Egzaminy TELC- Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Egzaminy TELC

Egzaminy TELC

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera jest Centrum Egzaminacyjnym TELC.

Organizatorem egzaminów jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 70 certyfikatów o różnym zakresie i stopniu skomplikowania. Wszystkie egzaminy przeprowadzane przez telc GmbH są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The CommonEuropean Framework of Reference for Languages, CEFR).

Certyfikat TELC

Egzaminy i certyfikaty są dostępne na wszystkich poziomach zgodnych z CEFR (czyli od A1 do C2). Dodatkowo kandydaci podchodzący do egzaminów na poziomach A2, A2-B1, B1 i B2 mogą zdawać egzamin „szkolny”, który jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat. Kandydaci na poziomach A2-B2, B1, B1-B2, B2 i B2-C1 mogą zdawać egzamin biznesowy, który został opracowany dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych. Na poziomie B1 kandydaci mogą także zdawać test o profilu hotelarsko-restauracyjnym, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swe kompetencje językowe w tego rodzaju otoczeniu. Dostępny jest również egzamin techniczny (na poziomie B2), przeznaczony dla zaawansowanych kandydatów wykonujących zawody techniczne.

Egzaminy TELC z j. angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego 2021/2022

Najbliższy organizowany egzamin:

Español B2 18 grudnia 2021 9:00 (ok. 3h cześć pisemna i 20min część ustna)

Zapisy do 12 listopada 2021

Cena: 770zł, dla studentów WSE 703zł

 

Gdzie i kiedy możesz zdawać egzamin?

Będzie odbywał się w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera przy al. Jana Pawła II 39a w Krakowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego! 

 

Termin zgłoszenia

*CENA regularna dla kandydatów

*Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera

English B1 General/Business/Hotel and Restaurant

Ok. 40 dni przed datą egzaminu

790zł

731zł

English dual A2-B1 General/Business/School

790zł

731zł

English B1-B2 General/Business/School

870zł

803zł

J. angielski B2 General/Business/School/Technical

870zł

803zł

J. angielski dual B2/C1 Business/University

930zł

857zł

J. angielski C1

930zł

857zł

J.  angielski C2

930zł

857zł

J. niemiecki B1/B1+Beruf/Schule

Ok. 40 dni przed datą egzaminu

790zł

731zł

J. niemiecki B2/B2+Beruf/Medizin Zugangsprüfung

870zł

803zł

J. niemiecki C1/C1 Beruf/Hochschule

930zł

857zł

J.niemiecki C2

930zł

857zł

J. hiszpański A1 Escuela, Junior, A2, A2 escuela

Ok. 40 dni przed datą egzaminu

700

650zł

 

J. hiszpański B1, B1 Escuela

790zł

731zł

 

J. hiszpański B2, B2 Escuela

870zł

803zł

J. angielski B2 business
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
13 września 2021
g.9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
13 września 2021
g. 13:00
**CENA regularna dla kandydatów670,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki603,00 zł
J. angielski B2
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
13 września 2021
g. 9:30
*Termin egzaminu
Część ustna
13 września 2021
g. 13:30
**CENA regularna dla kandydatów670,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki603,00 zł
J. angielski dual B2/C1 business
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
14 września 2021
g. 9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
14 września 2021
g. 13:00
**CENA regularna dla kandydatów730,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki657,00 zł
J. angielski C1
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
15 września 2021
g. 9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
15 września 2021
g. 14:00
**CENA regularna dla kandydatów730,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki657,00 zł
J. angielski C2
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
15 września 2021
g. 9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
15 września 2021
g. 14:00
**CENA regularna dla kandydatów730,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki657,00 zł
J. niemiecki B1
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
13 września 2021 g.9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
13 września 2021 g. 13:00
**CENA regularna dla kandydatów590,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki531,00 zł
J. niemiecki B2
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
13 września 2021 g.9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
13 września 2021 g. 13:00
**CENA regularna dla kandydatów670,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki603,00 zł
J. niemiecki C1
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
14 września 2021 g. 9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
14 września 2021 g. 13:30
**CENA regularna dla kandydatów730,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki657,00 zł
J. niemiecki C2
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
14 września 2021 g. 9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
14 września 2021 g. 13:30
**CENA regularna dla kandydatów730,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki657,00 zł
J. hiszpański B1
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
16 września 2021 g.9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
16 września 2021 g. 13:00
**CENA regularna dla kandydatów590,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki531,00 zł
J. hiszpański B2
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
16 września 2021 g. 9:30
*Termin egzaminu
Część ustna
16 września 2021 g. 13:30
**CENA regularna dla kandydatów670,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki603,00 zł

* przy dużej liczbie uczestników zastrzegamy sobie ustalenie dodatkowego terminu
** cena przy min. 3 uczestnikach. W przypadku 1 lub 2 kandydatów/kandydatek, cena +100zł.

Jak się zapisać?

Właściwe i ważne zgłoszenie to:

1.  przelew na konto:

Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
ING Bank Śląski SA o/Kraków
PL 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Tytuł przelewu: Egzamin telc, język, poziom, Imię i nazwisko kandydata/ki

2. mail ze zgłoszeniem i potwierdzeniem przelewu: telc@wse.krakow.pl lub bbojanowicz@wse.krakow.pl

W cenie egzaminu odbędzie się krótkie szkolenie przed egzaminem. Spotkanie to będzie odbywało się online i będzie poprowadzone przez egzaminatorów. Informacje o nim dostaną osoby zgłoszone na egzamin.

WAŻNA informacja dla STUDENTÓW I STUDENTEK Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera:

Po otrzymaniu certyfikatu, w wyznaczonym przez regulamin ZJO czasie, student/ka WSE może się ubiegać o zwolnienie z lektoratu i egzaminu* danego języka: (j. angielski min. Poziom B2, j. hiszpański i niemiecki: Lingwistyka dla biznesu poziom B1, Filologia Angielska min. A2).

*Studenci Grafiki Reklamowej i Multimedia nie będą zwolnieni z ostatniego semestru j. angielskiego specjalistycznego! Studenci Lingwistyki dla biznesu będą musieli zdać część słownikową z języka biznesowego u swojego lektora. Studenci Skandynawistyki nie będą zwolnieni z ostatnich semestrów j. angielskiego w biznesie, chyba, że zdobędą certyfikat B2 business.

WAŻNE INFORMACJE O EGZAMINIE TELC:

Dlaczego warto zdobyć certyfikat TELC?

  • Jako, że absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie minimum B2 według obowiązujących efektów kształcenia, na podstawie certyfikatu TELC B2 student może być zwolniony z lektoratu lub egzaminu.
  • Certyfikaty TELC są uznawane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  • Jest ważnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w momencie ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (poziom min. B2)
  • W Polsce egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest uznawany za dowód kompetencji językowych kandydatów do służby cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dn.21.XI.2008 r.). Jest ważnym certyfikatem dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozp.MNiSzW z 26.IX.2016 r).

Umiejętności językowe są kluczową kwalifikacją w zjednoczonej Europie i zglobalizowanym świecie. Z certyfikatem językowym telc możesz udowodnić swoje umiejętności językowe na wszystkich poziomach kompetencji według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia (CEFR).

Egzaminy językowe Telc są opracowywane przez czołowych dydaktyków i specjalistów ds. Oceny. Stale monitorujemy ważność, rzetelność i obiektywność naszych testów językowych, gwarantując tym samym wysokie standardy jakości.

Twoje korzyści w skrócie:

  • Wysoka jakość i międzynarodowe uznanie na uczelniach, w firmach i instytucjach
  • Przezroczysty system poziomów znany na całym świecie zgodnie z CEFR
  • Autentyczne ćwiczenia egzaminacyjne związane z życiem codziennym

Na poziomie międzynarodowym testy językowe telc są powszechnie uznawane przez firmy, urzędy, szkoły i uniwersytety.

W Polsce urzędnicy administracji publicznej oraz nauczyciele języków obcych w szkołach publicznych mogą akredytować umiejętności językowe certyfikatami telc.

Więcej: https://www.telc.net/es.html

EGZAMINY TELC

e-mail:
telc@wse.krakow.pl bbojanowicz@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Koordynator:
mgr Bożena Bojanowicz Santos

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.