Rekrutacja semestr zimowy 2020/2021 Kraków – Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na semestr letni 2020/2021 na ścieżkę Design Management w WSE w Krakowie już otwarta!

Studia są jednym z najwspanialszych i najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. To właśnie wtedy zaczynamy podejmować świadome decyzje, które mają wpływ na całe nasze życie.

Jedną z takich decyzji jest wybór odpowiedniego dla siebie kierunku, który pozwoli Ci nie tylko rozwijać swoje pasje i poszerzać horyzonty, ale też otworzy Ci drzwi do wymarzonej pracy. To wszystko gwarantują studia w Wyższej Szkole Europejskiej!

POCZĄTEK I TURY REKRUTACJI (DESIGN MANAGEMENT) – 15 GRUDNIA 2020 r.

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się starannie opracowane kierunki, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy. Każdy z nich prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę aktywnych zawodowo dydaktyków, którzy nie tylko uczą, ale też inspirują naszych studentów do samodzielnego działania.

Kierunki studiów I stopnia to:
Game Design
Grafika reklamowa i multimedia
Lingwistyka dla biznesu
Psychologia
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
Zarządzanie strategiczne

Istnieje możliwość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym wieczorowym (zajęcia w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych dla osób pracujących) na kierunkach Grafika reklamowa i multimedia (ścieżka Digital Art tylko w trybie stacjonarnym) oraz Game Design.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Rekrutacja na kierunek / Przedmiot maturalnyJęzyk polskiJęzyk obcy nowożytnyWybrany przedmiot
  (j. angielski, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. francuski,
j. włoski, j. hiszpański)
(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej,
j. łaciński i kultura antyczna,
j. mniejszości etnicznej,
j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia,
historia,informatyka, wiedza o społeczeństwie)
 p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Game Designp. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Grafika reklamowa i multimediap. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Lingwistyka dla biznesup. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
obowiązkowy język angielski:
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Psychologiap. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Skandynawistyka: studia filologiczno – biznesowep. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Zarządzanie Strategicznep. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język angielski,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)
 •  

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Portfolio 

Kandydaci na kierunek Grafika reklamowa i multimedia (moduł ogólny) zobowiązani są do przedstawienia w postępowaniu rekrutacyjnym portfolio z zakresu sztuk wizualnych. Portfolio może zawierać zarówno fotografię, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo). 

Minimalna ilość prac – 3, maksymalne – 5.

Portfolio ogólne należy zamieścić na serwerze rekrutacyjnym link dostępny tutaj, w folderze o nazwie zgodnej z numerem rekrutacyjnym**. Link do indywidualnego folderu zostanie wygenerowany automatycznie po wypełnieniu wymaganych pól formularza i przesłany na podany wcześniej adres mailowy.

** Numer formularza to ostatnie cyfry indywidualnego numeru wygenerowanego w trakcie rejestracji online:

 

Portfolio ogólne oceniane jest zbiorczo według następujących kryteriów:

 Nowa maturaStara matura
Oryginalne przedstawienie tematu0-100 pkt0-50 pkt
Walory estetyczne pracy0-100 pkt0-50 pkt
Umiejętność dostosowania formy do treści0-100 pkt0-50 pkt
Techniczne umiejętności autora0-100 pkt0-50 pkt

Punktacja za portfolio ogólne doliczana jest do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego.

Kandydaci na ścieżkę kształcenia Digital Art składają 2 portfolia (powinny one mieć ten sam numer rekrutacyjny):

 • portfolio ogólne, według zasad jak powyżej. Punktacja za portfolio jest wliczana do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego. Suma punktów decyduje o przyjęciu na kierunek Grafika reklamowa i multimedia, natomiast przyjęcie na ścieżkę Digital Art warunkuje ocena drugiego portfolio.
 • portfolio ilustracyjne – w tym powinny znajdować się prace ilustratorskie o następującej tematyce: martwa natura, postać ludzka, pejzaż. Portfolio ilustracyjne będzie oceniane według następującej punktacji:
Praca IlustratorskaPunkty
Martwa natura0-100 pkt
Postać ludzka0-100 pkt
Pejzaż0-100 pkt

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL – Standard Level    PP – poziom podstawowy

HL – Higher Level       PR – poziom rozszerzony 

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL – Standard Level    PP – poziom podstawowy

HL – Higher Level       PR – poziom rozszerzony

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

Wymagane dokumenty 

Kandydaci na studia powinni złożyć osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym*) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • w przypadku kierunku Grafika reklamowa i multimedia: portfolio (wgrane do odpowiedniego folderu) oraz oświadczenie o autorstwie prac
 • w przypadku ścieżki kształcenia Design Management: formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł**) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci – cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1/B2.

*pracownik Działu Marketingu i Rekrutacji odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12 683 24 04/07 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.
** w przypadku kierunku Grafika reklamowa i multimedia opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł. 
***osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

KONIEC I TURY REKRUTACJI (DESIGN MANAGEMENT) – 28 LUTEGO 2021 r. LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC

WYNIKI REKRUTACJI (DESIGN MANAGEMENT) – 2 MARCA 2021 r.

Po przyjęciu na studia otrzymasz pocztą elektroniczną egzemplarz umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, opatrzony elektronicznym podpisem Rektor WSE oraz informacje o kolejnych krokach w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby nieprzyjęte na studia otrzymują pocztą elektroniczną decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Umowę o świadczeniu usług edukacyjnych należy wydrukować i podpisać. Jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście* lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w terminie określonym w wiadomości mailowej).
Jak to zrobić?
Podpisany dokument należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków
z dopiskiem “Dział Marketingu i Rekrutacji”
O zachowaniu wyznaczonego terminu decyduje data stempla pocztowego.
Dostarczenie podpisanego egzemplarza umowy jest równoznaczne z decyzją o podjęciu studiów.
*W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju rekomendujemy przesłanie podpisanych umów pocztą tradycyjną.

Dzień Gościnny to spotkanie organizacyjne dla pierwszych roczników poszczególnych kierunków. Data spotkania i szczegóły zostaną podane w zaproszeniu wysłanym do nowych studentów pocztą elektroniczną.

Do zobaczenia!

POCZĄTEK II TURY REKRUTACJI – 10 WRZEŚNIA 2020 r.

Studia magisterskie, czyli studia II stopnia w Wyższej Szkole Europejskiej to doskonała możliwość poszerzenia wiedzy związanej z filologią angielską.
Kierunek ten od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a praktyczne podejście do jego nauczania i nacisk położony na naukę języków obcych umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w wielu dziedzinach.

Sprawdź kierunek – Filologia: Filologia angielska

Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ukończony kierunek studiów licencjackich

Filologia w zakresie filologii angielskiej

Inny kierunek studiów 

Średnia z toku studiów licencjackich nie mniejszą niż 3,5 lub ocenę na dyplomie nie mniejszą niż 3,5.

W przypadku nie spełnienia kryteriów dotyczących wymogu średniej decyduje rozmowa kwalifikacyjna

Posiadanie następującego certyfikatu:

 • CAE z oceną co najmniej B;
 • CPE z oceną co najmniej C;
 • IELTS z oceną co najmniej 5.

Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia po uzyskaniu zgody Dziekana i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ukończony kierunek studiów licencjackich

Filologia w zakresie filologii angielskiej

Inny kierunek studiów 

Średnia z toku studiów licencjackich nie mniejszą niż 3,5 lub ocenę na dyplomie nie mniejszą niż 3,5.

W przypadku nie spełnienia kryteriów dotyczących wymogu średniej decyduje rozmowa kwalifikacyjna

Posiadanie następującego certyfikatu:

 • CAE z oceną co najmniej B;
 • CPE z oceną co najmniej C;
 • IELTS z oceną co najmniej 5.

Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia po uzyskaniu zgody Dziekana i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:
• podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
• kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
• kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
• kserokopię suplementu do dyplomu oraz informacja o średniej z toku studiów potwierdzonej przez Dziekanat (zaświadczenie jeśli brak w suplemencie)
• 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:
11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci – cudzoziemcy składają dodatkowo:
• tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu
• certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1/B2.

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów pocztą tradycyjną.
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego

KONIEC II TURY REKRUTACJI – 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r. LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC

WYNIKI REKRUTACJI

Po przyjęciu na studia otrzymasz pocztą elektroniczną egzemplarz umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, opatrzony elektronicznym podpisem Rektor WSE oraz informacje o kolejnych krokach w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby nieprzyjęte na studia otrzymują pocztą elektroniczną decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Umowę o świadczeniu usług edukacyjnych należy wydrukować i podpisać. Jeden egzemplarz podpisanej umowy należy dostarczyć do Działu Marketingu i Rekrutacji osobiście* lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w terminie określonym w wiadomości mailowej)

Jak to zrobić?

Podpisany dokument należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

z dopiskiem “Dział Marketingu i Rekrutacji”

O zachowaniu wyznaczonego terminu decyduje data stempla pocztowego.

Dostarczenie podpisanego egzemplarza umowy jest równoznaczne z decyzją o podjęciu studiów.

*W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną w kraju rekomendujemy przesłanie podpisanych umów pocztą tradycyjną.

Dzień Gościnny to spotkanie organizacyjne dla pierwszych roczników poszczególnych kierunków. Data spotkania i szczegóły zostaną podane w zaproszeniu wysłanym do nowych studentów pocztą elektroniczną.

Do zobaczenia!

POCZĄTEK REKRUTACJI – 1 KWIETNIA 2020 r.

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się starannie opracowane kierunki, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy. Każdy z nich prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę aktywnych zawodowo dydaktyków, którzy nie tylko uczą, ale też inspirują naszych studentów do samodzielnego działania.

Studia anglojęzyczne dostępne są tylko w trybie stacjonarnym.

Kierunki studiów anglojęzycznych I stopnia to:
Business Linguistics
Game Design
Strategic Management

Uwaga! W okresie od 1 kwietnia do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:
• skan (lub zdjęcie) wypełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza,
• potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej i wpisowego,
oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie.
Powyższe dokumenty prosimy o przesyłanie drogą mailową na adres rekrutacja@wse.krakow.pl

Rekrutacja na studia anglojęzyczne prowadzona jest na zasadach obejmujących:
– obywateli polskich (w tym posiadających podwójne obywatelstwo)
– obcokrajowców (tj. osób nieposiadających polskiego obywatelstwa)

OBYWATELE POLSCY

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:
• podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
• kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
• 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• certyfikat znajomości języka angielskiego (potwierdzający znajomość języka przynajmniej na poziomie B1 lub wyższym) lub podpisana deklaracja znajomości języka angielskiego;
• kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł**) i wpisowego (300 zł**) – szczegóły dotyczące opłat znajdują się w punkcie 4. 

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną
** opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
***osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

OBCOKRAJOWCY:

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:
• podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
• świadectwo, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia I-go stopnia wraz z legalizacją (lub apostille),
• 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• certyfikat znajomości języka angielskiego (potwierdzający znajomość języka przynajmniej na poziomie B1 lub wyższym) lub podpisana deklaracja znajomości języka angielskiego;
• tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski.
• kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (200 euro**) i pełnej opłaty czesnego (w zależności od wybranego kierunku) – szczegóły dotyczące opłat znajdują się w punkcie 4. 

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną
** opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna

OBYWATELE POLSCY

Opłatę rekrutacyjną 85 zł* oraz wpisowe 300 zł** należy wpłacać na nr konta:
11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

OBCOKRAJOWCY

Opłatę rekrutacyjną 200 euro* oraz pełną opłatę czesnego (w zależności od wybranego kierunku studiów) należy wpłacać na nr konta:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków, Polska
Nazwa banku: ING Bank Slaski SA o/Krakow
IBAN/ Numer konta: PL 03 1050 1445 1000 0022 9408 2777
Kod SWIFT: INGBPLPW
Z dopiskiem: Opłata rekrutacyjna i czesne

Potwierdzenie wpłaty obu kwot jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacyjnym.

Więcej informacji odnośnie wysokości czesnego można znaleźć w tabeli opłat.

*opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
**osoby nieprzyjęte otrzymują zwrot wpisowego.

KONIEC REKRUTACJI – 6 WRZEŚNIA 2020 r.

WYNIKI REKRUTACJI – 9 WRZEŚNIA 2020 r.

Po przyjęciu na studia otrzymasz pocztą elektroniczną egzemplarz umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, opatrzony elektronicznym podpisem Rektor WSE oraz informacje o kolejnych krokach w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby nieprzyjęte na studia otrzymują pocztą elektroniczną decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Umowę o świadczeniu usług edukacyjnych należy wydrukować i podpisać. Jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do Działu Marketingu i Rekrutacji osobiście* lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w terminie określonym w wiadomości mailowej).

Jak to zrobić?
Podpisany dokument należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków
z dopiskiem “Dział Marketingu i Rekrutacji”
O zachowaniu wyznaczonego terminu decyduje data stempla pocztowego.

Dostarczenie podpisanego egzemplarza umowy jest równoznaczne z decyzją o podjęciu studiów.

*W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju rekomendujemy przesłanie podpisanych umów pocztą tradycyjną.

Poniższe informacje dotyczą tylko kandydatów zagranicznych (!):
Po otrzymaniu wymaganych dokumentów i potwierdzeniu zapłaty czesnego zostanie wystawione  Zaświadczenie o przyjęciu na studia cudzoziemca. Zaświadczenie to zostanie wysłane na adres podany w formularzu. Za pomocą tego dokumentu można ubiegać się o wizę i dopełnić inne formalności niezbędne przed przyjazdem do Polski.

Dzień Gościnny to spotkanie organizacyjne dla pierwszych roczników poszczególnych kierunków. Data spotkania i szczegóły zostaną podane w zaproszeniu wysłanym do nowych studentów pocztą elektroniczną.

Do zobaczenia!

MASZ PYTANIA? 
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

tel.: 12 683 24 04 (07)/603 503 644

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl


Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.