Intensywny Kurs Zarządzania Projektami i Organizacja - Szkolenia i Kursy - Kraków – WSE
Intensywny Kurs Zarządzania Projektami

Intensywny Kurs Zarządzania Projektami

Intensywny Kurs Zarządzania Projektami skierowany jest do osób pracujących w dowolnej branży, realizujących lub chcących realizować projekty zarówno o bardzo dużej skali, jak i mniejsze, wymagające precyzyjnej organizacji oraz którym zależy na uzyskaniu wysokiej jakości kompetencji menedżera projektów w krótkim czasie.

 • będziesz potrafił/a w praktyczny sposób zarządzać projektami o dowolnej skali
 • będziesz bardzo dobrze przygotowany/a do egzaminu IPMA - w ciągu dwunastu lat średnia zdawalność egzaminów IPMA wśród absolwentów WSE wyniosła ponad 90%!

Program kursu obejmuje kluczowe zagadnienia zarządzania projektami, których praktyczna znajomość jest niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu certyfikacyjnego IPMA na poziomach D, C, B lub A i  został przygotowany w oparciu o wytyczne IPMA zawarte w International Competence Baseline (ICB) v. 4.0. Obejmuje on zagadnienia z trzech obszarów kompetencji wymienionych w ICB:

 1. Perspektywa
 2. Ludzie
 3. Praktyka

W opracowaniu programu wykorzystano doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji 16 edycji studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w Wyższej Szkoły Europejskiej oraz kilku tysięcy godzin kursów przygotowujących do egzaminów IPMA zrealizowanych przez prowadzącego. Kursu jednak nie należy postrzegać jako alternatywy do studiów podyplomowych gdyż wymiar godzinowy proponowanego programu nie pozwala na tak szerokie ujęcie zagadnień np. komunikacji i zarządzania zespołem czy znajomości MS Project, jak ma to miejsce w przypadku wspomnianego kierunku studiów.

Program obejmuje wszystkie kluczowe zagadnienia poruszane w trakcie egzaminów prowadzonych przez IPMA Polska. Układ treści zgodny jest z Wytycznymi Kompetencji Indywidualnych IPMA v. 4.0.

Każdy moduł kursu stanowi odrębną tematycznie część, chociaż z uwagi na kompleksowość egzaminów IPMA są one komplementarne względem siebie, dlatego też w celu dobrego zapoznania się z problematyką zarządzania projektami właściwe jest uczestnictwo w całości kursu.

Szczegółowy program:

 

1. Perspektywa – 2 dni

Projekty nie są realizowane w próżni. Na ich przebieg ma wpływ szereg czynników wypływających z szeroko rozumianego otoczenia projektu. Moduł perspektywa ukierunkowany jest na poznanie różnorodnych uwarunkowań realizacji projektu – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego

 

1.1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

1.1.1. Podstawowe definicje – projekt, program, portfel

1.1.2. Projekt vs proces i działalność operacyjna

1.1.3. Sukces projektu a sukces zarządzania projektem

1.1.4. Uznane metodyki i standardy zarządzania projektami

1.1.5. Cykl życia projektu

1.2. Otoczenie projektu

1.2.1. Elementy otoczenia projektu

1.2.2. CSR w projektach

1.2.3. Struktura organizacji a projekt

1.2.4. Dojrzałość projektowa organizacji

1.2.5. Project Management Office (PMO) w organizacjach

1.2.6. Interesariusze projektu – analiza, rejestr

1.3.Elementy zarządzania strategicznego

1.3.1. Misja, wizja, strategia

1.3.2.  Model zrównoważonej (strategicznej) karty wyników – Balanced Score Card (BSC)

1.3.3. Podstawowe metody analizy strategicznej SWOT/TOWS, BCG, GE, ABC, macierz Eisenhowera

1.3.4. Projekty, programy, portfele a strategia organizacji

1.3.5. Zarządzanie portfelem projektów

1.4. Uzasadnienie biznesowe

1.4.1. Rola uzasadnienia biznesowego

1.4.2. Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym

1.4.3. Elementy uzasadnienia biznesowego

 

2. Ludzie – 3 dni

Projekty realizowane są przez zespoły osób. Nie każda grupa osób stanowi zespół, jeszcze rzadziej spotykamy dobrze zarządzane zespoły. Moduł Ludzie ukierunkowany jest na poznanie zasad budowy zespołu i motywowania jego członków. Poruszane będą również zagadnienia związane z komunikacją oraz negocjacjami

2.1. Komunikacja w projektach

2.2. Efektywne spotkania projektowe

2.3. Zarządzanie wiedzą w projektach

2.4. Sieci społecznościowe

2.5. Motywacja i motywowanie

2.6. Przywództwo

2.7. Zarządzanie zespołem projektowym

2.8. Macierz odpowiedzialności

2.9. Zarządzanie konfliktem

2.10. Techniki kreatywne oraz techniki analityczyne

2.11. Negocjacje w projektach

 

3. Praktyka – 4 dni

Projekty są planowane oraz realizowane z wykorzystaniem różnorodnych technik, które chociaż zmieniają się w zależności od skali, obszaru czy specyfiki projektu, to jednak znajomość szerokiego spektrum możliwych technik planowania, monitorowania oraz ewaluacji projektu znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jego sukcesu poprzez dobór techniki i narzędzi właściwych dla projektu.

3.1. Cele projektu

3.2. Formuła realizacji projektu

3.3. Struktura organizacyjna projektu

3.4. Zarządzanie zakresem i konfiguracją

3.5. Zarządzanie harmonogramem projektu

3.6. Zarządzanie kosztami w projekcie

3.7. Zarządzanie komunikacją w projekcie

3.8. Zarządzanie jakością w projekcie

3.9. Zarządzanie zmianą w projekcie

3.10. Zarządzanie zasobami w projekcie

3.11. Zarządzanie kontraktami w projekcie

3.12. Monitoring realizacji projektu

3.13. Zarządzanie ryzykiem w projekcie, portfelu, programie

 

4. Powtórzenie materiału, egzamin próbny – 1 dzień

Krzysztof WitkowskiKrzysztof Witkowski - Inżynier, kończył z wyróżnieniem Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego. Absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Marketing oraz Bankowość) i Uniwersytetu Warszawskiego (Pieniądz i bankowość).

Prezes Zarządu Universe-IBS sp. z o.o. .

Brał udział w projektach opracowania i wdrożeniu standardów oraz metodyk zarządzania projektami, programami i portfelami m.in. dla: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Urząd Miejski w Jaworznie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA. Projekt wdrożenia systemu zarządzania projektami w GK JSW został zwycięzcą konkursu IPMA Polish Project Excellence Award 2018.

Współpracował również z zespołami projektowymi m.in.: PGNiG SA, Grupa Nowy Styl S.A oraz wielu innych przedsiębiorstw i organizacji.

Od 2005r Kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Kursy i szkolenia dot. różnych aspektów zarządzania projektami prowadzi od 2004r. Zapraszany do przeprowadzenia wykładów nt. zarządzania projektami m.in. przez Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Śląska, Politechnika Rzeszowska i inne.

Certyfikaty zarządzania projektami: Certified Senior Project Manager IPMA (lev. B); Prince2 Practitioner.

Hobby: lotnictwo, turystyka rowerowa, narty/snowboard.

 • Data szkolenia:  do ustalenia
 • Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Al. J. Pawła II 39 A, Kraków.
  W przypadku szkoleń dedykowanych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie firmy zamawiającej.
 • Koszt szkolenia: 4900 zł (stawka zw. z VAT), cena obejmuje catering
 • Zniżki dla absolwentów studiów I i II stopnia i studiów podyplomowych WSE, firm kierujących na szkolenie min. 4 osoby i przy wpłatach z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zadzwoń, dopytaj o szczegóły.
 • Koszt egzaminu IPMA Level-D: 1000 zł netto (1230 zł brutto) nie jest ujęty w cenie kursu - opcja nieobowiązkowa (dla chętnych).
 • Jak się zapisać? wypełnij formularz lub napisz pod adres szkolenia@wse.krakow.pl
 • Ile osób uczestniczy w szkoleniu? Maksymalnie 16 osób. Ze względu na indywidualny charakter prowadzonych warsztatów liczba uczestników jest ograniczona.
 • Długość szkolenia: 80 h
 • Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania: tel. +48 12 683 24 76/77, tel. kom.: +48 607 513 601, +48 609 709 381, e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

 

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

tel: 12 683 24 77(76)
e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.