkingowe przedstawicieli uczelni zagranicznych,
  • międzynarodowe targi edukacyjne.

Uczestnictwo w programie Erasmus+ daje studentom szansę realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich Wyższej Szkoły Europejskiej. Jest to wyjątkowa możliwość poszerzenia znajomości języków obcych, poznania innych kultur, nabycia umiejętności swobodnej komunikacji w wielokulturowym środowisku oraz zyskania nowych znajomości i przyjaźni z wieloma studentami z całego świata.

W ramach programu Erasmus+ oferowane są wyjazdy na studia zagraniczne obejmujące okres do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (w tym studiów I i II stopnia). Wyższa Szkoła Europejska umożliwia swoim studentom wyjazdy na studia do niemalże 30 uczelni partnerskich w takich krajach jak m.in. Norwegia, Finlandia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Litwa, czy Turcja. Szczegółowa lista uczelni partnerskich z podziałem na kierunki studiów oraz regulamin rekrutacji na wyjazdy razem z wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

Każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą. Dodatkowo, studenci niepełnosprawni oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (pobierający stypendium socjalne) mogą skorzystać ze specjalnego dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji o projekcie „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” znajduje się na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl/power

Wymiana międzyuczelniana: program MOST- uczelnia nie uczestniczy w programie MOST.

Wszystkich zainteresowanych praktykami Erasmus+ prosimy o bezzwłoczny kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej.

Kadra dydaktyczna – mobilność w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Do uczestnictwa w programie uprawnione są wszystkie osoby, które w roku wyjazdu prowadzą zajęcia w Wyższej Szkole Europejskiej, zarówno zatrudnione na umowę o pracę, jak i na umowę cywilno-prawną. Ponadto, niezbędna jest znajomość języka obcego, w którym planowane są zajęcia na uczelni przyjmującej. Nauczyciel akademicki musiprzeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć. Aktualne warunki dofinansowania znajdują się na stronie internetowej https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/dokumenty-programu-erasmus/ w punkcie “Stawkiw programie Ersamus+”
Regulamin rekrutacji, niezbędne dokumenty oraz wykaz uczelni partnerskich znajdują się w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

Kadra administracyjna – mobilność w celach szkoleniowych

Do uczestnictwa w programie uprawnione są wszystkie osoby zajmujące się pełnieniem zadań administracyjnychw Wyższej Szkole Europejskiej, zarówno zatrudnione na umowę o pracę, jak i na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Ponadto, niezbędna jest znajomość języka obcego, w którym odbędą się szkolenia w instytucji przyjmującej. Może nią być uczelnia wyższa posiadająca Kartę Uczelni Erasmusa+ lub inne instytucje zagraniczne, np. przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje edukacyjne. Wyjazd odbywa się w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy i wymiany doświadczeń (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu workshadowing itp.). Wyjazdy nie mogą być realizowane do instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji zarządzających programami Unii Europejskiej. Aktualne warunki dofinansowania znajdują się na stronie internetowej https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/dokumenty-programu-erasmus/ w punkcie “Stawki w programie Ersamus+”.

Regulamin rekrutacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce “Dokumenty do pobrania”.

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej:

Dominika Zębala
e-mail: dzebala@wse.krakow.pl
tel. +48 609 605 417

DWM zaprasza na spotkania w sprawie wyjazdów międzynarodowych na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ do pokoju 106, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00, po uprzednim umówieniu się drogą mailową na adres international@wse.krakow.pl lub dzebala@wse.krakow.pl.

DZIAŁ WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ


tel: 12 683 24 83
e-mail: international@wse.krakow.pl pokój 218

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.