Włączamy Skutecznie w dostępiE = WSE - WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
Slider
Włączamy Skutecznie w dostępiE = WSE

Włączamy Skutecznie w dostępiE = WSE

Celem projektu jest, w okresie od 01.10.2021 do 30.06.2023, zapewnienie przez Wyższą Szkołę Europejską zwiększenia dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami poprzez: usprawnienie dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, udoskonalenie narzędzi informatycznych (w tym strony internetowej), dostosowanie materiałów dydaktycznych, procedur i struktury organizacyjnej oraz podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie edukacji włączającej w zgodzie z siedmioma zasadami wsparcia edukacyjnego (https://kssn.pl/kssn_czasopismo_archiwum/017_KSSN/pdf/KSSN_17_DODATEK_PDF.pdf).

Z pomocy i materiałów dydakt. zakupionych w proj. korzystać będą kolejne roczniki studentów ON. Nawiązanie współpr.z podmiotami dział.na rzecz ON przełożą się na nowe formy współpracy (np. programy praktyk, studiów podyplomowych). Wzmocniony proces dydakt., współpraca z podmiotami dział.na

rzecz ON, osiągnięte rezultaty projektu - przyczynią się bezpośrednio do zwiększenia dostępności uczelni, utrwalenia jej wizerunku jako uczelni dostrzegającej

różne potrzeby, podniesienia jakości kształcenia.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami (studentów i kadry uczelni). Głównie jednak realizowane w ramach projektu działania mają charakter systemowy i dotyczą uczelni jako całości organizacji przyjaznej dla osób z różnymi potrzebami.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań:

 

1. Wsparcie struktury organizacyjnej i proceduralnej uczelni w zakresie zwiększenia jej dostępności, w tym m.in. dostosowanie strony internetowej WSE do standardów WCAG, zapewnienie sprzętu do wypożyczenia ułatwiającego edukację osobom z różnymi niepełnosprawnościami, zapewnienie większej dostępności zbiorów bibliotecznych, zorganizowanie dyżurów specjalistów w ramach wsparcia indywidualnego dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Zmniejszenie barier architektonicznych i sprzętowych w celu zwiększenia dostępności uczelni.
3. Dostosowanie materiałów dydaktycznych, sprzętu i oprogramowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w celu zwiększenia dostępności procesu edukacyjnego, w tym m.in.: dostosowanie kursów e-learningowych, zakup sprzętu umożliwiającego realizację zajęć w technice 3D.
4. Podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie wsparcia edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i zwiększenia dostępności uczelni dla tych osób.

Wartość projektu: 979 020,00 zł

Kwota dofinansowania: 949 520,00 zł

Instytucja nadzorująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Karolina Gacal – kierowniczka projektu

tel: 12 683 24 82

e-mail: kgacal@wse.krakow.pl

 

Jolanta Szarowicz – specjalistka ds. rozliczeń

tel: 12 683 24 67

e-mail: jszarowicz@wse.krakow.pl

CENTRUM ROZWOJU STRATEGICZNEGO

e-mail: crs@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

tel.: 12 683 24 63 (74)

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.