- Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
Slider
WSE = UCZELNIA 2.0

WSE = UCZELNIA 2.0

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i jakości kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji zintegrowanych działań w zakresie:utworzenia nowego kierunku, nowej specjalności i modernizacji dotychczasowych programów kształcenia w oparciu o krajowe i regionalne potrzeby społ.-gospod, podniesienia kompetencji studentów 4 ostatnich semestrów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społecz, optymalizacji zarządzania i wsparcia zmian organizacyjnych na uczelni oraz podniesienia kompetencji kadr dydaktycznych, kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni WSE.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i jakości kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Zostanie on osiągnięty dzięki realizacji zintegrowanych działań w zakresie:utworzenia nowego kierunku, nowej specjalności i modernizacji dotychczasowych programów kształcenia w oparciu o krajowe i regionalne potrzeby społ.-gospod, podniesienia kompetencji studentów 4 ostatnich semestrów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społecz, optymalizacji zarządzania i wsparcia zmian organizacyjnych na uczelni oraz podniesienia kompetencji kadr dydaktycznych, kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni WSE.

Projekt WSE = Uczelnia 2.0 skierowany jest dla pracowników i studentów Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Zadania realizowane w projekcie:

  1. Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku Game Design dla 96 osób
  2. Przygotowanie i uruchomienie nowej specjalności User Exerience dla 48 osób i modyfikacja istniejących kierunków – wzbogacenie ich programów kształcenia o nowe elementy w postaci symulacji biznesowych – gier decyzyjnych.
  3. Wzmocnienie kompetencji studentów (4 ostaniach semestrów nauki) w kontekście potrzeb społeczno-gospodarczych w regionie i kraju.
  4. Poniesienie kompetencji kadry dydaktycznej WSE poprzez realizację szkoleń/konferencji (w tym zagranicznych).
  5. Poniesienie kompetencji zarządczych kadry zarządzającej i administracyjnej WSE.
  6. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i utworzenie otwartych zasobów edukacyjnych (platforma edukacyjna).

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 30.06.2022

Wartość projektu: 7 720 136,53 zł

Kwota dofinansowania: 7 487 736,53 zł

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół projektu:

Anna Łokcik – kierownik projektu
tel: 12 683 2463, e-mail: alokcik@wse.krakow.pl

Marta Siuta – Darocha – koordynator ds. bilansu kompetencji
tel: 12 683 2474, e-mail: msiuta@wse.krakow.pl

Joanna Bereta – specjalista ds. rozliczeń
tel: 12 683 2452, e-mail: jbereta@wse.krakow.pl

Rozeznanie rynku z dnia 3 listopada 2021 r.  na usługę związaną z przygotowaniem relacji multimedialnej wraz z nagraniem i montażem filmów z organizowanych w ramach projektu WSE = Uczelnia 2.0 Spotkań z Mistrzem (minimum 1 maksimum 10 nagrań)

Prosimy o składanie ofert cenowych służących określeniu cen rynkowych do dnia 8 listopada 2021 r.

Pełna treść rozeznania rynku z dnia 3.11.2021 r.

Rozeznanie rynku z dnia 15 grudnia 2020 r.  na przygotowanie scenariusza, nagranie i montaż filmów z organizowanych w ramach projektu WSE = Uczelnia 2.0 Spotkań z Mistrzem.

Prosimy o składanie ofert cenowych do dnia 18 grudnia 2020 r.

Pełna treść rozeznania rynku z dnia 15.12.2020

CENTRUM ROZWOJU STRATEGICZNEGO

e-mail: crs@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

tel.: 12 683 24 63 (74)

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.