Mediacje - porozumienie z efektem WIN-WIN i Organizacja - Szkolenia i Kursy - Kraków – WSE
Mediacje – porozumienie z efektem WIN-WIN

Mediacje – porozumienie z efektem WIN-WIN

  • Specjalistą, kierownikiem, liderem,
  • Menadżerem, prezesem, dyrektorem czy właścicielem – zarządzasz firmą lub organizacją,
  • Pracownikiem działu Human Relations czy Komunikacji Wewnętrznej,
  • Adwokatem, radcą prawnym, aplikantem, asystentem sędziego, absolwentem studiów prawnych,
  • Prowadzisz obsługę prawną,

Zainteresowany podnoszeniem kompetencji zawodowych i osobistych o umiejętność stosowania nowoczesnych metod rozwiązywania sporów i radzenia sobie z konfliktem

...to szkolenie jest idealne dla Ciebie!

 • będziesz posiadał wiedzę na temat obszarów stosowania nowoczesnej metody rozwiązywania sporów w sprawach sądowych i pozasądowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • będziesz posiadał podstawową wiedzę z zakresu psychologii konfliktu,
 • będziesz potrafił posługiwać się technikami komunikacyjnymi stosowanymi podczas mediacji,
 • będziesz posiadał wiedzę z zakresu zarządzania sytuacjami konfliktowymi,
 • będziesz potrafił stosować zasady i etapy procesu mediacyjnego,
 • będziesz posiadał kompetencję udrażniania kanałów komunikacyjnych;

1. Mediacje – Alternative Dispute Resolution:

  • jak rozumieć pojęcie mediacji,
  • rodzaje mediacji,
  • obszary zastosowania mediacji,
  • uregulowania prawne i wymogi formalne związane z wszczęciem postępowania mediacyjnego,
  • proces mediacyjny vs proces sądowy,
  • rola i zadania mediatora w procesie mediacyjnym,

rola pełnomocników w postępowaniu mediacyjnym.

 2. Mediator – kompetencje i umiejętności

 • komunikacja werbalna i niewerbalna – spójność przekazu,
 • budowanie wiarygodności i zaufania,
 • pokonywanie barier i dostosowanie do rozmówcy,
 • techniki komunikacyjne wykorzystywane w poszczególnych etapach mediacji,
 • umiejętność przewidywania skutków i testowania rozwiązań
 • praca z emocjami – asertywność i reagowanie na zachowania manipulacyjne,
 • bezstronność.

3. Teoria konfliktu:

  • znaczenie konfliktu,
  • struktura – źródła i typy – Koło konfliktu Ch. Moore'a,

dynamika incydentu konfliktowego wg Jamesa S. Colemana.

4. Mediacja jako przywilej skonfliktowanych stron - dobrowolność

5. Proces mediacyjny

 • ustalenia proceduralne,
 • zasady mediacji,
 • przebieg- etapy postępowania mediacyjnego,
 • BATNA – najlepsza alternatywa negocjacyjna,
 • dokumenty związane z procesem mediacyjnym.

Ewa Wiśniewska-Sobel - zawodowy mediator sądowy i pozasądowy, wykładowca, szkoleniowiec, trener. Absolwentka Uniwesytetu Ekonomicznego w Krakowie – Organizacji i Zarządzania, Akademi Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych, European Negotiation & Mediation Academy - Szkoły Mediacji. Od kilku lat prowadzi Kancelarię Mediacyjną Ewa W.Sobel.
Współpracuje z sądami okręgowymi w Polsce, wpisana na listy stałych mediatorów m.in. Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, członek Rady Społecznej ds Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, stały mediator Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan w Warszawie, konsultant/ekspert współpracujący z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Gospodarki, Kancelarią Prezydenta RP, Komisją Bezpieczeństwa Biznesu przy RIG.
Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku Negocjacje i Mediacje Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz twórca i wykładowca studiów podyplomowych - kierunek Mediacje - Alternative Dispute Resolution Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie a także Szkół Mediacji w Polsce.
Prowadzi szkolenia autorskie z zakresu ADR, doskonalenia procesów komunikcyjnych i budowania właściwych relacji interpersonalnych, radzenia sobie z manipulacją i pracy nad asertywnością.
Jako wykładowca, szkoleniowiec i trener ceniona jest za poziom profesjonalizmu, bogatą wiedzę merytoryczną i praktyczną oraz za umiejętności pedagogiczne.

 • Data szkolenia: data w trakcie aktualizacji - osoby zainteresowane tym programem prosimy o zgłoszenia. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dedykowanego dla zamkniętej grupy w innym uzgodnionym wcześniej terminie
 • Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, al. Jana Pawła II 39A. W przypadku szkoleń dedykowanych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie firmy zamawiającej
 • Koszt szkolenia: 890 zł  - cena obejmuje catering
 • Jak się zapisać?  wypełnij formularz lub napisz pod adres szkolenia@wse.krakow.pl
 • Długość szkolenia: 8h
 • Wszyscy Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • Pytania: tel. +48 12 683 24 77, tel. kom.:+48 601 496 157, e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

tel: 12 683 24 68
e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.