Poszukujemy Asystenta/Adiunkta na kierunku Zarządzanie Strategiczne - WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
Poszukujemy Asystenta/Adiunkta na kierunku Zarządzanie Strategiczne

Poszukujemy Asystenta/Adiunkta na kierunku Zarządzanie Strategiczne

Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie tworzą ludzie, dzięki którym z sukcesem łączymy naukę, pasję do zmian, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i doskonałą atmosferę. Takich ludzi skupiamy zarówno wśród kadry dydaktycznej, jak i administracyjnej. Wszystkich, którzy pragną dołączyć do naszego grona zapraszamy do nadsyłania ofert.

Asystent/adiunkt
Miejsce pracy: Kraków

Kryteria kwalifikacyjne w konkursie na stanowisko asystenta/adiunkta na Zarządzaniu Strategicznym (zatrudnienie od 1 października 2021 r.):

  • tytuł zawodowy magistra lub doktora nauk o zarządzaniu (specjalność: Zarządzanie),
  • udokumentowane, co najmniej 2-letnie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,
  • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów związanych z zarządzaniem strategicznym (w obszarze: analizy strategicznej, zarządzania procesami, strategii biznesowych, zarządzania ryzykiem i zmianą, komunikacji międzykulturowej, efektywnego przywództwa)/ lub udokumentowane doświadczenie praktyczne w zarządzaniu strategicznym
  • znajomość współczesnych technik nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. e-learning, platform do zdalnego uczenia),
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

  • doświadczenie w opracowywaniu programów i sylabusów w zakresie Polskich Ram Kwalifikacyjnych,
  • osiągnięcia w pracy dydaktycznej (wyróżnienia, nagrody itp.),
  • zaawansowana znajomość programów komputerowych (np. pakiet Office) i ich obsługi.

CV prosimy wysyłać na adres: mbielawska@wse.krakow.pl

Dziękujemy za złożone aplikacje oraz informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.