Projektowanie gier cyfrowych - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
Slider
Projektowanie rozgrywki gier cyfrowych

PROJEKTOWANIE ROZGRYWKI GIER CYFROWYCH

Aby grę można było nazwać doświadczeniem przyjemnym i rozrywkowym potrzebne jest głębokie zrozumienie tego, co dzieje się podczas zetknięcia gracza i obiektu gry. Ucząc się projektowania gier w Krakowie możesz tego doświadczyć.

Począwszy od niskopoziomowego projektowania sprzężenia zwrotnego gry, tak by zadbać o tzw. gamefeel, przez zrozumienie praktyk UX, tak by bezbłędnie i zgodnie prowadzić gracza poprzez ekrany gry, ale i poprzez kolejne poziomy, skończywszy na systemach i zasadach, które budują całość rozgrywki.

W ramach ścieżki „Projektowanie rozgrywki gier cyfrowych” będziesz realizować projekty zarówno z projektowania poziomów i rozgrywki jak i projektowania z uwzględnieniem doświadczenia użytkownika oraz dla urządzeń mobilnych.

Studiuj projektowanie rozrywki gier cyfrowych w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • poznasz zasady projektowania poziomów oraz sposoby tworzenia i prototypowania mechanik
 • zaprojektujesz mockupy UI uwzględniające doświadczenie uzytkownika i specyfikę wybranej platformy
 • nauczysz się szybkiego prototypowania i sprawdzania pomysłów, aby jak najwcześniej weryfikować własne założenia projektowe
 • weźmiesz udział w zajęciach ze specjalistami z zakresu projektowania mechanik i systemów gier - zarówno cyfrowych, jak i planszowych oraz karcianych
 • poznasz zasady projektowania gier z myślą o urządzeniach mobilnych, w kontekście zarówno tworzenia przemyslanego UX, jak i sensownego modelu monetyzacyjnego

Metody badania graczy – zdobędziesz umiejętność przeprowadzania na graczach testów focusowych i usability, które pozwolą Ci poprawić jakość tworzonej gry i odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania powstałe w trakcie projektowania

Projektowanie scenariuszy gier cyfrowych – poznasz teorię narracji w grach cyfrowych i nauczysz się konstruować fabułę oraz dostosowywać scenariusz gry do możliwości narracyjnych gatunku i platformy

Projektowanie światopowieści – nauczysz się analizować i oceniać mocne i słabe strony wybranych światopowieści oraz opracujesz w grupie projekt własnej

Projektowanie interfejsu i doświadczenia użytkownika – poznasz podstawy projektowania graficznego oraz zaprojektujesz własny interfejs dla wybranego gatunku gry cyfrowej

Produkcja i rynek gier – poznasz proces produkcji gier w odniesieniu do specyfiki lokalnych oraz globalnych rynków wraz z ich kulturowym i ekonomicznym kontekstem

 • system designer
 • gameplay designer
 • quest designer
 • game director
 • narrative designer
 • game writer
 • creative director
Tryb stacjonarnyTryb niestacjonarny zaoczny
miesiącsemestrmiesiącsemestr
960 zł4800 zł800 zł4000 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł*) i wpisowego (300 zł***) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

   

*opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
***osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Address:
Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
room 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

W ramach ścieżki Projektowanie rozgrywki skupisz swoje wysiłki na umiejętnościach rozpoznawania i projektowania mechanik gier, które podążają za aktualnymi standardami branżowymi oraz umożliwiają systematyczne podejście do innowacji. W toku nauki teoria związana z budowaniem zainteresowania i projektowania satysfakcji oraz narzędzia interaktywnej rozgrywki zostaną połączone z praktycznymi zadaniami, których kontekst będą stanowić bieżące realia rynkowe. Dzięki temu niezależnie od niszy, w której przyjdzie Ci pracować, będziesz w stanie zaaplikować zdobyte doświadczenie w efektywny sposób. Zdobędziesz również niezwykle przydatne i branżowo cenione zdolności techniczne umożliwiające samodzielną pracę prototypową. Co jednak najważniejsze, zyskasz doświadczenie w pracy zespołowej nad całościowymi projektami gier, dzięki czemu staniesz się doskonałym kandydatem do pracy zawodowej lub hobbystycznej.

Maciej Siwek,
wykładowca

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

mgr Konrad Gadzina
mgr Konrad Gadzina
mgr Piotr Straszewski
mgr Piotr Straszewski
mgr Maciej Nawrocki
mgr Maciej Nawrocki
dr Justyna Janik
dr Justyna Janik
Michał Jutkiewicz
mgr Michał Jutkiewicz
Marta Błaszkowska-Nawrocka
dr Marta Błaszkowska
Aleksandra Prokopek
mgr Aleksandra Prokopek
Marta Tymańska
dr Marta Tymańska
mgr Magdalena Kozyra
mgr Magdalena Kozyra
mgr Maciej Siwek
mgr Maciej Siwek
mgr Bartłomiej Schweiger
mgr Bartłomiej Schweiger
mgr Rafał Cywicki
mgr Rafał Cywicki
mgr Małgorzata Majkowska
mgr Małgorzata Majkowska
mgr Magdalena Cielecka
mgr Magdalena Cielecka

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.