Innowacyjny nauczyciel. Cyfryzacja - wyzwania - rozwój - WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
Innowacyjny nauczyciel. Cyfryzacja – wyzwania – rozwój

Innowacyjny nauczyciel. Cyfryzacja – wyzwania – rozwój

Jeśli jesteś:

- nauczycielem, zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej,

- osobą zarządzającą placówką oświatową,

- pedagogiem,

- psychologiem szkolnym,

- szkolnym doradcą zawodowym,

- osobą pracującą z dziećmi i młodzieżą, np. jako animator

… to szkolenie jest dla Ciebie idealne!

Dzięki szkoleniu:

 • poznasz m.in. światowej klasy specjalistów, którzy przybliżą Ci najbardziej aktualne problemy, z jakimi mierzy się obecnie nauczyciel lub pedagog w codziennej pracy,
 • poznasz cyfrowe kody komunikacyjne i kulturowe, jakimi posługują się dzieci i młodzież,
 • dowiesz się, jak pokonywać zagrożenia związane z dezinformacją,
 • poznasz przykładowe wzorce lekcji, które zainspirują dzieci i młodzież,
 • dowiesz się z jakimi trudnymi sytuacjami możesz się spotkać podczas pracy on-line, jak im zapobiegać i jak sobie z nimi radzić,
 • poznasz warunki, w jakich dzieci i młodzież uczą się efektywnie w trybie hybrydowym,
 • poznasz różnorodne narzędzia do nauki hybrydowej,
 • przećwiczysz zróżnicowane techniki uczenia hybrydowego,
 • pozyskasz wiedzę skąd pozyskiwać materiały wysokiej jakości, niezbędne w stale zmieniającej się rzeczywistości,
 • poznasz aktualne wyniki badań na temat zjawiska przemocy w szkole,
 • przećwiczysz korzystanie z aplikacji umożliwiającej kontakty pomiędzy dziećmi a nauczycielami w trudnych sytuacjach, dotyczących np. przemocy lub cyberprzemocy,
 • nauczysz się posługiwania pozytywną narracją, będącą odpowiedzią na hejt lub mowę nienawiści.

 

Wykład wprowadzający: dr Michał Boni

 

Narzędzia uczenia cyfrowego 

Przegląd zastosowań różnych urządzeń od smartfona przez laptop, komputer, klasę cyfrową i jej możliwości, czy działającą w klasie tablicę interaktywną, a także odpowiednie wykorzystywanie form e-learningowych – wszystko w celu wzbogacenia możliwości nauczyciela w stosowaniu różnych urządzeń i ich formatów do uczenia hybrydowego.

Prowadzący: Piotr Brzózka

 

Cyfrowe kody komunikacyjne i kulturowe młodych

W oparciu o dostępne materiały uczestnicy szkolenia zapoznają się z narzędziami służącymi do przybliżenia sposobów porozumiewania się uczniów (język i jego słownik, zwyczaje oparte na cyfrowych doświadczeniach, analiza tego, jak zmienia ich bycie/życie w sieci, etc.).
Prowadząca: dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UŚ

 

Dezinformacja a prawdziwe źródła informacji i wiedzy

Panel mający na celu wyczulenie nauczycieli na zjawisko dezinformacji oraz zrozumienie jego psychospołecznych, negatywnych skutków.
W module tym przedstawione zostaną narzędzia służące do pokonywania zagrożeń związanych z dezinformacją i wyjścia z poczucia bezradności przy doświadczaniu omawianego zjawiska.

Prowadząca: dr Barbara Przywara 

 

Nauczanie hybrydowe

Odpowiednie wykorzystanie osiągnięć powstałych w fazie uczenia online oraz nowych propozycji w kontakcie ze środowiskiem metodyków pracy edukacyjnej on-line. Przegląd, ale przede wszystkim przećwiczenie różnych technik uczenia hybrydowego (modeli łączenia uczenia cyfrowego z uczeniem tradycyjnym), poszukiwania i wykorzystywania przy nauczaniu hybrydowym odpowiednich narzędzi i pomysłów.

Prowadzący: Piotr Brzózka

 

Źródła dla edukacji online

Wysoka jakość materiałów, odpowiednie repozytoria wiedzy i sposoby ich wykorzystywania oraz wzorce lekcji.

Prowadzący: Kamil Śliwowski

 

Przemoc w szkole

 • Prezentacja wyników różnych badań i zjawisk - od problemu „patotreści” do analiz charakteryzujących zjawiska przemocy w szkole.
  Prowadząca: Małgorzata Wójcik
 • Nauka, w oparciu o wiedzę i umiejętność, o tym jak wychwytywać w pracy wychowawczej problemy przemocy szkolnej oraz o tym, jak przeciwdziałać omawianym zjawiskom, a także wskazanie poprzez np. użycie odpowiednich aplikacji na możliwość komunikacji z uczniami na trudne tematy (zgłoszenia chronione prywatnością, etc.).
  Prowadzący: Krzysztof Rzeńca
 • Psychoedukacja związana z odróżnieniem specyfiki hejtu od mowy nienawiści. Tworzenie narracji pozytywnych jako alternatywy dla narracji nienawiści.
  Prowadzący: Tomasz Bilicki

Podsumowanie szkolenia w tym wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia: dr Michał Boni

 

Program godzinowy >> 

 

Dr Michał Boni - minister w wielu rządach i pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Minister Cyfryzacji (2011-2013), autor programu: POLSKA CYFROWA. Poseł do Parlamentu Europejskiego (w latach 2014-2019); Obecnie - adiunkt w SWPS (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny); Senior Researcher Associate w Martens Centre (think tank w Brukseli), senator SME Europe, szef Rady Programowej Fundacji FISE. Autor i koordynator prac nad raportami POLSKA 2030, MŁODZI 2020 oraz wielu artykułów i prac na tematy społeczne i cyfrowe.

 

 

 

Dr Barbara Przywara - prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Komunikacja cyfrowa. Adiunkt w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, specjalizuje się w socjologii Internetu i metaloznawstwie. Autorka wielu publikacji naukowych (w tym dotyczących współczesnej komunikacji i mediatyzacji różnych sfer życia), ekspertyz, raportów badawczych, autorskich kursów i warsztatów. Badacz społeczny - w latach 2002-2016 Kierownik Zespołu ds. Badania Potrzeb WSIiZ, prowadzącego badania socjologiczne, marketingowe, ewaluacyjne, analizy związane z jakością kształcenia, a także projekty komercyjne. Specjalista ds. metodologii i realizacji badań społecznych oraz ewaluacji w wielu projektach. Wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi warsztaty z zakresu manipulacji w mediach oraz dezinformacji dla uczniów, studentów i nauczycieli.

 

 

Piotr Brzózka - od ponad 22 lat nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu informatyki i multimediów. Pasjonat platformy Moodle tworzący jej wdrożenia dla szkół, instytucji oraz firm.

W ostatnich latach popularyzator metodyki kształcenia na odległość.
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych „Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość” realizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński .
Autor dwóch wydań książki "Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową". Twórca szkoleń wideo z zakresu pracy z platformą. Obecnie, po sześcioletnim okresie prowadzenia własnej firmy zajmującej się wdrażaniem platform elearningowych i tworzeniem szkoleń, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini oraz Konsultant Wiodący ds. Produktów Cyfrowych w jednej z firm szkoleniowych.

 

 

Prof. Magdalena Szpunar – profesor Uniwersytetu Śląskiego. Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Socjologii. Autorka ponad 160 publikacji naukowych, w tym m.in. monografii "Kultura cyfrowego narcyzmu", "Kultura algorytmów", "(Nie)potrzebna wrażliwość", "Imperializm kulturowy Internetu". Współautorka autorskiego narzędzia do badań sondażowych online www.ebadania.pl. Prowadzi stronę www.magdalenaszpunar.com, gdzie umożliwia wolny dostęp do swoich publikacji. Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową. Autorka ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, prowadziła szkolenia dla Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Stała recenzentka kilkudziesięciu czasopism naukowych.

 

Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START przy Fundacji Innopolis w Łodzi, członek The International Critical IncidentStress Foundation (ICISF), absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Prowadzi konsultacje, terapię i interwencję kryzysową dla nastolatków.

 

 

Kamil Śliwowski – trener kompetencji cyfrowych. Ponad dekadę działał w ruchu na rzecz otwartych zasobów wiedzy: Creative Commons, prowadząc działania edukacyjne zarówno w Polsce, jak i międzynarodowo. Od kilkunastu lat związany z trzecim sektorem, współpracuje z fundacjami Panoptykon i Szkoła z Klasą, blogiem Sektor 3.0, tworzy newsletter poświęcony trendom i technologiom w edukacji (otwartezasoby.pl/newsletter). Najbardziej lubi uczyć się poprzez uczenie innych.

 

 

 

 

 

Dr Małgorzata Wójcik – dr nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt i prodziekan w katowickim wydziale Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy szkolnej. Realizuje projekty mające na celu zapobieganie  zachowaniom wykluczającym oraz przemocy rówieśniczej. Obecnie wdraża zintegrowany program monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej „RESQL”w szkołach podstawowych i średnich. Autorka publikacji naukowych i podręczników.

 

 

Krzysztof Rzeńca - psycholog, broker innowacji w Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS. Obszary ekspertyzy: projektowanie i  rozwój strategii w obszarach edukacji, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie projektami interdyscyplinarnymi, procesy komercjalizacji. Współzałożyciel spółek spin-off Uniwersytetu SWPS - Beviado Sp. z o.o. oraz RESQL Sp. z o.o.

 

 

 

 • Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dedykowanego dla zamkniętej grupy w uzgodnionym wcześniej terminie
 • Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, al. Jana Pawła II 39A
 • Koszt szkolenia: 690 zł (stawka zw. z VAT), każdy kolejny nauczyciel z danej szkoły – otrzymuje 50% zniżki
 • Jak się zapisać? Wypełnij formularz lub napisz pod adres szkolenia@wse.krakow.pl
 • Długość szkolenia: 5 dni 
 • Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania: tel. (12) 6832468, tel. kom.:+48 781 681 068, e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

tel: 12 683 24 77(76)
e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.