Projektowanie narracji gier cyfrowych - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
Slider
Projektowanie narracji gier cyfrowych

PROJEKTOWANIE NARRACJI GIER CYFROWYCH

Gry praktycznie od swoich początków służą nie tylko rozrywce jako takiej, ale również opowiadaniu historii.

I chociaż w pierwszych latach swojego istnienia zapożyczały wiele ze starszych mediów, jak literatura czy film, to obecnie wiemy już, że narracje w grach konstruuje się zgoła inaczej i należy je dopasowywać do ograniczeń oraz możliwości tego medium. A tych ostatnich jest wiele, jeśli uwzględnić tak specyficzne elementy, jak interaktywność samego medium czy nieliniowość tworzonych w nim fabuł.

W ramach ścieżki Projektowanie narracji gier cyfrowych zapoznasz się zarówno z ogólnymi zasadami pisania kreatywnego i światotwórstwa, jak również realizować będziesz projekty pozwalające Ci zapanować zarówno nad scenariuszem jak i strukturami dialogowymi.

Studiuj projektowanie narracji gier cyfrowych w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • nauczysz się projektować, prototypować i tworzyć własne interaktywne opowieści;
 • poznasz zasady projektowania narracji transmedialnych, kreatywnego pisania i światotwórstwa
 • weźmiesz udział w zajęciach ze scenarzystami gier cyfrowych oraz innych mediów kultury popularnej, takich jak komiksy czy gry fabularne
 • nauczysz się analizy gier pozwalającej na rozpoznawanie mocnych i słabych stron wskazanych tytułów
 • poznasz sposoby budowania, komunikowania i utrzymywania spójnej wizji gry poprzez cały czas trwania projektu

Metody badania graczy – zdobędziesz umiejętność przeprowadzania na graczach testów focusowych i usability, które pozwolą Ci poprawić jakość tworzonej gry i odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania powstałe w trakcie projektowania

Projektowanie scenariuszy gier cyfrowych – poznasz teorię narracji w grach cyfrowych i nauczysz się konstruować fabułę oraz dostosowywać scenariusz gry do możliwości narracyjnych gatunku i platformy

Projektowanie światopowieści – nauczysz się analizować i oceniać mocne i słabe strony wybranych światopowieści oraz opracujesz w grupie projekt własnej

Projektowanie interfejsu i doświadczenia użytkownika – poznasz podstawy projektowania graficznego oraz zaprojektujesz własny interfejs dla wybranego gatunku gry cyfrowej

Produkcja i rynek gier – poznasz proces produkcji gier w odniesieniu do specyfiki lokalnych oraz globalnych rynków wraz z ich kulturowym i ekonomicznym kontekstem;

 • system designer
 • gameplay designer
 • quest designer
 • game director
 • narrative designer
 • game writer
 • creative director
Tryb stacjonarnyTryb niestacjonarny zaoczny
miesiącsemestrmiesiącsemestr
960 zł4800 zł800 zł4000 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł*) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

**opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
***osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Address:
Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
room 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Każda gra – jako tekst kultury – niesie za sobą konkretny, złożony przekaz, modulowany na różnych poziomach: estetycznym, symbolicznym, fabularnym czy narracyjnym. Zajęcia poświęcone poetyce pozwolą lepiej zrozumieć, jak świadomie i efektywnie przełożyć ten przekaz na język (a nawet: języki) gry wideo. Projektowanie światów i zamieszkujących je postaci, pisanie scenariuszy i dialogów – to wszystko bardzo istotne elementy narracji gry, które będziemy starali się poznać, ale równie ważną rolę w wielu cyfrowych opowieściach pełnią dobrze zaprojektowane interfejsy i mechaniki. Innymi słowy – nauczysz się, w jaki sposób mówić poprzez to specyficzne medium, jakim jest gra wideo, by przekaz był z jednej strony atrakcyjny, a z drugiej – skuteczny.

Maciej Nawrocki,
wykładowca

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

mgr Magdalena Kozyra
mgr Magdalena Kozyra
Marta Tymańska
dr Marta Tymańska
Aleksandra Prokopek
mgr Aleksandra Prokopek
Marta Błaszkowska-Nawrocka
dr Marta Błaszkowska
Michał Jutkiewicz
mgr Michał Jutkiewicz
dr Justyna Janik
dr Justyna Janik
mgr Maciej Nawrocki
mgr Maciej Nawrocki
mgr Piotr Straszewski
mgr Piotr Straszewski
mgr Konrad Gadzina
mgr Konrad Gadzina
mgr Magdalena Cielecka
mgr Magdalena Cielecka
mgr Rafał Cywicki
mgr Rafał Cywicki
mgr Małgorzata Majkowska
mgr Małgorzata Majkowska
mgr Bartłomiej Schweiger
mgr Bartłomiej Schweiger
mgr Maciej Siwek
mgr Maciej Siwek

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.