Digital Art - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
Slider

Ścieżka „Digital Art” powstała z myślą o osobach, które w przyszłości chcą zajmować się projektowaniem graficznym, ale z naciskiem na pracę tabletem graficznym i tworzeniu ilustracji cyfrowych.

Z nabytymi na specjalizacji Digital Art w Krakowie umiejętnościami i wiedzą możesz z powodzeniem pracować jako grafik (graphic artist) dla branży gier, ale nie tylko – również jako ilustrator dla branży wydawniczej – czy to w prasie, czy przy projektowaniu książek i innych wielostronicowych publikacji lub publikacji cyfrowych, multimedialnych produktów edukacyjnych, itd. Szeroki zakres przedmiotów umożliwi Ci zawodową specjalizację w wybranej dziedzinie.

Studiuj Digital Art w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • unikatowa, jedyna taka w Polsce specjalność, szczególnie dla miłośników gier
 • nauczysz się specjalistycznego oprogramowania - 2D (Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects) i 3D (Autodesk 3ds Max, Zbrush, Unreal Engine), a kursy "Projektowanie Postaci" i "Kompozycja i Budowa Sceny" uczynią Cię zawodowym grafikiem - artystą cyfrowym
 • dzięki praktycznym warsztatom w muzeach i obiektach historycznych będziesz potrafił/a stworzyć wiarygodną scenografię, broń i kostiumy do gier

Projektowanie postaci - koncepcja, ubiór, wyposażenie. A przy okazji nauka anatomii. [Photoshop].

Rysunek i kompozycja - klasyka to podstawa, trzy semestry nauki klasycznego rysunku - perspektywy, kompozycji i anatomii.

Kompozycja i budowa sceny - architektura, wnętrza lub pejzaże, światło, kolor, nastrój. A przy okazji podstawy budowy sceny w 3D z wykończeniem w 2D. [Photoshop i 3DStudio MAX].

Styloznawstwo - wiedza o modzie, broni, designie i architekturze przez wieki.

Wprowadzenie do 3D - Projektowanie otoczenia bezpośrednio w silniku Unreal Engine, praca w programie Blender oraz podstawy rzeźby 3D w programie ZBrush.

Narracja obrazem - jak opowiedzieć historię bez tekstu, przy okazji poważna wiedza o sztuce komiksu i grach.

Warsztat cyfrowego artysty - skróty i tricki, aby pracować efektywnie i szybko w Photoshopie i nie tylko. Plus nowości software'owe i hardware'owe dla artystów.

Wprowadzenie do zawodu - poznaj specyfikę swojego przyszłego zawodu w wykładach zawodowców - uznanych artystów (i nie tylko) z branży gier i ilustracji: jak wygląda współpraca z grafikiem z punktu widzenia producenta w studio gier, jak radzić sobie jako freelancer w branży gier i ilustracji lub jak widzi rynek twórca gier indie.

 • studia gier oraz aplikacji
 • studia animacji oraz agencje reklamowe
 • wydawnictwa publikacji ilustrowanych (prasa, książki, gry planszowe)

 

Tryb stacjonarny

miesiąc

semestr

900 zł

4500 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • portfolio (patrz dalej) wraz z oświadczeniem 
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (150 zł**) i wpisowego (300 zł***) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną
**opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
***osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Portfolio 

Kandydaci na kierunek Grafika reklamowa i multimedia (moduł ogólny) zobowiązani są do przedstawienia w postępowaniu rekrutacyjnym portfolio z zakresu sztuk wizualnych. Portfolio może zawierać zarówno fotografię, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo). 

Minimalna ilość prac – 3, maksymalne – 10 (dopuszcza się wgranie wielostronicowego pliku pdf lub podanie linka do strony).

Portfolio ogólne należy zamieścić na serwerze rekrutacyjnym link dostępny tutaj, w folderze o nazwie zgodnej z numerem formularza**. Link do indywidualnego folderu zostanie wygenerowany automatycznie po wypełnieniu wymaganych pól formularza i przesłany na podany wcześniej adres mailowy.

UWAGA! Prosimy o niepodpisywanie imieniem i nazwiskiem prac graficznych składanych w portfolio!

** Numer formularza to ostatnie cyfry indywidualnego numeru wygenerowanego w trakcie rejestracji online:

Portfolio ogólne oceniane jest zbiorczo według następujących kryteriów:

 

Nowa matura

Stara matura

Oryginalne przedstawienie tematu

0-100 pkt

0-50 pkt

Walory estetyczne pracy

0-100 pkt

0-50 pkt

Umiejętność dostosowania formy do treści

0-100 pkt

0-50 pkt

Techniczne umiejętności autora

0-100 pkt

0-50 pkt

Punktacja za portfolio ogólne doliczana jest do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego.

Kandydaci na ścieżkę kształcenia Digital Art składają 2 portfolia (powinny one mieć ten sam numer rekrutacyjny):

 • portfolio ogólne, według  zasad jak powyżej. Punktacja za portfolio jest doliczana do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego. Suma punktów decyduje o przyjęciu na kierunek Grafika reklamowa i multimedia, natomiast przyjęcie na ścieżkę Digital Art warunkuje ocena drugiego portfolio.
 • portfolio ilustracyjne. W tym powinny znajdować się 3 prace ilustratorskie, wykonane dowolną techniką rysunku odręcznego (cyfrową lub tradycyjną), o następującej tematyce: martwa natura, postać ludzka, pejzaż. Portfolio ilustracyjne będzie oceniane według następującej punktacji:

Praca IlustratorskaPunkty
Oryginalne przedstawienie tematu0-25 pkt
Walory estetyczne pracy0-25 pkt
Umiejętności dostosowania formy do treści0-25 pkt
Techniczne umiejętności autora0-25 pkt

Na ścieżkę kształcenia Digital Art może zostać przyjęty kandydat, którego portfolio ilustracyjne zostanie ocenione przez Komisję Rekrutacyjną na co najmniej 20 punktów.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny

(UWAGA! Język angielski można wybrać tylko jeden raz)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty  w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa matura

PP

100%

86%

72%

58%

44%

30%

0%

Matura międzynarodowa IB

SL

7

6

5

4

3

2

1

Nowa matura

PR

100%

85%

70%

55%

40%

25%

10%

Matura międzynarodowa IB

HL

7

6

5

4

3

2

1

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena

12 – 11

10 – 9

8 – 7

6 – 5

4

3 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

0

Ocena

10 – 9

8 – 7

6– 5

4 – 3

2 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

Ocena

5

4

3

2

Liczba punktów

100

70

30

0

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Grafika cyfrowa zdominowała dziś branżowy rynek ilustracji. Na ścieżce kształcenia Digital Art uczymy przyszłych cyfrowych grafików i ilustratorów, którzy będą pracować przeważnie w branży gier, ale nie tylko – nie ograniczamy się do jednego zawodu. Uczymy posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pracy artystycznej w szerokim zakresie.Nowe narzędzia pracy – tablet, komputer i oprogramowanie profilują  ścieżkę kształcenia, ale wiedza w dużej mierze bazuje na klasycznej nauce rysunku, kompozycji i rzeźby. Na pierwszym roku studenci przyswajają podstawy rysunku perspektywicznego i kompozycji  jeszcze w technice analogowej, za pomocą ołówka, pisaków i papieru. W drugim i trzecim roku studiów nauka w ramach takich przedmiotów jak Kompozycja i Budowa sceny czy Projektowanie postaci odbywa się już wyłącznie cyfrowo. Rzeźby uczymy od pierwszych zajęć cyfrowo i generalnie kładziemy duży nacisk na naukę oprogramowania 3D. Chcemy mieć pewność, ze nasz absolwent będzie wszechstronnie przygotowany i z łatwością dostosuje się do wymagań rynku.

Simeon Genew
Ekspert ds. ścieżki kształcenia Digital Art

ZOBACZ FILM

KADRA

Stanisław Skórka
dr Stanisław Skórka
Romuald Stankiewicz
Romuald Stankiewicz
Maciej Szafraniec
mgr Maciej Szafraniec
Konrad Szpak
mgr Konrad Szpak
Przemysław Szuba
mgr Przemysław Szuba
Marcin Turecki
mgr Marcin Turecki
Julian Wierzchowski
mgr Julian Wierzchowski
Anna Zabdyrska
dr Anna Zabdyrska
Marek Sajduk
prof. dr hab. Marek Sajduk
Sewer Salamon
mgr Sewer Salamon
Oksana Shmygol
mgr Oksana Shmygol
Sebastian Sikora
mgr inż. Sebastian Sikora
Dariusz Nowacki
mgr Dariusz Nowacki
Katarzyna Skoczylas
mgr Katarzyna Skoczylas
Paulina Opak
Paulina Opak
Alicja Ortynecka
mgr Alicja Ortynecka
Monika Orzeł
mgr Monika Orzeł
Mikołaj Pastuszko
mgr Mikołaj Pastuszko
Joanna Pawlik-Materka
dr Joanna Pawlik-Materka
Jakub Rolka
Jakub Rolka
Marcin Romański
mgr Marcin Romański
Agata Rościecha-Kanownik
prof. nadzw. dr hab. Agata Rościecha-Kanownik
Patrycja Rozmus
mgr Patrycja Rozmus
Joanna Róg-Ociepka
mgr Joanna Róg-Ociepka
Piotr Sadowski
mgr Piotr Sadowski
Magdalena Koziak-Podsiadło
dr Magdalena Koziak-Podsiadło
Robert Król
mgr Robert Król
Andrzej Leraczyk
mgr Andrzej Leraczyk
Zuzanna Łazarewicz
mgr Zuzanna Łazarewicz
Piotr Idzi
dr Piotr Idzi
Tomasz Jędruszek
mgr Tomasz Jędruszek
Michał Kapuściński
mgr Michał Kapuściński
Maria Kasza
mgr Maria Kasza
Marcin Klag
dr Marcin Klag
Rafał Kołsut
mgr Rafał Kołsut
Antoni Korzeniowski
Antoni Korzeniowski
Ziemowit Kościelny
mgr Ziemowit Kościelny
Marta Kot-Panek
mgr Marta Kot-Panek
Krzysztof Kozak
Krzysztof Kozak
Tomasz Budzyń
mgr Tomasz Budzyń
Krzysztof Czyżewski
mgr Krzysztof Czyżewski
Michał Dziewulski
mgr Michał Dziewulski
Anna Franczyk-Witkowska
mgr Anna Franczyk-Witkowska
Tomasz Godfryd
Tomasz Godfryd
Dariusz Haluch
mgr Dariusz Haluch
Joanna Maria Wójcik
mgr Joanna Maria Wójcik
Kamil Bachmiński
Kamil Bachmiński
Piotr Bigaj
mgr Piotr Bigaj
Mikołaj Birek
mgr Mikołaj Birek
Grzegorz Bobulski
mgr Grzegorz Bobulski
Wojciech Brzozowski
mgr Wojciech Brzozowski
mgr Wacław Kisiel-Dorohinicki
mgr Wacław Kisiel-Dorohinicki
mgr Magdalena Cielecka
mgr Magdalena Cielecka
dr Paweł Sikora
dr Paweł Sikora
mgr Mirosław Klotzer
mgr Mirosław Klotzer
dr Kinga Blaschke
dr Kinga Blaschke
dr Anna Treska-Siwoń
dr Anna Treska-Siwoń
mgr. inż. arch. Simeon Genew
mgr inż. arch. Simeon Genew
mgr Joanna Pająk
mgr Joanna Pająk
dr hab. Jacek Mrowczyk
dr hab. Jacek Mrowczyk
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.