Egzaminy TELC- Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Egzaminy TELC

Egzaminy TELC

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera jest Centrum Egzaminacyjnym TELC.

Organizatorem egzaminów jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 70 certyfikatów o różnym zakresie i stopniu skomplikowania. Wszystkie egzaminy przeprowadzane przez telc GmbH są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The CommonEuropean Framework of Reference for Languages, CEFR).

Certyfikat TELC

Egzaminy i certyfikaty są dostępne na wszystkich poziomach zgodnych z CEFR (czyli od A1 do C2). Dodatkowo kandydaci podchodzący do egzaminów na poziomach A2, A2-B1, B1 i B2 mogą zdawać egzamin „szkolny”, który jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat. Kandydaci na poziomach A2-B2, B1, B1-B2, B2 i B2-C1 mogą zdawać egzamin biznesowy, który został opracowany dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych. Na poziomie B1 kandydaci mogą także zdawać test o profilu hotelarsko-restauracyjnym, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swe kompetencje językowe w tego rodzaju otoczeniu. Dostępny jest również egzamin techniczny (na poziomie B2), przeznaczony dla zaawansowanych kandydatów wykonujących zawody techniczne.

Egzaminy TELC z j. angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego wrzesień 2021
(informacje o sesji wrześniowej pojawią się w lipcu)

Gdzie i kiedy możesz zdawać egzamin?

Będzie odbywał się w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera przy al. Jana Pawła II 39a w Krakowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego! 

 Termin zgłoszeniaTermin egzaminu
Część pisemna
*Termin egzaminu
Część ustna
**CENA regularna dla kandydatów**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki
J. angielski B2 business

 

do 9 sierpnia 2021

13 września 2021
g.9:00
13 września 2021
g.13:00
670 zł603 zł
J. angielski B213 września 2021
g.9:30
13 września 2021
g.13:30
670 zł603 zł
J. angielski dual B2/C1 business14 września 2021
g.9:00
14 września 2021
g.13:00
730 zł657 zł
J. angielski C115 września
g. 9:00
15 września
g. 14:00
730 zł657 zł
J. angielski C215 września 2021
g.09:00
15 września 2021
g.14:00
730 zł657 zł
J. niemiecki B1

 

do 9 sierpnia 2021

13 września 2021
g.9:00
13 września 2021
g.13:00
590 zł531 zł
J. niemiecki B213 września 2021
g.9:00
13 września 2021
g.13:00
670 zł603 zł
J. niemiecki C114 września 2021
g.9:00
14 września 2021
g.13:30
730 zł657 zł
J. niemiecki C214 września 9:0014 września 13:30730 zł657 zł
J. hiszpański B1

 

do 9 sierpnia 2021

16 września 2021
g.9:00
16 września 2021
g.13:00
590 zł531 zł
J. hiszpański B216 września 2021
g.9:30
16 września 2021
g.13:30
670 zł603 zł
J. angielski B2 business
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
13 września 2021
g.9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
13 września 2021
g. 13:00
**CENA regularna dla kandydatów670,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki603,00 zł
J. angielski B2
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
13 września 2021
g. 9:30
*Termin egzaminu
Część ustna
13 września 2021
g. 13:30
**CENA regularna dla kandydatów670,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki603,00 zł
J. angielski dual B2/C1 business
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
14 września 2021
g. 9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
14 września 2021
g. 13:00
**CENA regularna dla kandydatów730,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki657,00 zł
J. angielski C1
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
15 września 2021
g. 9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
15 września 2021
g. 14:00
**CENA regularna dla kandydatów730,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki657,00 zł
J. angielski C2
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
15 września 2021
g. 9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
15 września 2021
g. 14:00
**CENA regularna dla kandydatów730,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki657,00 zł
J. niemiecki B1
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
13 września 2021 g.9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
13 września 2021 g. 13:00
**CENA regularna dla kandydatów590,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki531,00 zł
J. niemiecki B2
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
13 września 2021 g.9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
13 września 2021 g. 13:00
**CENA regularna dla kandydatów670,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki603,00 zł
J. niemiecki C1
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
14 września 2021 g. 9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
14 września 2021 g. 13:30
**CENA regularna dla kandydatów730,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki657,00 zł
J. niemiecki C2
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
14 września 2021 g. 9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
14 września 2021 g. 13:30
**CENA regularna dla kandydatów730,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki657,00 zł
J. hiszpański B1
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
16 września 2021 g.9:00
*Termin egzaminu
Część ustna
16 września 2021 g. 13:00
**CENA regularna dla kandydatów590,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki531,00 zł
J. hiszpański B2
***Termin zgłoszeniado 9 sierpnia 2021
Termin egzaminu
Część pisemna
16 września 2021 g. 9:30
*Termin egzaminu
Część ustna
16 września 2021 g. 13:30
**CENA regularna dla kandydatów670,00 zł
**Studenci WSE im. Ks. J. Tischnera 10% zniżki603,00 zł

* przy dużej liczbie uczestników zastrzegamy sobie ustalenie dodatkowego terminu
** cena przy min. 3 uczestnikach. W przypadku 1 lub 2 kandydatów/kandydatek, cena +100zł.

Jak się zapisać?

Właściwe i ważne zgłoszenie to:

1.  przelew na konto:

Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
ING Bank Śląski SA o/Kraków
PL 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Tytuł przelewu: Egzamin telc, język, poziom, Imię i nazwisko kandydata/ki

2. mail ze zgłoszeniem i potwierdzeniem przelewu: telc@wse.krakow.pl lub bbojanowicz@wse.krakow.pl

W cenie egzaminu odbędzie się krótkie szkolenie przed egzaminem. Spotkanie to będzie odbywało się online i będzie poprowadzone przez egzaminatorów. Informacje o nim dostaną osoby zgłoszone na egzamin.

WAŻNA informacja dla STUDENTÓW I STUDENTEK Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera:

Po otrzymaniu certyfikatu, w wyznaczonym przez regulamin ZJO czasie, student/ka WSE może się ubiegać o zwolnienie z lektoratu i egzaminu* danego języka: (j. angielski min. Poziom B2, j. hiszpański i niemiecki: Lingwistyka dla biznesu poziom B1, Filologia Angielska min. A2).

*Studenci Grafiki Reklamowej i Multimedia nie będą zwolnieni z ostatniego semestru j. angielskiego specjalistycznego! Studenci Lingwistyki dla biznesu będą musieli zdać część słownikową z języka biznesowego u swojego lektora. Studenci Skandynawistyki nie będą zwolnieni z ostatnich semestrów j. angielskiego w biznesie, chyba, że zdobędą certyfikat B2 business.

WAŻNE INFORMACJE O EGZAMINIE TELC:

Dlaczego warto zdobyć certyfikat TELC?

  • Jako, że absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie minimum B2 według obowiązujących efektów kształcenia, na podstawie certyfikatu TELC B2 student może być zwolniony z lektoratu lub egzaminu.
  • Certyfikaty TELC są uznawane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  • Jest ważnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w momencie ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (poziom min. B2)
  • W Polsce egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest uznawany za dowód kompetencji językowych kandydatów do służby cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dn.21.XI.2008 r.). Jest ważnym certyfikatem dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozp.MNiSzW z 26.IX.2016 r).

Umiejętności językowe są kluczową kwalifikacją w zjednoczonej Europie i zglobalizowanym świecie. Z certyfikatem językowym telc możesz udowodnić swoje umiejętności językowe na wszystkich poziomach kompetencji według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia (CEFR).

Egzaminy językowe Telc są opracowywane przez czołowych dydaktyków i specjalistów ds. Oceny. Stale monitorujemy ważność, rzetelność i obiektywność naszych testów językowych, gwarantując tym samym wysokie standardy jakości.

Twoje korzyści w skrócie:

  • Wysoka jakość i międzynarodowe uznanie na uczelniach, w firmach i instytucjach
  • Przezroczysty system poziomów znany na całym świecie zgodnie z CEFR
  • Autentyczne ćwiczenia egzaminacyjne związane z życiem codziennym

Na poziomie międzynarodowym testy językowe telc są powszechnie uznawane przez firmy, urzędy, szkoły i uniwersytety.

W Polsce urzędnicy administracji publicznej oraz nauczyciele języków obcych w szkołach publicznych mogą akredytować umiejętności językowe certyfikatami telc.

Więcej: https://www.telc.net/es.html

EGZAMINY TELC

e-mail:
telc@wse.krakow.pl bbojanowicz@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Koordynator:
mgr Bożena Bojanowicz Santos

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.