Biblioteka - Wyższa Szkoła Europejska Kraków
Slider
Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera powstała w 2003 r. wraz z rozpoczęciem działalności dydaktycznej Uczelni. Księgozbiór biblioteki stale się powiększa. Dziś posiadamy ponad 15 600 woluminów wydawnictw podstawowych, zarówno w języku polskim, jak i językach obcych. Biblioteka dysponuje ponadto zbiorem 1121 egzemplarzy case studies zakupionych na licencji Harvard Business School oraz 109 tytułów czasopism.

Obok druków zwartych i ciągłych Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne w tym: mapy, kasety audio i wideo, płyty CD i DVD. Zapewnia także dostęp do elektronicznych baz danych, m. in. Wirtualnej Biblioteki Nauki, EBSCO, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Bibliomania, FullBooks czy Projekt Gutenberg.

Zbiory opracowywane są i udostępniane w komputerowym programie bibliotecznym, a katalog dostępny jest dla wszystkich na stronie internetowej. Czytelnicy mają możliwość zamówienia lub rezerwacji potrzebnych tytułów przez Internet, co stanowi szczególe udogodnienie dla studentów dojeżdżających na studia spoza Krakowa.

KATALOG

Biblioteka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, czytelnicy spoza Uczelni mogą korzystać ze zbiorów na miejscu.  Możliwość wypożyczania książek na zewnątrz mają studenci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy oraz absolwenci WSE w Krakowie. Prowadzony jest również system wypożyczeń międzybibliotecznych.

Regulamin Biblioteki WSE

Godziny pracy biblioteki

poniedziałeknieczynne
wtorek10:00 - 17:00
środa10:00 - 17:00
czwartek10:00 - 17:00
piątek10:00 - 17:00
sobota 9:00 - 16:00
niedziela-

 

UWAGA! W czasie przerw w zajęciach (ferie, wakacje) oraz w okresach świątecznych godziny otwarcia biblioteki mogą ulegać czasowym zmianom. Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji na ten temat.

Kontakt

tel. 12 683 24 56
e-mail: biblioteka@wse.krakow.pl

Anna Stawarczyk
tel. 12 683 24 56
e-mail: astawarczyk@wse.krakow.pl

 1. Po wejściu do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.
 2. Czytelnicy wchodzący do Biblioteki muszą mieć założoną maskę lub przyłbicę, którą można zdjąć po zajęciu miejsca w czytelni.
 3. W czasie dezynfekcji czytelnicy proszeni są o opuszczenie pomieszczenia.
 4. W czytelni czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między osobami korzystającymi z czytelni.
 5. Osoby korzystające z materiałów audiowizualnych proszone są o przyniesienie własnych słuchawek.
 6. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z komputerów w czytelni.
 7. Wprowadza się limit miejsc w czytelni: 3 osoby.
 8. Przypominamy, że przez 7 dni od dnia terminu zwrotu widocznego na koncie czytelniczym opłata za przetrzymanie książek wypożyczonych na zewnątrz nie jest pobierana (pod uwagę brane są dni kalendarzowe, a nie dni otwarcia biblioteki).
 9. Wypożyczone książki można zwracać osobiście lub odsyłając je pocztą, kurierem na własny koszt na adres Biblioteki WSE (al. Jana Pawła II 39A, 30-864 Kraków) z dopiskiem „Biblioteka”. Jako datę zwrotu przyjmujemy dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie datę nadania.
 10. Wszystkie książki zwrócone do Biblioteki przez czytelników poddawane są 72-godzinnej kwarantannie, w czasie której nie mogą być wypożyczane.
 11. Ze względów na wymogi sanitarne prosimy o skracanie czasu korzystania z Biblioteki do niezbędnego minimum, wyłącznie w celach naukowych.
 • Legitymacja studencka jest kartą biblioteczną dla wszystkich Studentów WSE
 • Słuchacze studiów podyplomowych, Pracownicy WSE, aby otrzymać kartę biblioteczną powinni okazać bibliotekarzowi dowód osobisty
 • Karty nie wolno odstępować osobom trzecim, książki wypożycza się wyłącznie właścicielowi karty
 • Aby wypożyczyć książkę należy ją wcześniej zamówić logując się do katalogu on-line, (login i hasło takie samo jak do poczty uczelnianej). Książkę można odebrać do godziny 16-tej następnego dnia. Istnieje możliwość prolongaty terminu zwrotu książki - osobiście, telefonicznie (12-683-24-56) lub pocztą e-mail (biblioteka@wse.krakow.pl)

Studenci Wyższej Szkoły Europejskiej, a także jej pracownicy mają również możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki:

Współpraca z wymienioną biblioteką jest możliwa na podstawie zawartej umowy. O szczegóły zapytaj bibliotekarza.

Katalog komputerowy obejmuje zarówno książki, czasopisma jak i materiały audiowizualne zgromadzone w Bibliotece. Dostęp do niego jest możliwy zarówno w wewnętrznej sieci uczelnianej, jak również za pośrednictwem Internetu.

Podstawowe sposoby przeglądania zasobów bibliotecznych:

 • wyszukiwanie proste umożliwia odnalezienie potrzebnych dokumentów poprzez indeksy: autorski, tytułowy, serii wydawniczych, symboli klasyfikacji rzeczowej UKD, haseł przedmiotowych.
 • wyszukiwanie złożone pozwala wyszukiwać książki na podstawie wybranych indeksów połączonych spójnikami logicznymi. Dodatkowo wybierając opcję „*Całość opisu” istnieje możliwość przeszukiwania katalogu poprzez dowolne, wybrane przez użytkownika słowo, znajdujące się w opisie bibliograficznym książki, np. słowo w tytule, haśle przedmiotowym, nazwie wydawcy, miejscu wydania, uwagach itp.

Każdy zarejestrowany w systemie czytelnik posiada indywidualne konto czytelnika, za pośrednictwem którego sprawdzić można listę wypożyczonych książek oraz termin ich zwrotu.

Logowanie do katalogu Biblioteki WSE

Katalogi innych bibliotek

Biblioteka prenumeruje na bieżąco liczne czasopisma, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Oferta dopasowywana jest do kierunków studiów i specjalności dostępnych w ofercie uczelni.

Aktualnie są to następujące pozycje:

 • Dziennik : Gazeta Prawna [wersja elektroniczna]
 • The Economist
 • Forbes: Profit
 • Forum: najciekawsze artykuły z prasy światowej
 • ICAN Management Review
 • ImagineFX
 • Marketing i Rynek
 • MIT Sloan
 • Outsourcing
 • Przegląd Psychologiczny
 • Przekładaniec
 • Rocznik Przekładoznawczy
 • Språknytt
 • Språktidningen
 • TidningenVI

 

 • Agro – baza bibliograficzna, nauki przyrodnicze i rolnictwo
 • Arianta – polskie czasopismo elektroniczne
 • BazEkon – baza bibliograficzno-abstraktowa, ekonomia
 • BazHum – bibliograficzna baza zawartości czasopism, nauki humanistyczne 
 • BazTech – baza bibliograficzno-abstraktowa, nauki techniczne
 • Bibliografia Geografii Polski – baza bibliograficzno-abstraktowa, geografia
 • Bibliografia Małopolski
 • Bibliomania - to baza, która umożliwia bezpłatny dostęp do ponad 2 tys. tekstów klasyki literatury światowej w języku angielskim. Publikacje dostępne są bezpośrednio ze strony.
 • Biblioteka Nauki CEON – polskie cyfrowe zasoby naukowe
 • BioMed Central – czasopisma biomedyczne
 • CEJSH – The Central European Journals of Social Sciences and Humanities –  baza bibliograficzna, nauki humanistyczne
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA
 • EBSCOhost - to na bieżąco powiększana kolekcja pełno tekstowych czasopism naukowych oferująca natychmiastowy dostęp do najnowszych informacji, badań i trendów w wielu gałęziach nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, medycznych, politycznych itp.
 • EconBiz – niemieckie źródła informacji gospodarczej
 • EUR-Lex – baza aktów prawnych UE
 • Europeana – biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie, które współpracuje z ponad 3000 instytucjami kultury w Europie.
 • Federacja Bibliotek Cyfrowych - to serwis umożliwiający dostęp do zasobów cyfrowych gromadzonych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER, współtworzony przez wiele instytucji naukowych i publicznych takich jak: wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.
 • FullBooks - to serwis oferujący bezpłatny dostęp do tekstów klasyki literatury światowej w języku angielskim. Publikacje dostępne są bezpośrednio ze strony.
 • Główny Urząd Statystyczny – baza publikacji
 • INFONA – portal komunikacji naukowej, zawiera książki  i czasopisma Elsevier i Springer zakupione w ramach licencji krajowej oraz otwarte zasoby polskie 
 • Ingenta – pełnotekstowa baza czasopism 
 • ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych baza polskich aktów prawnych 
 • Korpus Języka Polskiego– wirtualna poradnia językowa
 • Medline – medycyna
 • Most Wiedzy– multidyscyplinarny portal z publikacjami w otwartym dostępie
 • OAISTER – wyszukiwarka przeszukująca zasoby cyfrowe dostępne na wolnych licencjach. Obecnie obejmuje ponad 50 milionów rekordów od 2000 instytucji członkowskich (m. in. repozytoriów akademickich). Wyszukuje zdygitalizowane książki, rękopisy, prace magisterskie i doktorskie, dane statystyczne, materiały multimedialne
 • Oria - norweska baza danych, zbiór książek z dziedzin ogólnych i specjalistycznych dostępnych w norweskich bibliotekach i uczelniach wyższych. Dla studentów studiujących język norweski poza Norwegią. Umożliwia przeglądanie dzieł online oraz pobranie ich w wersji pdf
 • PAUart - udostępnia ikonograficzne zbiory artystyczne i naukowe przechowywane w Polskiej Akademii Umiejętności oraz zaprzyjaźnionych instytucjach
 • Polska Bibliografia Lekarska – baza bibliograficzna, medycyna
 • Polska Bibliografia Naukowa – baza bibliograficzna, wielodziedzinowa
 • Polska Bibliografia Prawnicza – baz bibliograficzna, prawo 
 • Polish Scientific Journals Database – baza bibliograficzna, czasopisma naukowe
 • Polona – oferuje dostęp do najcenniejszych skarbów polskiej kultury i historii. W zbiorach znajdziemy: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne: pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki.
 • Projekt Gutenberg - baza umożliwia dostęp do ponad 42 tys. bezpłatnych e-booków, w wielu kategoriach i kilku językach. Serwis pozwala na odczytywanie dokumentów on-line, oraz na ściąganie ich w wielu formatach. Dzięki partnerskim serwisom, zapewnia również dostęp do bezpłatnych audio-booków. 
 • PubMed  – medycyna
 • Wirtualna Biblioteka Nauki - to program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu udostępniane są zasoby baz danych: ElsevierSpringerWeb of Knowledge oraz czasopism: Nature i Science.
MASZ PYTANIA?

tel: 12 683 24 56
e-mail: biblioteka@wse.krakow.pl

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.