Nabór na stanowisko: Dziekana Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych - WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
Nabór na stanowisko: Dziekana Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych

Nabór na stanowisko: Dziekana Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie to uczelnia innowacyjna, zorientowana na praktyczne kształcenie i współpracę z otoczeniem biznesowym i społecznym.

Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej  im. Józefa Tischnera w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Dziekana Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych.

 Zakres obowiązków:

 • kierowanie Kolegium i reprezentowanie go na zewnątrz
 • kontrolowanie jakości i poziomu nauczania
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego na kierunkach studiów prowadzonych przez Kolegium, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zapewnienie rozwoju dyscyplin naukowych przypisanych do Kolegium, współpracując w tym zakresie z kierownikami katedr i instytutów działających w ramach Kolegiów
 • współpraca z Dyrektorem Generalnym/Rektorem w zakresie przygotowania nowych ofert dydaktycznych

Nasze wymagania:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dziedzinach: nauk społecznych, humanistycznych oraz sztuki
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem i projektami
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętności organizacji pracy
 • umiejętność współpracy i budowania relacji  
 • oświadczenie stwierdzające, że w przypadku zatrudnienia, Wyższa Szkoła Europejska będzie podstawowym‌ ‌miejscem‌ ‌pracy‌ w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Co oferujemy:

 • wysoki poziom autonomii
 • partnerską atmosferę w zespole
 • pracę w stabilnej i rozwijającej się uczelni
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet zdrowotny Luxmed
 • możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych pomysłów

Jeśli zainteresowała Pana/Panią nasza oferta, prosimy wysłać do nas:

 1. CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i naukowego, wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. Kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego
 3. Wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych
 4. Oświadczenie kandydatki/kandydata, że:
 • nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie moich danych osobowych szczególnej kategorii podanych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Dziekana Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych.”

Informujemy, że udzielenie nam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji jest dobrowolne. W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody pisząc na adres e-mail: kadry@wse.krakow.pl lub składając oświadczenie o cofnięciu zgody bezpośrednio w toku procesu rekrutacyjnego.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Dokumenty należy składać do 15.12.2021 r  osobiście w Biurze Rektora Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39a lub drogą elektroniczną na adres: kadry@wse.krakow.pl

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.