Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników i Organizacja - Szkolenia i Kursy - Kraków – WSE
Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników

Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników

  • Pracownikiem działu HR
  • Menedżerem zainteresowanym rozwojem umiejętności zarządzania ludźmi
  • Kierownikiem działu
  • Doradcą zawowdowym
  • Psychologiem
  • Prowadzisz własną firmę i zatrudniasz pracowników

...to szkolenie jest idealne dla Ciebie!

 • poznasz podstawy procesu rekrutacji i selekcji kadr
 • będziesz potrafił przygotować się do procesu rekrutacji i selekcji kadr
 • wzmocnisz swoje kompetencje w roli rekrutera na każdym z etapów procesu rekrutacji i selekcji
 • poznasz różnorodne metody rekrutacji i selekcji oraz możliwości ich wykorzystania
 • przyjrzysz się prawnym aspektom procesu rekrutacji i selekcji
 • wzmocnisz swoje kompetencje dotyczące wprowadzania nowych pracowników i zasad mentoringu

1. Idealny kandydat; poczatek procesu rekrutacji i selekcji pracowników
• Diagnoza potrzeb personalnych
• Opis stanowiska pracy; od nazwy po zadania zna stanowisku
• Profil kandydata; wykształcenie, doświadczenie i cechy psychologiczne kandydata
• Podejście kompetencyjne; profil kompetencyjny kandydata
• Określenie etapów i czasu trwania procesu rekrutacji i selekcji kandydatów

2. Pozyskiwanie kandydatów
• Profesjonane przygotowanie ogłoszenia o pracę
• Źródła pozyskiwania kandydatów
• Urzedy pracy, projekty unijne; instrumety rynku pracy w procesie poszukiwania pracowników
• Zewnętrzni konsultanci i agencje zatrudnienia
• Wstepna selekcja kandydatów

3. Wybór strategii rekrutacji i selekcji
• Kryteria selekcji
• Przegląd i wybór metod selekcji oraz rozplanowanie ich w czasie
• Selekcja na poziomie formalnym

4. Metody selekcji kandydatów
• Analiza dokumentów aplikacyjnych
• Wywiad telefoniczny; uzupełnienie wiedzy o kandydacie
• Rozmowa kwalifikacyjna; modele rozmów kwalifikacyjnych
• Testy i kwestionariusze; wykorzystanie w procesie selekci, dostęp do testów psychologicznych i ich wykorzystanie w procesie rekrutacji i selekcji
• Assessment Center; charakterystyka metody

5. Rozmowa kwalifikacyjna
• Rozmowa kwalifkacyjna traktowana jako budowa zewnętrznego wizerunku firmy
• Odejście od akceptacji deklaracji kandydata w kierunku oceny deklarownych kompetencji
• Ocena motywacji i samooceny
• Ocena kompetencji kandydata w trakcie rozmowy

6. Profesjonalizm, etyka i prawo w procesie rekrutacji i selekcji
• Błędy w ocenie i ich konsekwencje
• Przepisy dotyczace równego traktowania i ochrona kandydata przez kodeks pracy
• Etyczne standardy pracy

7. Wprowadzenie i proces adaptacji praconika do firmy

8. Zasady wprowadzania nowych pracowników

• Opracowanie planu wdrożenia nowego pracownika
• Rola mentora – wykorzystanie potencjału doświadczonych pracowników
• Nowe-stare twarze; konsekwencje awansów i przesunięć w organizacji

9. Podsumowanie szkolenia
• Proces rekrutacji selekcji i budowanie wizerunku firmy
• Podjęcie decyzji personalnej i standard kontaktu z kandydatem
• Wyznaczenie indywidualnych planów rozwojowych
• Podsumowanie szkolenia

Wacław Kisiel-Dorohinicki - psycholog biznesu, doświadczony trener kadr, doradca zawodowy, coach kariery. Specjalizuje się w tematyce rozwoju kompetencji interpersonalnych, rozwoju osobistego i zawodowego, zagadnieniach rynku pracy, budowaniu polityki antymobbingowej oraz wsparciu sprzedaży i zarządzania. Autor książek i artykułów z zakresu rozwoju osobistego i zagadnień rynku pracy. Z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera związany od 2011 roku.

 • Przewidywany termin: 06.2020. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dedykowanego dla zamkniętej grupy w innym uzgodnionym wcześniej terminie.
 • Czas trwania: 16 h, 2 dni w godzinach 9.00 - 17.00
 • Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, al. Jana Pawła II 39A. W przypadku szkoleń dedykowanych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie firmy zamawiającej.
 • Koszt szkolenia (cena obejmuje catering - dwudaniowy obiad oraz II przerwy kawowe): 1299 zł
 • Trzy pierwsze zapisane osoby otrzymają książkę związaną z tematyką szkolenia.
 • Osoby pracujące oraz samozatrudnione mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń z wykorzystaniem bonów rozwojowych w wysokości od 50% do 80%! Sprawdź szczegóły w Bazie Usług Rozwojowych i dowiedz się o szczegółach dofinansowania szkolenia! Mapa operatorów obsługujących program w pozostałych województwach dostępna jest tu: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie W woj. małopolskim operatorem jest MARR – więcej informacji: www.mbon.pl  - Uzyskaj dofinansowanie!
 • Jak się zapisać? wypełnij formularz lub napisz pod adres szkolenia@wse.krakow.pl
 • Ile osób uczestniczy w szkoleniu? Maksymalnie 15 osób. Ze względu na indywidualny charakter prowadzonych warsztatów liczba uczestników jest ograniczona.
 • Wszyscy Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Pytania: tel. +48 12 683 24 77, tel. kom.:+48 601 496 157, e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

tel: 12 683 24 68
e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.