User Experience - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
Slider
User Experience – psychologia projektowania

User Experience – psychologia projektowania

Wyższa Szkoła Europejska jako pierwsza w Polsce oferuje 3-letnią ścieżkę User Experience (UX). To nowoczesna, interdyscyplinarna specjalność, która kształci w zakresie projektowania doświadczeń użytkowników, łączy wiedzę z zakresu psychologii, designu i skutecznej komunikacji.

Specjalista User Experience to praca przyszłości, która oprócz wysokich zarobków da Ci niezwykle szerokie perspektywy rozwoju zawodowego na całym świecie!

Studiuj User Experience w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • zdobędziesz nowoczesny zawód, który gwarantuje wysokie zarobki i satysfakcję z pracy
 • poznasz zasady projektowania informacji, interfejsów i innych obiektów interaktywnych
 • nauczysz się jak badać, analizować i rozumieć potrzeby użytkowników, wykorzystując specjalistyczne oprogramowania m. in. Axure i Adobe XD

W trakcie studiów licencjackich program nauczania podzielony jest na 4 praktyczne bloki tematyczne, w ramach których zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu UX pod okiem specjalistów i mentorów:
ExploreResearch & TestDesign & PrototypePrinciples
 • Wprowadzenie do User Experience
 • UX w organizacji
 • User Centered Design
 • Tworzenie person i map empatii
 • Customer Journey Map
 • Design Thinking
 • Business Model Canvas
 • Heurystyki
 • Przegląd i omówienie narzędzi UX
 • Wprowadzenie do accessibility
 • Nauka narzędzi projektowych: Adobe XD, Axure
 • Wprowadzenie do metodologii badań UX
 • Planowanie i strategia badań
 • Jakościowe metody badawcze i analiza danych
 • Ilościowe metody badawcze
 • Narzędzia analityczne
 • Narzędzia badawcze
 • Wizualizacja danych
 • Raportowanie
 • Wstęp do projektowania
 • Analiza i planowanie
 • Visual Thinking
 • Psychologiczne aspekty projektowania
 • Architektura informacji
 • Modelowanie i prototypowanie
 • Podstawy projektowania UI
 • Paper prototyping
 • Web prototyping
 • Mobile prototyping
 • Internet of Things
 • UX Writing
 • Praca grupowa
 • Komunikacja
 • Zarządzanie projektami
 • Zwinne metodyki pracy (Agile)
 • Sztuka prezentacji
 • Storytelling
 • Autoprezentacja

Projektant UX jest odpowiedzialny za tworzenie użytecznych i przyjaznych rozwiązań interaktywnych. Dba o satysfakcję użytkownika, jednocześnie koncentrując się na realizacji celów biznesowych produktu. Jest to osoba, która łączy wiedzę o technologii i designie z wiedzą psychologiczną:

 • projektuje interakcję pomiędzy produktem a użytkownikiem,
 • dba o jakość projektowanego produktu,
 • pomaga w zdefiniowaniu i osiągnięciu celów produktu,
 • projektuje architekturę informacji,
 • projektuje komunikację z użytkownikiem,
 • tworzy prototypy o różnym stopniu zaawansowania (low fidelity - high fidelity),
 • projektuje ścieżkę użytkownika (user flow),
 • jest gwarantem poprawnej komunikacji pomiędzy członkami grup projektowych,
 • współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin.

 

Jako absolwent/ka User Experience znajdziesz zatrudnienie m.in. w:

 • firmach technologicznych,
 • agencjach badawczych,
 • software house’ach oraz firmach konsultingowych.

Tryb stacjonarny

Tryb niestacjonarny zaoczny

Tryb niestacjonarny wieczorowy

miesiąc

semestr

miesiąc

semestr

miesiąc

semestr

900 zł

4500 zł

770 zł

3850 zł

770 zł

3850 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • portfolio (patrz dalej) wraz z oświadczeniem 
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (150 zł**) i wpisowego (300 zł***) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

   

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną
**opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
***osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Portfolio 

Kandydaci na kierunek Grafika reklamowa i multimedia (moduł ogólny) zobowiązani są do przedstawienia w postępowaniu rekrutacyjnym portfolio z zakresu sztuk wizualnych. Portfolio może zawierać zarówno fotografię, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo). Minimalna ilość prac – 3, maksymalne – 10 (dopuszcza się wgranie wielostronicowego pliku pdf lub podanie linka do strony).

Portfolio ogólne należy zamieścić na serwerze rekrutacyjnym link dostępny tutaj, w folderze o nazwie zgodnej z numerem rekrutacyjnym****. Link do indywidualnego folderu zostanie wygenerowany automatycznie po wypełnieniu wymaganych pól formularza i przesłany na podany wcześniej adres mailowy.

UWAGA! Prosimy o niepodpisywanie imieniem i nazwiskiem prac graficznych składanych w portfolio!

**** Numer formularza to ostatnie cyfry indywidualnego numeru wygenerowanego w trakcie rejestracji online:

Portfolio oceniane jest zbiorczo według następujących kryteriów:

 

Nowa matura

Stara matura

Oryginalne przedstawienie tematu

0-100 pkt

0-50 pkt

Walory estetyczne pracy

0-100 pkt

0-50 pkt

Umiejętność dostosowania formy do treści

0-100 pkt

0-50 pkt

Techniczne umiejętności autora

0-100 pkt

0-50 pkt

Punktacja za portfolio doliczana jest do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny

(UWAGA! Język angielski można wybrać tylko jeden raz)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty  w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa matura

PP

100%

86%

72%

58%

44%

30%

0%

Matura międzynarodowa IB

SL

7

6

5

4

3

2

1

Nowa matura

PR

100%

85%

70%

55%

40%

25%

10%

Matura międzynarodowa IB

HL

7

6

5

4

3

2

1

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena

12 – 11

10 – 9

8 – 7

6 – 5

4

3 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

0

Ocena

10 – 9

8 – 7

6– 5

4 – 3

2 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

Ocena

5

4

3

2

Liczba punktów

100

70

30

0

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Nasi studenci poznają szerokie spektrum/zakres wiedzy, nowoczesnych narzędzi i wiodących na rynku metod, niezbędnych podczas realizacji złożonych projektów, od prowadzenia badań, poprzez modelowanie i prototypowanie rozwiązań, aż po ich ewaluację i wdrożenie.Rozwijamy nie tylko umiejętności twarde, ale również te miękkie — interpersonalne, niezbędne w pracy multidyscyplinarnych zespołach. Praca w grupach, liczne dyskusje oraz prezentacje to codzienność naszych studentów. Projektowanie UX to kierunek dla osób, które lubią rozwiązywać problemy i czynić życie łatwiejszym.

Sebastian Sikora
ekspert ds. ścieżki kształcenia User Experience

 

 

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

Stanisław Skórka
dr Stanisław Skórka
Romuald Stankiewicz
Romuald Stankiewicz
Maciej Szafraniec
mgr Maciej Szafraniec
Konrad Szpak
mgr Konrad Szpak
Przemysław Szuba
mgr Przemysław Szuba
Marcin Turecki
mgr Marcin Turecki
Julian Wierzchowski
mgr Julian Wierzchowski
Anna Zabdyrska
dr Anna Zabdyrska
Marek Sajduk
prof. dr hab. Marek Sajduk
Sewer Salamon
mgr Sewer Salamon
Oksana Shmygol
mgr Oksana Shmygol
Sebastian Sikora
mgr inż. Sebastian Sikora
Dariusz Nowacki
mgr Dariusz Nowacki
Katarzyna Skoczylas
mgr Katarzyna Skoczylas
Paulina Opak
Paulina Opak
Alicja Ortynecka
mgr Alicja Ortynecka
Monika Orzeł
mgr Monika Orzeł
Mikołaj Pastuszko
mgr Mikołaj Pastuszko
Joanna Pawlik-Materka
dr Joanna Pawlik-Materka
Jakub Rolka
Jakub Rolka
Marcin Romański
mgr Marcin Romański
Agata Rościecha-Kanownik
prof. nadzw. dr hab. Agata Rościecha-Kanownik
Patrycja Rozmus
mgr Patrycja Rozmus
Joanna Róg-Ociepka
mgr Joanna Róg-Ociepka
Piotr Sadowski
mgr Piotr Sadowski
Magdalena Koziak-Podsiadło
dr Magdalena Koziak-Podsiadło
Robert Król
mgr Robert Król
Andrzej Leraczyk
mgr Andrzej Leraczyk
Zuzanna Łazarewicz
mgr Zuzanna Łazarewicz
Piotr Idzi
dr Piotr Idzi
Tomasz Jędruszek
mgr Tomasz Jędruszek
Michał Kapuściński
mgr Michał Kapuściński
Maria Kasza
mgr Maria Kasza
Marcin Klag
dr Marcin Klag
Rafał Kołsut
mgr Rafał Kołsut
Antoni Korzeniowski
Antoni Korzeniowski
Ziemowit Kościelny
mgr Ziemowit Kościelny
Marta Kot-Panek
mgr Marta Kot-Panek
Krzysztof Kozak
Krzysztof Kozak
Tomasz Budzyń
mgr Tomasz Budzyń
Krzysztof Czyżewski
mgr Krzysztof Czyżewski
Michał Dziewulski
mgr Michał Dziewulski
Anna Franczyk-Witkowska
mgr Anna Franczyk-Witkowska
Tomasz Godfryd
Tomasz Godfryd
Dariusz Haluch
mgr Dariusz Haluch
Joanna Maria Wójcik
mgr Joanna Maria Wójcik
Kamil Bachmiński
Kamil Bachmiński
Piotr Bigaj
mgr Piotr Bigaj
Mikołaj Birek
mgr Mikołaj Birek
Grzegorz Bobulski
mgr Grzegorz Bobulski
Wojciech Brzozowski
mgr Wojciech Brzozowski
mgr Wacław Kisiel-Dorohinicki
mgr Wacław Kisiel-Dorohinicki
mgr Magdalena Cielecka
mgr Magdalena Cielecka
dr Paweł Sikora
dr Paweł Sikora
mgr Mirosław Klotzer
mgr Mirosław Klotzer
dr Kinga Blaschke
dr Kinga Blaschke
dr Anna Treska-Siwoń
dr Anna Treska-Siwoń
mgr. inż. arch. Simeon Genew
mgr inż. arch. Simeon Genew
mgr Joanna Pająk
mgr Joanna Pająk
dr hab. Jacek Mrowczyk
dr hab. Jacek Mrowczyk
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.