Egzaminy TELC- Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
Slider
Egzaminy TELC

Egzaminy TELC

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera jest Centrum Egzaminacyjnym TELC.

Organizatorem egzaminów jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 70 certyfikatów o różnym zakresie i stopniu skomplikowania. Wszystkie egzaminy przeprowadzane przez telc GmbH są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The CommonEuropean Framework of Reference for Languages, CEFR).

Certyfikat TELC

Egzaminy i certyfikaty są dostępne na wszystkich poziomach zgodnych z CEFR (czyli od A1 do C2). Dodatkowo kandydaci podchodzący do egzaminów na poziomach A2, A2-B1, B1 i B2 mogą zdawać egzamin „szkolny”, który jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat. Kandydaci na poziomach A2-B2, B1, B1-B2, B2 i B2-C1 mogą zdawać egzamin biznesowy, który został opracowany dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych. Na poziomie B1 kandydaci mogą także zdawać test o profilu hotelarsko-restauracyjnym, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swe kompetencje językowe w tego rodzaju otoczeniu. Dostępny jest również egzamin techniczny (na poziomie B2), przeznaczony dla zaawansowanych kandydatów wykonujących zawody techniczne.

Egzaminy TELC z j. angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego luty 2021

Gdzie i kiedy możesz zdawać egzamin?

Będzie odbywał się w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera przy al. Jana Pawła II 39a w Krakowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego!

 Termin zgłoszeniaTermin egzaminu
Część pisemna
Termin egzaminu
Część ustna
(przy dużej liczbie uczestników zastrzegamy sobie ustalenie dodatkowego termin)
CENA regularna dla kandydatów
Studenci Wyżej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera mają 10% zniżki
J. angielski C2


do 6 stycznia 2021

16 lutego 2021
g. 9:00
16 lutego 2021
g. 14:00
730 zł657 zł
J. angielski C118 lutego 2021
g. 9:00
18 lutego 2021
g. 14:00
730 zł657 zł
J. angielski B218 lutego 2021
g. 9:00
18 lutego 2021
g. 14:00
670 zł603 zł
J. angielski B2 business17 lutego 2021
g. 9:00
17 lutego 2021
g. 14:00
730 zł657 zł
J. niemiecki B1do 6 stycznia 2021

16 lutego 2021
g. 9:00
16 lutego 2021
g. 14:00
590 zł531 zł
J. niemiecki B216 lutego 2021
g. 9:00
16 lutego 2021
g. 14:00
670 zł603 zł
J. hiszpański B1

do 19 grudnia 2020
16 lutego 2021
g. 9:00
16 lutego 2021
g. 14:00
590 zł531 zł
J. hiszpański B24 lutego 2021
g. 9:00
4 lutego 2021
g. 14:00
670 zł603 zł

Jak się zapisać?

Zapisy mailowe: telc@wse.krakow.pl lub bbojanowicz@wse.krakow.pl

Właściwe i ważne zgłoszenie to mail ze zgłoszeniem i potwierdzeniem przelewu:

Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera
Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
ING Bank Śląski SA o/Kraków
PL 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Tytuł przelewu: TELC język, poziom, Imię i nazwisko kandydata/ki

W cenie egzaminu odbędzie się krótkie szkolenie przed egzaminem. Spotkanie to będzie odbywało się online i będzie poprowadzone przez egzaminatorów. Informacje o nim dostana osoby zgłoszone na egzamin.

WAŻNA informacja dla STUDENTÓW I STUDENTEK Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera:

Po otrzymaniu certyfikatu, w wyznaczonym przez regulamin ZJO czasie, student/ka WSE może się ubiegać o zwolnienie z lektoratu i egzaminu* danego języka: (j. angielski min. Poziom B2, j. hiszpański i niemiecki: Lingwistyka dla biznesu poziom B1, Filologia Angielska min. A2).

*Studenci Grafiki Reklamowej i Multimedia nie będą zwolnieni z ostatniego semestru j. angielskiego specjalistycznego! Studenci Lingwistyki dla biznesu będą musieli zdać część słownikową z języka biznesowego u swojego lektora. Studenci Skandynawistyki nie będą zwolnieni z ostatnich semestrów j. angielskiego w biznesie, chyba, że zdobędą certyfikat B2 business.

WAŻNE INFORMACJE O EGZAMINIE TELC:

Dlaczego warto zdobyć certyfikat TELC?

  • Jako, że absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie minimum B2 według obowiązujących efektów kształcenia, na podstawie certyfikatu TELC B2 student może być zwolniony z lektoratu lub egzaminu.
  • Certyfikaty TELC są uznawane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  • Jest ważnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w momencie ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (poziom min. B2)
  • W Polsce egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest uznawany za dowód kompetencji językowych kandydatów do służby cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dn.21.XI.2008 r.). Jest ważnym certyfikatem dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozp.MNiSzW z 26.IX.2016 r).

Umiejętności językowe są kluczową kwalifikacją w zjednoczonej Europie i zglobalizowanym świecie. Z certyfikatem językowym telc możesz udowodnić swoje umiejętności językowe na wszystkich poziomach kompetencji według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia (CEFR).

Egzaminy językowe Telc są opracowywane przez czołowych dydaktyków i specjalistów ds. Oceny. Stale monitorujemy ważność, rzetelność i obiektywność naszych testów językowych, gwarantując tym samym wysokie standardy jakości.

Twoje korzyści w skrócie:

  • Wysoka jakość i międzynarodowe uznanie na uczelniach, w firmach i instytucjach
  • Przezroczysty system poziomów znany na całym świecie zgodnie z CEFR
  • Autentyczne ćwiczenia egzaminacyjne związane z życiem codziennym

Na poziomie międzynarodowym testy językowe telc są powszechnie uznawane przez firmy, urzędy, szkoły i uniwersytety.

W Polsce urzędnicy administracji publicznej oraz nauczyciele języków obcych w szkołach publicznych mogą akredytować umiejętności językowe certyfikatami telc.

Więcej: https://www.telc.net/es.html

EGZAMINY TELC

e-mail:
telc@wse.krakow.pl bbojanowicz@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Koordynator:
mgr Bożena Bojanowicz Santos

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.