Konwent WSE - Wyższa Szkoła Europejska Kraków
bener_www2 copy2
Konwent WSE

Konwent WSE

Konwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie jest organem opiniodawczo-doradczym Rektora.

W jego skład wchodzą osoby o znacznym doświadczeniu zawodowym reprezentujące:

  • organy państwowe i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • instytucje i stowarzyszenie naukowe, zawodowe oraz twórcze;
  • organizacje pracodawców;
  • przedsiębiorców o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu i państwa;
  • inne instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym istotne dla rozwoju Uczelni.

W skład Konwentu wchodzi także Założyciel, Rektor i Dyrektor Generalna.

Członkowie Konwentu mogą uczestniczyć w posiedzeniach osobiście lub przez pełnomocnika.

Do zadań Konwentu należy m. in.:

  • formułowanie założeń oraz pomoc w tworzeniu programów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia;
  • podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia studentów, prowadzenia studiów podyplomowych oraz badań naukowych;
  • podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk zawodowych oraz ułatwiających start zawodowy absolwentów Uczelni.
  • ponadto Rektor może wystąpić do Konwentu z wnioskiem o wyrażenie opinii w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Uczelni.

Konwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie stanowi gwarancję, że koncepcja poszczególnych kierunków studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz szkoleń, jakie oferuje nasza Uczelnia jest maksymalnie praktyczna, oparta na aktualnej wiedzy i zorientowana na współpracę międzysektorową.

CZŁONKOWIE KONWENTU (kadencja 01.09.2022-31.08.2026)

Edyta Klimowska-Bobula
Edyta Klimowska-Bobula
Jarosław Waśkiewicz
Jarosław Waśkiewicz
Piotr Majorczyk
Piotr Majorczyk
Klaudia Kossowska-Roczniak
Klaudia Kossowska-Roczniak
Joanna Bartocha
Joanna Bartocha
Beata Czajkowska
Beata Czajkowska
Piotr Fałek
Piotr Fałek
Gabriela Antczak
Gabriela Antczak
Paweł Hajduk
Paweł Hajduk
Marcin Jurczenko
Marcin Jurczenko
Anna Kowalewska
Anna Kowalewska
mgr Monika Kuras
Monika Kuras
Łukasz Leszczyński
Łukasz Leszczyński
Marian Mikołajski
Marian Mikołajski
mgr Beata Mosór-Szyszka
Beata Mosór-Szyszka
Marcin Olkowicz
Marcin Olkowicz
Piotr Piasecki
Piotr Piasecki
Oksana Shmygol
Oksana Shmygol
Józef Skrabski
Józef Skrabski
Katarzyna Śliwa
Katarzyna Śliwa
Julian Wierzchowski
Julian Wierzchowski
Maciej Winiarski
Maciej Winiarski
Piotr Wiśniewski
Piotr Wiśniewski
Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.