Rekrutacja semestr zimowy 2020/2021 Kraków – Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Trwa rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023 w WSE w Krakowie!

Studia są jednym z najwspanialszych i najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka. To właśnie wtedy zaczynamy podejmować świadome decyzje, które mają wpływ na całe nasze życie.

Jedną z takich decyzji jest wybór odpowiedniego dla siebie kierunku, który pozwoli Ci nie tylko rozwijać swoje pasje i poszerzać horyzonty, ale też otworzy Ci drzwi do wymarzonej pracy. To wszystko gwarantują studia w Wyższej Szkole Europejskiej!

POCZĄTEK I TURY REKRUTACJI - 1 KWIETNIA 2022

W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się starannie opracowane kierunki, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy. Każdy z nich prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę aktywnych zawodowo dydaktyków, którzy nie tylko uczą, ale też inspirują naszych studentów do samodzielnego działania.

Kierunki studiów I stopnia to:

Game Design
Grafika reklamowa i multimedia
Lingwistyka dla biznesu
Psychologia
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe
Zarządzanie strategiczne

Istnieje możliwość podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym wieczorowym (zajęcia w tygodniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych dla osób pracujących) na kierunku Grafika reklamowa i multimedia (ścieżka Digital Art tylko w trybie stacjonarnym).

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Rekrutacja na kierunek / Przedmiot maturalnyJęzyk polskiJęzyk obcy nowożytny
UWAGA! Język angielski można wybrać tylko jeden raz.
Wybrany przedmiot
  (j. angielski, j. niemiecki,
j. rosyjski, j. francuski,
j. włoski, j. hiszpański)
(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej,
j. łaciński i kultura antyczna,
j. mniejszości etnicznej,
j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia,
historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie)
 p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Game Designp. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Grafika reklamowa i multimediap. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Lingwistyka dla biznesup. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
obowiązkowy język angielski:
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Psychologiap. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowep. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
Zarządzanie Strategicznep. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt
p. podstawowy 1% = 1 pkt
p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język angielski,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)
 •  

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  1,00
2,002,030
3,0303,050
4,0704,075
5,01005,080
  6,0100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Portfolio 

Kandydaci na kierunek Grafika reklamowa i multimedia (moduł ogólny) zobowiązani są do przedstawienia w postępowaniu rekrutacyjnym portfolio z zakresu sztuk wizualnych. Portfolio może zawierać zarówno fotografię, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo).

Minimalna ilość prac – 3, maksymalne – 10 (dopuszcza się wgranie wielostronicowego pliku pdf lub podanie linka do strony).

Portfolio ogólne należy zamieścić na serwerze rekrutacyjnym link dostępny tutaj, w folderze o nazwie zgodnej z numerem rekrutacyjnym**. Link do indywidualnego folderu zostanie wygenerowany automatycznie po wypełnieniu wymaganych pól formularza i przesłany na podany wcześniej adres mailowy.

UWAGA! Prosimy o niepodpisywanie imieniem i nazwiskiem prac graficznych składanych w portfolio!

** Numer formularza to ostatnie cyfry indywidualnego numeru wygenerowanego w trakcie rejestracji online:

Portfolio ogólne oceniane jest zbiorczo według następujących kryteriów:

 Nowa maturaStara matura
Oryginalne i estetyczne przedstawienie tematu0-100 pkt0-50 pkt
Umiejętności dostosowania formy do treści0-100 pkt0-50 pkt
Techniczne umiejętności autora0-100 pkt0-50 pkt
Odpowiedzialna wymowa społeczna prac0-100 pkt0-50 pkt

Punktacja za portfolio ogólne doliczana jest do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego.

Kandydaci na ścieżkę kształcenia Digital Art składają 2 portfolia (powinny one mieć ten sam numer rekrutacyjny):

 • portfolio ogólne, według zasad jak powyżej. Punktacja za portfolio jest wliczana do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego. Suma punktów decyduje o przyjęciu na kierunek Grafika reklamowa i multimedia, natomiast przyjęcie na ścieżkę Digital Art warunkuje ocena drugiego portfolio.
 • portfolio ilustracyjne - w tym powinny znajdować się 3 prace ilustratorskie, wykonane dowolną techniką rysunku odręcznego (cyfrową lub tradycyjną), o następującej tematyce: martwa natura, postać ludzka, pejzaż. Portfolio ilustracyjne będzie oceniane według następującej punktacji:
Praca IlustratorskaPunkty
Oryginalne przedstawienie tematu0-25 pkt
Walory estetyczne pracy0-25 pkt
Umiejętności dostosowania formy do treści0-25 pkt
Techniczne umiejętności autora0-25 pkt

Na ścieżkę kształcenia Digital Art może zostać przyjęty kandydat, którego portfolio ilustracyjne zostanie ocenione przez Komisję Rekrutacyjną na co najmniej 20 punktów.

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL - Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

 

 

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL - Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.


Wymagane dokumenty 

Kandydaci na studia powinni złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • w przypadku kierunku Grafika reklamowa i multimedia: portfolio (wgrane do odpowiedniego folderu) oraz oświadczenie o autorstwie prac
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł**) i wpisowego (300 zł***) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

** w przypadku kierunku Grafika reklamowa i multimedia opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł. 
***osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

KONIEC I TURY REKRUTACJI - 31 LIPCA 2022

WYNIKI REKRUTACJI - 8 SIERPNIA 2022

Po przyjęciu na studia otrzymasz pocztą elektroniczną egzemplarz umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, opatrzony elektronicznym podpisem Rektor WSE, ślubowanie oraz informacje o kolejnych krokach w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby nieprzyjęte na studia otrzymują pocztą elektroniczną decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Umowę o świadczeniu usług edukacyjnych należy wydrukować i podpisać. Jeden egzemplarz umowy oraz podpisane ślubowanie należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w terminie określonym w wiadomości mailowej).

Jak to zrobić?

Podpisany dokument należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków
z dopiskiem “Dział Marketingu i Rekrutacji”

O zachowaniu wyznaczonego terminu decyduje data stempla pocztowego. Dostarczenie podpisanego egzemplarza umowy jest równoznaczne z decyzją o podjęciu studiów.

Dzień Gościnny to spotkanie organizacyjne dla pierwszych roczników poszczególnych kierunków. Data spotkania i szczegóły zostaną podane w zaproszeniu wysłanym do nowych studentów pocztą elektroniczną.

Do zobaczenia!

POCZĄTEK I TURY REKRUTACJI – 1 KWIETNIA 2022

Studia magisterskie, czyli studia II stopnia w Wyższej Szkole Europejskiej to doskonała możliwość poszerzenia wiedzy związanej z filologią angielską.
Kierunek ten od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a praktyczne podejście do jego nauczania i nacisk położony na naukę języków obcych umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w wielu dziedzinach.

Sprawdź kierunek – Filologia: Filologia angielska

Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ukończony kierunek studiów licencjackich

Filologia w zakresie filologii angielskiej

Inny kierunek studiów 

Średnia z toku studiów licencjackich nie mniejszą niż 3,5 lub ocenę na dyplomie nie mniejszą niż 3,5.

W przypadku nie spełnienia kryteriów dotyczących wymogu średniej decyduje rozmowa kwalifikacyjna

Posiadanie następującego certyfikatu:

 • CAE z oceną minimum B,
 • CPE z oceną minimum C,
 • IELTS z oceną minimum 6.5,
 • TOEIC z oceną minimum 880,
 • TELC z oceną minimum C1.

Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia po uzyskaniu zgody Dziekana i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ukończony kierunek studiów licencjackich

Filologia w zakresie filologii angielskiej

Inny kierunek studiów 

Średnia z toku studiów licencjackich nie mniejszą niż 3,5 lub ocenę na dyplomie nie mniejszą niż 3,5.

W przypadku nie spełnienia kryteriów dotyczących wymogu średniej decyduje rozmowa kwalifikacyjna

Posiadanie następującego certyfikatu:

 • CAE z oceną minimum B,
 • CPE z oceną minimum C,
 • IELTS z oceną minimum 6.5,
 • TOEIC z oceną minimum 880,
 • TELC z oceną minimum C1.

Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia po uzyskaniu zgody Dziekana i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.


Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:
• podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
• kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
• kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
• kserokopię suplementu do dyplomu oraz informacja o średniej z toku studiów potwierdzonej przez Dziekanat (zaświadczenie jeśli brak w suplemencie)
• 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i wpisowego (300 zł*) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci – cudzoziemcy składają dodatkowo:
• tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu do dyplomu
• certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.


*osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego

KONIEC I TURY REKRUTACJI – 31 LIPCA 2022

WYNIKI REKRUTACJI – 8 SIERPNIA 2022

Po przyjęciu na studia otrzymasz pocztą elektroniczną egzemplarz umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, opatrzony elektronicznym podpisem Rektor WSE, ślubowanie oraz informacje o kolejnych krokach w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby nieprzyjęte na studia otrzymują pocztą elektroniczną decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Umowę o świadczeniu usług edukacyjnych należy wydrukować i podpisać. Jeden egzemplarz podpisanej umowy oraz podpisane ślubowanie należy dostarczyć do Działu Marketingu i Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w terminie określonym w wiadomości mailowej)

Jak to zrobić?

Podpisany dokument należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

z dopiskiem “Dział Marketingu i Rekrutacji”

O zachowaniu wyznaczonego terminu decyduje data stempla pocztowego.

Dostarczenie podpisanego egzemplarza umowy jest równoznaczne z decyzją o podjęciu studiów.

Dzień Gościnny to spotkanie organizacyjne dla pierwszych roczników poszczególnych kierunków. Data spotkania i szczegóły zostaną podane w zaproszeniu wysłanym do nowych studentów pocztą elektroniczną.

Do zobaczenia!

MASZ PYTANIA? 
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

tel.: 12 683 24 04 (07)/603 503 644

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

godz. 8:00-16:00

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.