Konwent WSE - Wyższa Szkoła Europejska Kraków
WSE_baner glowny 400_REKR
WSE_baner glowny 400_ZARZ
Konwent WSE

Konwent WSE

Konwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie jest organem opiniodawczo-doradczym Rektora.

W jego skład wchodzą osoby o znacznym doświadczeniu zawodowym reprezentujące:

  • organy państwowe i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • instytucje i stowarzyszenie naukowe, zawodowe oraz twórcze;
  • organizacje pracodawców;
  • przedsiębiorców o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu i państwa;
  • inne instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym istotne dla rozwoju Uczelni.

W skład Konwentu wchodzi także Rektor, Dyrektor Generalna, Dziekan i Prodziekani.

Członkowie Konwentu mogą uczestniczyć w posiedzeniach osobiście lub przez pełnomocnika.

Do zadań Konwentu należy m. in.:

  • formułowanie założeń oraz pomoc w tworzeniu programów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia;
  • podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia studentów, prowadzenia studiów podyplomowych oraz badań naukowych;
  • podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk zawodowych oraz ułatwiających start zawodowy absolwentów Uczelni.
  • ponadto Rektor może wystąpić do Konwentu z wnioskiem o wyrażenie opinii w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Uczelni.

Konwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie stanowi gwarancję, że koncepcja poszczególnych kierunków studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz szkoleń, jakie oferuje nasza Uczelnia jest maksymalnie praktyczna, oparta na aktualnej wiedzy i zorientowana na współpracę międzysektorową.

CZŁONKOWIE KONWENTU

Paulina Zygadło-Peroń
Paulina Zygadło-Peroń
Edyta Przybylska
Edyta Przybylska
Katarzyna Warelis
Katarzyna Warelis
Anna Gasińska
Anna Gasińska
Barbara Grodowska
Barbara Grodowska
Ewa Wieczorek
Ewa Wieczorek
Edyta Klimowska-Bobula
Edyta Klimowska-Bobula
Jarosław Waśkiewicz
Jarosław Waśkiewicz
Piotr Majorczyk
Piotr Majorczyk
Jan Gąsienica-Walczak
Jan Gąsienica - Walczak
mec. Olgierd Łunarski
mec. Olgierd Łunarski
Klaudia Kossowska-Roczniak
Klaudia Kossowska-Roczniak
Gabriela Antczak
Gabriela Antczak
Kamilla Motacki
Kamilla Motacki
mec. Małgorzata Krzyżowska
mec. Małgorzata Krzyżowska
dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
Robert Siewierski
Robert Siewierski
Wojciech Przybylski
Wojciech Przybylski
Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.