- Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
ZAPROJEKTUJ PRZESTRZEŃ

ZAPROJEKTUJ PRZESTRZEŃ

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji 100 uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego poprzez opracowanie i realizację 40-godzinnego niekonwencjonalnego programu zajęć Przestrzeń publiczna zależy od nas samych służących rozbudzeniu w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali uczniowie klas I-III szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Udział w opracowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) oraz Fundację Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ wspólnym programie kształcenia, opartym na aktywizujących metodach edukacyjnych, pozwoliło uczestnikom projektu na wykształcenie m.in. kompetencji zbierania i analizy danych, rozpoznawania problemów, formułowania założeń projektowych i argumentowania, które ułatwią im dalszą edukację i/lub wejście na rynek pracy.

Tym samym projekt przyczynił się bezpośrednio do realizacji Celu Szczegółowego 1 tj.: Podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
W ramach projektu zrealizowano 6 edycji warsztatów w wymiarze 40 h dydaktycznych (4 edycje semestralne oraz 2 wakacyjne w formule szkoły letniej).

Projekt przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

W ramach projektu zrealizowano szkolenia/warsztaty Przestrzeń publiczna zależy od nas samych. Przeprowadzono łącznie 6 edycji warsztatów (każda edycja trwała 40 h dydaktycznych).

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019
Wartość projektu: 141 650 zł
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Projekt „ZaProjektuj przestrzeń - warsztaty Information Design” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Koordynator projektu:
Marta Siuta – Darocha
tel: 12 683 2474
e-mail: msiuta@wse.krakow.pl

brak materiałów do pobrania

CENTRUM ROZWOJU STRATEGICZNEGO

e-mail: crs@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

tel.: 12 683 24 63 (74)

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.