Angielski w biznesie - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Język angielski w biznesie

Dzięki znajomości języków obcych stajemy się bardziej otwarci na świat, inne kultury oraz bardziej mobilni. Ukończenie Lingwistyki dla Biznesu da Ci możliwość bezproblemowej komunikacji poza granicami kraju, ale również w międzynarodowych korporacjach oraz instytucjach. Co więcej, szereg przedmiotów związanych z komunikacją międzykulturową pozwoli rozwinąć Ci kompetencje tak bardzo cenione na dzisiejszym rynku pracy!

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń potwierdzają, że znajomość języka angielskiego jest umiejętnością wysoko cenioną przez pracodawców, jednak dopiero bardzo dobra biegłość językowa jest atutem pozwalającym na uzyskiwanie wyraźnie wyższych dochodów. Zwiększ swoje możliwości i zapisz się na Lingwistykę dla Biznesu – studia pierwszego stopnia w Krakowie.

Studiuj Lingwistykę dla Biznesu w WSE. Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!


studia stacjonarne:

 • ponad 450 godzin praktycznej nauki języka angielskiego (język ogólny i język biznesowy),
 • ponad 300 godzin nauki drugiego języka obcego (język ogólny i język biznesowy).

studia niestacjonarne:

 • około 300 godzin praktycznej nauki języka angielskiego (język ogólny i język biznesowy),
 • ponad 160 godzin nauki drugiego języka obcego (język ogólny i język biznesowy).

Podstawy lingwistyki stosowanej - nauczysz się podstawowych zagadnień związanych z nauką o języku, cechami i funkcjami języka, produkcją i przyswajaniem języka.

Strategie w zarządzaniu z elementami kultury korporacyjnej - poznasz przykładowe narzędzia analizy strategicznej (zewnętrznej i wewnętrznej) i ich zastosowania.

Nauka o komunikacji międzykulturowej w biznesie - zapoznasz się z najważniejszymi teoriami i koncepcjami z zakresu komunikacji. Poznasz funkcjonowanie różnych stereotypów i przekłamań dotyczących ludzkiej komunikacji.

Realioznawstwo europejskie – zdobędziesz wiedzę o dynamice społecznej, kulturowej, politycznej oraz gospodarczej krajów UE oraz innych krajów europejskich.

Negocjacje międzykulturowe – nauczysz się technik komunikacyjnych, które pomogą ci w dialogu z osobami z innych kultur.

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie – dowiesz się, jakie zasady obowiązują w dyplomacji i biznesie międzynarodowym.

E-biznes i usługi elektroniczne – poznasz narzędzia marketingu internetowego oraz usług elektronicznych. Dowiesz się, jak działać w Internecie w XXI wieku.

Warsztaty biznesowe - zapoznasz się ze standardami pracy oraz warsztatem analitycznym ekspertów gospodarczych, konsultantów i doradców biznesowych.

Foresight i planowanie przyszłości – opanujesz podstawy foresightu oraz zapoznasz się z nowym obszarem badań dotyczących planowania przyszłości

Język specjalistyczny – intensywny kurs specjalistycznego języka angielskiego obejmujący takie obszary, jak marketing, IT, dyskurs prawniczy i biznesowy.

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej
 • firmy outsourcingowe
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej
 • instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami
 • media - redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio - zainteresowane umiejętnościami z zakresu specjalistycznego biznesowego języka
 • biura spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe

Tryb stacjonarny

Tryb niestacjonarny zaoczny

miesiąc

semestr

miesiąc

semestr

880 zł

4400 zł

780 zł

3900 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł*) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

   

*opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Język angielski jest podstawowym i najczęściej używanym językiem w środowisku biznesowym na świecie. Dobra znajomość angielskiego jest już nie tylko umiejętnością pożądaną, ale wręcz niezbędną na rynku pracy, a także w relacjach z klientami międzynarodowymi. Lingwistyka dla Biznesu pozwala rozwinąć wszechstronne umiejętności w zakresie języka angielskiego w kontekście biznesowym, w tym języka specjalistycznego (np. używanego w reklamie). Zaletą naszych studiów jest nastawienie na stronę praktyczną – od języka negocjacji międzykulturowych, poprzez język e-biznesu do korespondencji handlowej i biznesowej. Doświadczeni, kreatywni i pełni entuzjazmu wykładowcy i wykładowczynie to kolejny atut naszych studiów. Dołącz i studiuj w przyjaznej atmosferze, ucząc się od ekspertów i ekspertek, którzy pomogą Ci podnieść swoje kwalifikacje.

dr Monika Różalska
Adiunkt na kierunku Lingwistyka dla Biznesu

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

mgr Tomasz Ulman
mgr Tomasz Ulman
dr Monika Różalska
dr Monika Różalska
mgr Bożena Bojanowicz
mgr Bożena Bojanowicz
mgr Aneta Ostrowska
mgr Aneta Ostrowska

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.