Multimedia i grafika interaktywna - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska.
Slider
Multimedia i grafika interaktywna

Multimedia i grafika interaktywna

Ścieżka Multimedia i grafika interaktywna powstała z myślą o osobach, które w przyszłości chcą zajmować się głównie projektowaniem dla nowych mediów.

Szeroki zakres przedmiotów umożliwi Ci dalszą zawodową specjalizację w wybranej dziedzinie. Dużą grupę przedmiotów stanowią kursy obsługi specjalistycznego oprogramowania. Oprócz programów wspólnych dla obu specjalności (Adobe: Illustrator, Photoshop, After Effects) poznasz obsługę innych często używanych programów do tworzenia stron www, animacji, dźwięku i interakcji. Największy nacisk położony będzie na kształcenie umiejętności projektowania zorientowanego na użytkownika.

Studiuj multimedia i grafikę interaktywną w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • weźmiesz udział w zajęciach warsztatowych ze specjalistami z branży multimediów
 • poznasz specjalistyczne oprogramowania do tworzenia filmu i animacji i nauczysz się posługiwać takimi narzędziami, jak m. in. Adobe After Effects, Adobe Premiere oraz Blender
 • nauczysz się projektowania stron www i zasad rządzących User Experience (UX)

Obsługa Adobe Premier

Obsługa Adobe Flash

Obsługa Adobe Dreamweaver - zestaw 3 kursów oprogramowania niezbędnego dla projektanta multimediów.

Projektowanie serwisów www - warsztaty obejmują zagadnienia od UX do technicznych specyfikacji. Praca w Adobe Dreamweaver.

Pracownia filmu i animacji - kurs wprowadzający w zagadnienia tworzenia animacji i rozwijający umiejętności montażu filmów.

Pracownia dźwięku - kurs omawia zarówno znaczenie i możliwości stosowania dźwięku w przekazie multimedialnym, jak i źródła oraz możliwości korzystania z darmowych nagrań, a także sam proces nagrywania oraz synchronizacji dźwięku z obrazem.

Tworzenie multimedialnego przekazu reklamowego - warsztaty tworzenia reklam multimedialnych przeznaczonych do publikacji w internecie oraz przestrzeni publicznej. Praca w wielu programach, m.in. w Adobe Photoshop i After Affects.

Projektowanie interfejsu - kurs skupia się głównie za zagadnieniach UX (User Experience) w zastosowaniu do projektowania różnorodnych aplikacji (m.in. aplikacje mobilne, gry, e-commerce).

 • agencje interaktywne i multimedialne
 • działy multimediów w studiach projektowych i agencjach reklamowych
 • producenci gier oraz aplikacji
 • działy marketingu dużych firm

Tryb stacjonarny

Tryb niestacjonarny zaoczny

Tryb niestacjonarny wieczorowy

miesiąc

semestr

miesiąc

semestr

miesiąc

semestr

900 zł

4500 zł

770 zł

3850 zł

770 zł

3850 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • portfolio (patrz dalej) wraz z oświadczeniem 
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (150 zł**) i wpisowego (300 zł***) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

   

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną
**opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
***osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Portfolio 

Kandydaci na kierunek Grafika reklamowa i multimedia (moduł ogólny) zobowiązani są do przedstawienia w postępowaniu rekrutacyjnym portfolio z zakresu sztuk wizualnych. Portfolio może zawierać zarówno fotografię, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo). Minimalna ilość prac – 3, maksymalne – 10 (dopuszcza się wgranie wielostronicowego pliku pdf lub podanie linka do strony).

Portfolio ogólne należy zamieścić na serwerze rekrutacyjnym link dostępny tutaj, w folderze o nazwie zgodnej z numerem rekrutacyjnym****. Link do indywidualnego folderu zostanie wygenerowany automatycznie po wypełnieniu wymaganych pól formularza i przesłany na podany wcześniej adres mailowy.

UWAGA! Prosimy o niepodpisywanie imieniem i nazwiskiem prac graficznych składanych w portfolio!

**** Numer formularza to ostatnie cyfry indywidualnego numeru wygenerowanego w trakcie rejestracji online:

Portfolio oceniane jest zbiorczo według następujących kryteriów:

 

Nowa matura

Stara matura

Oryginalne przedstawienie tematu

0-100 pkt

0-50 pkt

Walory estetyczne pracy

0-100 pkt

0-50 pkt

Umiejętność dostosowania formy do treści

0-100 pkt

0-50 pkt

Techniczne umiejętności autora

0-100 pkt

0-50 pkt

Punktacja za portfolio doliczana jest do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny

(UWAGA! Język angielski można wybrać tylko jeden raz)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty  w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa matura

PP

100%

86%

72%

58%

44%

30%

0%

Matura międzynarodowa IB

SL

7

6

5

4

3

2

1

Nowa matura

PR

100%

85%

70%

55%

40%

25%

10%

Matura międzynarodowa IB

HL

7

6

5

4

3

2

1

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena

12 – 11

10 – 9

8 – 7

6 – 5

4

3 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

0

Ocena

10 – 9

8 – 7

6– 5

4 – 3

2 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

Ocena

5

4

3

2

Liczba punktów

100

70

30

0

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Kompleksowy program nauczania na ścieżce kształcenia Multimedia i grafika interaktywna pozwala opanować niezbędne kwalifikacje zawodowe na takich kursach jak produkcja filmowa, montaż, dźwięk, projektowanie interaktywne, elementy programowania prowadzonych przez specjalistów z branży. Budowanie multimedialnego przekazu to umiejętność niezbędna w zawodzie projektanta na rynku mediów społecznościowych i powszechnej globalizacji.

Zuzanna Łazarewicz
prodziekanka ds. kierunku Grafika reklamowa i multimedia

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

Stanisław Skórka
dr Stanisław Skórka
Romuald Stankiewicz
Romuald Stankiewicz
Maciej Szafraniec
mgr Maciej Szafraniec
Konrad Szpak
mgr Konrad Szpak
Przemysław Szuba
mgr Przemysław Szuba
Marcin Turecki
mgr Marcin Turecki
Julian Wierzchowski
mgr Julian Wierzchowski
Anna Zabdyrska
dr Anna Zabdyrska
Marek Sajduk
prof. dr hab. Marek Sajduk
Sewer Salamon
mgr Sewer Salamon
Oksana Shmygol
mgr Oksana Shmygol
Sebastian Sikora
mgr inż. Sebastian Sikora
Dariusz Nowacki
mgr Dariusz Nowacki
Katarzyna Skoczylas
mgr Katarzyna Skoczylas
Paulina Opak
Paulina Opak
Alicja Ortynecka
mgr Alicja Ortynecka
Monika Orzeł
mgr Monika Orzeł
Mikołaj Pastuszko
mgr Mikołaj Pastuszko
Joanna Pawlik-Materka
dr Joanna Pawlik-Materka
Jakub Rolka
Jakub Rolka
Marcin Romański
mgr Marcin Romański
Agata Rościecha-Kanownik
prof. nadzw. dr hab. Agata Rościecha-Kanownik
Patrycja Rozmus
mgr Patrycja Rozmus
Joanna Róg-Ociepka
mgr Joanna Róg-Ociepka
Piotr Sadowski
mgr Piotr Sadowski
Magdalena Koziak-Podsiadło
dr Magdalena Koziak-Podsiadło
Robert Król
mgr Robert Król
Andrzej Leraczyk
mgr Andrzej Leraczyk
Zuzanna Łazarewicz
mgr Zuzanna Łazarewicz
Piotr Idzi
dr Piotr Idzi
Tomasz Jędruszek
mgr Tomasz Jędruszek
Michał Kapuściński
mgr Michał Kapuściński
Maria Kasza
mgr Maria Kasza
Marcin Klag
dr Marcin Klag
Rafał Kołsut
mgr Rafał Kołsut
Antoni Korzeniowski
Antoni Korzeniowski
Ziemowit Kościelny
mgr Ziemowit Kościelny
Marta Kot-Panek
mgr Marta Kot-Panek
Krzysztof Kozak
Krzysztof Kozak
Tomasz Budzyń
mgr Tomasz Budzyń
Krzysztof Czyżewski
mgr Krzysztof Czyżewski
Michał Dziewulski
mgr Michał Dziewulski
Anna Franczyk-Witkowska
mgr Anna Franczyk-Witkowska
Tomasz Godfryd
Tomasz Godfryd
Dariusz Haluch
mgr Dariusz Haluch
Joanna Maria Wójcik
mgr Joanna Maria Wójcik
Kamil Bachmiński
Kamil Bachmiński
Piotr Bigaj
mgr Piotr Bigaj
Mikołaj Birek
mgr Mikołaj Birek
Grzegorz Bobulski
mgr Grzegorz Bobulski
Wojciech Brzozowski
mgr Wojciech Brzozowski
mgr Wacław Kisiel-Dorohinicki
mgr Wacław Kisiel-Dorohinicki
mgr Magdalena Cielecka
mgr Magdalena Cielecka
dr Paweł Sikora
dr Paweł Sikora
mgr Mirosław Klotzer
mgr Mirosław Klotzer
dr Kinga Blaschke
dr Kinga Blaschke
dr Anna Treska-Siwoń
dr Anna Treska-Siwoń
mgr. inż. arch. Simeon Genew
mgr inż. arch. Simeon Genew
mgr Joanna Pająk
mgr Joanna Pająk
dr hab. Jacek Mrowczyk
dr hab. Jacek Mrowczyk
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.