Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę i Organizacja - Szkolenia i Kursy - Kraków – WSE
Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę

Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę

 • Pracodawcą prowadzącym dynamiczną politykę kadrową
 • Przedsiębiorcą rozpoczynającym działalność gospodarczą
 • Pracownikiem mobilnym na rynku pracy
 • Pracownikiem działu HR

...to szkolenie jest idealne dla Ciebie!

 • Poznasz prawne aspekty rekrutacji pracowników
 • Zyskasz umiejętność wyboru efektywnej podstawy zatrudnienia
 • Zdobędziesz kompetencję redagowania umowy o pracę
 • Poznasz sposoby legalnego rozwiązania umowy o pracę
 • Zdobędziesz umiejętność minimalizowania ryzyku konfliktów związanych z rozwiązaniem umowy o pracę

1. Zatrudnianie pracowników

 • Proces rekrutacji w świetle przepisów Kodeksu pracy
 • Zakaz dyskryminacji w procesie rekrutacyjnym
 • Wybór efektywnej podstawy zatrudnienia – zatrudnienie na czas określony i na czas nieokreślony w świetle nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie w dniu 22.02.2016 r.
 • Sposoby redagowania umowy o pracę

2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

 • Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Forma rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

 • Przesłanki rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę i przez pracownika
 • Forma rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem
 • Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem pracowników w wieku przedemerytalnym, podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, korzystających z uprawnień rodzicielskich oraz działaczy związków zawodowych
 • Rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracowników – zwolnienia grupowe

4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę i przez pracownika
 • Forma rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Szczególna ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i działaczy związkowych

5. Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę

 • Metodyka sporządzania odwołań do sądu pracy
 • Roszczenie o przywrócenie do pracy
 • Roszczenie o odszkodowanie
 • Roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy

dr Andrzej Bigaj – adwokat krakowskiej izby adwokackiej, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca współpracujący z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie, Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Izbą Komorniczą w Krakowie. Prowadził wykłady i szkolenia z zakresu prawnych aspektów zatrudnienia i zarządzania pracownikami dla ponad 1000 słuchaczy z małych, średnich i wielkich firm działających na polskim rynku pracy.

 • Data szkolenia: do uzgodnienia. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dedykowanego dla zamkniętej grupy w innym uzgodnionym wcześniej terminie.
 • Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, al. Jana Pawła II 39A. W przypadku szkoleń dedykowanych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie firmy zamawiającej lub w innym uzgodnionym miejscu.
 • Koszt szkolenia: 720 zł  - cena obejmuje catering
 • Jak się zapisać? wypełnij formularz lub napisz pod adres szkolenia@wse.krakow.pl
 • Ile osób uczestniczy w szkoleniu? Maksymalnie 15 osób. Ze względu na indywidualny charakter prowadzonych warsztatów liczba uczestników jest ograniczona.
 • Długość szkolenia: 8h
 • Wszyscy Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Pytania: tel. +48 12 683 24 77, tel. kom.:+48 601 496 157, e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

tel: 12 683 24 68
e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.