List Dziekan WSE ws. wyników badania satysfakcji studentów Uczelni - WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
List Dziekan WSE ws. wyników badania satysfakcji studentów Uczelni

List Dziekan WSE ws. wyników badania satysfakcji studentów Uczelni

Szanowni Państwo,
Drogie Studentki, Drodzy Studenci

Pragnę Wam podziękować za udział w badaniu satysfakcji ze studiowania w naszej Uczelni i za udzielenie szczerych odpowiedzi. Ich celem był coroczny monitoring zadowolenia studentów ze studiowania w WSE i wybranego kierunku kształcenia, a w konsekwencji – ulepszanie oferty studiów oraz ciągłe podnoszenie zarówno jakości kształcenia, jak i poziomu obsługi. Z przyjemnością informuję, że na 386 wysłanych ankiet, odpowiedziało aż 219 osób. Tym samym uzyskaliśmy najwyższą zwrotność w porównaniu do poprzednich 7 edycji.

Jestem niezmiernie wdzięczna, że zechcieliście wyrazić swoje zdanie i poświęciliście czas na rozmowę o tym, co ważne dla całej społeczności studenckiej. Wykazaliście się ogromnym zaangażowaniem. Dzięki Waszym opiniom i przekazanym informacjom dowiedzieliśmy się z czego jesteście zadowoleni, a nad czym musimy jeszcze pracować. Szczególnie ujęło mnie, że aż 75% osób badanych jest zadowolonych ze studiowania w WSE. Zdecydowanie poprawiliśmy wynik z poprzednich lat. Ten wskaźnik cieszy nas najbardziej.

Najlepiej oceniliście nastawienie pracowników dydaktycznych do studentów oraz poziom merytoryczny zajęć. Pod tym kątem lepiej ocenili naszą pracę studenci studiów niestacjonarnych. Wyróżniliście najlepszych prowadzonych i prowadzące, których szczególnie doceniacie. Pozytywnie oceniliście naszych wykładowców za dostępność podczas dyżurów, współpracę z opiekunami pracowni dyplomowych i promotorami prac, a także to, że ulepszyliśmy harmonogram zajęć i egzaminów. Naszą mocną stroną jest także działalność administracji – Dziekanatu, Kwestury, Biura karier, Działu współpracy międzynarodowej i Biblioteki. Dobrze wypadliśmy pod kątem oceny infrastruktury uczelni.

Niezwykle cenne są jednak dla nas także te Wasze uwagi, które pozwalają zidentyfikować obszary wymagające poprawy i doskonalenia. Wśród najważniejszych sugestii znalazły się te, dotyczące praktycznych aspektów zajęć dydaktycznych, a także poprawy systemu informatycznego. Już rozpoczęliśmy pracę nad zwiększeniem użyteczności i praktyczności zajęć. Zwróciliście także uwagę na zróżnicowany poziom wykładowców. Chcąc starannie przyglądać się ich pracy, niezbędny jest Wasz udział w ocenie i ewaluacji zajęć. Dzięki temu jak najszybciej będziemy w stanie eliminować wszelkie nieprawidłowości.

Wasze niezadowolenie budzi również duża liczba godzin praktyk studenckich. Niestety, tak wysoka liczba godzin praktyk nie wynika z decyzji Uczelni, a bezpośrednio z rozporządzenia MNiSW (przepisu art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. Zm.) i interpretacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej https://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-3.pdf. Deklarujemy jednak, że w związku z pandemią, adekwatność pracy zawodowej do merytoryki studiowanego kierunku dla studentów 3 . roku będzie interpretowana z mniejszą restrykcyjnością.

Pojawiły się także krytyczne głosy dotyczące dostępności ksero na naszej Uczelni. Pragnę wyraźnie podkreślić, że choć ksero jest oczywiście do Waszej dyspozycji za niewielką opłatą, to nie będziemy zwiększać ilości usług poligraficznych i punktów ksero. Jest to świadoma decyzja Uczelni, u której podstaw leżą argumenty prawne i proekologiczne. Kopiowanie materiałów nierzadko jest nieetyczne, czy wręcz narusza prawa autorskie. Wykładowcy chętnie dzielą się z Wami własnymi materiałami pomocniczymi w wersji elektronicznej. Prowadząc świadomą politykę proekologiczną, WSE w ostatnich trzech latach znacznie zredukowała zużycie materiałów biurowych, w tym papieru. Również z tego powodu od zeszłego roku akademickiego zlikwidowaliśmy papierową wersję ankiet ewaluacyjnych. Staramy się szanować Planetę i prawa twórców i Was także do tego namawiamy!

Zapewniam Państwa wraz z całym zespołem Uczelni, że wszystkie Wasze opinie, uwagi i sugestie będą wzięte pod uwagę w procesie poprawy i wprowadzania zmian. Jesteśmy pewni, że każdy głos pozwoli wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom.

Łączę serdeczne pozdrowienia,
dr Roksana Ulatowska
Dziekan
Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.