Trening umiejętności kierowniczych i Organizacja - Szkolenia i Kursy - Kraków – WSE
Trening umiejętności kierowniczych

Trening umiejętności kierowniczych

 • Liderem zespołu,
 • Kierownikiem zespołu,
 • Dyrektorem zespołu,
 • Kierownikiem projektu zarządzającym zespołem projektowym,
 • Dyrektorem lub specjalistą działu HR,
 • Osobą, która ma doświadczenie w zarządzaniu pracownikami lub przygotowujesz się do funkcji lidera, kierownika, dyrektora

... to szkolenie jest dla Ciebie idealne!

 • Wymienić podstawowe funkcje kierownicze
 • Określić stosowane przez siebie style kierowania
 • Opisać etapy rozwoju kompetencji
 • Określić, jakie zadania mogą podlegać delegowaniu
 • Delegować zadanie pracownikowi zgodnie z proponowaną procedurą
 • Wymienić podstawowe zasady motywowania
 • Dostosować sposób motywowania do typu osobowości pracownika.
 • Motywować poprzez udzielanie pracownikowi informacji zwrotnej
 • Przekazać pracownikowi trudną decyzję
 • Przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą i rozmowę nagradzającą

1. Style kierowania

 • Funkcje kierownika
 • Przywództwo a zarządzanie
 • Diagnoza stylów kierowania

2. Budowanie autorytetu lidera

 • etapy rozwoju lidera
 • zasady asertywnej komunikacji
 • słuchanie

3. Delegowanie zadań

 • Delegowanie jako podstawowe narzędzie zarządzania dla kierownika,
 • Dostosowanie zadań do kompetencji podwładnych
 • Procedura delegowania zadań
 • Wybór zadań do delegowania

4. Monitorowanie realizacji zadań

 • Udzielanie negatywnej informacji zwrotnej
 • Chwalenie pracowników
 • Dyscyplinowanie
 • Zasady korygowania zachowań pracowników

5. Motywowanie pracowników

 • Podstawowe zasady motywowania i ich praktyczne wykorzystanie
 • Zindywidualizowane podejście do motywowania

6. Nagrody i kary

 • Nagradzanie pracowników
 • Karanie pracowników
 • Rodzaje nagród i kar

7. Przekazywanie trudnych decyzji

 • Asertywne odmawianie pracownikowi
 • Komunikowanie trudnych decyzji

dr Grazyna Urbanik-Papp - Zrealizowała ponad 5 000 godzin szkoleniowych, z tej liczby blisko połowa to szkolenia prowadzone dla osób zarządzających pracownikami (kierowników, liderów, dyrektorów) trenerów. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w korporacjach, posiada doświadczenie w zarządzaniu pracownikami. Od 5 lat pełni funkcje Prodziekana ds. kierunku zarządzanie, ponadto merytorycznie odpowiada za bardzo dobrze oceniane przez uczestników programy rozwojowe (dotyczące m.in. coachingu i przywództwa) realizowane w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

Jest doświadczonym trenerem oraz coachem, szkoliła dla takich firm i instytucji jak m.in.: Bank Zachodni WBK, GlaxoSmithKline, Allianz, TÜV Rheiland, Gegenbauer Polska czy Najwyższa Izba Kontroli. Posiada Certyfikat Trenerski przyznany przez Thames Valley University zgodny z międzynarodowymi standardami trenerskimi, certyfikat coachingowy ACC przyznany przez International Coach Federation, certyfikat PRINCE 2 Foundations oraz certyfikat firmy Advisio w zakresie systemowego konsultingu organizacji.

Jest członkiem założycielem SKiTZ MATRIK, które od 18 lat dba o standardy trenerskie i etykę zawodu trenera. Działa również w Komisji Coachingu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Grażynę Urbanik-Papp doceniają to, że są one bardzo praktyczne, bazują na ćwiczeniach rozwijających konkretne umiejętności i dostarczają sprawdzonej wiedzy, popartej konkretnymi przykładami.

 • Data szkolenia: 05 - 06.12.19 (czwartek - piątek), w godz. 9:00 - 17:00
  Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dedykowanego dla zamkniętej grupy w innym uzgodnionym wcześniej terminie.
 • Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków.
  W przypadku szkoleń dedykowanych istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie firmy zamawiającej.
 • Koszt szkolenia: 1 299 zł  - cena obejmuje catering. UZYSKAJ DOFINANSOWANIE!

Jeśli chcą Państwo otrzymać informacje o kolejnych terminach szkolenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Osoby pracujące oraz samozatrudnione mogą ubiegać się o dofinansowanie do studiów z wykorzystaniem bonów rozwojowych w wysokości od 50% do 80%! Sprawdź szczegóły w Bazie Usług Rozwojowych i dowiedz się o szczegółach dofinansowania kierunku! Mapa operatorów obsługujących program w pozostałych województwach dostępna jest tu: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie W woj. małopolskim operatorem jest MARR – więcej informacji: www.mbon.pl
Sprawdź też dostępne zniżki.

 

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

tel: 12 683 24 68
e-mail: szkolenia@wse.krakow.pl

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.