Angielski w biznesie - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Język angielski w biznesie

Dzięki znajomości języków obcych stajemy się bardziej otwarci na świat, inne kultury oraz bardziej mobilni. Ukończenie ścieżki angielski w biznesie da Ci możliwość bezproblemowej komunikacji poza granicami kraju, ale również w międzynarodowych korporacjach.
 
Co więcej, wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń potwierdzają, że znajomość języka angielskiego jest umiejętnością wysoko cenioną przez pracodawców, jednak dopiero bardzo dobra biegłość językowa jest atutem pozwalającym na uzyskiwanie wyraźnie wyższych dochodów. Zwiększ swoje możliwości i zapisz się na język angielski w biznesie – studia pierwszego stopnia w Krakowie.
 

Studiuj język angielski w biznesie w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • studia stacjonarne

  ponad 540 godzin praktycznej nauki języka angielskiego (język ogólny i język biznesowy)

  ponad 300 godzin nauki drugiego języka obcego (język ogólny i język biznesowy)

 • studia niestacjonarne

  ponad 340 godzin praktycznej nauki języka angielskiego (język ogólny i język biznesowy)

  ponad 180 godzin nauki drugiego języka obcego (język ogólny i język biznesowy)

 • poznasz języki specjalistyczne wykorzystywane m. in. w finansach, IT oraz zarządzaniu

 • zdobędziesz umiejętności z zakresu tłumaczeń w biznesie, zarządzania projektami, komunikacji międzykulturowej i korespondencji handlowej

Podstawy lingwistyki stosowanej - nauczysz się podstawowych zagadnień związanych z nauką o języku, cechami i funkcjami języka, produkcją i przyswajaniem języka.

Strategie w zarządzaniu z elementami kultury korporacyjnej - poznasz przykładowe narzędzia analizy strategicznej (zewnętrznej i wewnętrznej) i ich zastosowania.

Nauka o komunikacji międzykulturowej w biznesie - zapoznasz się z najważniejszymi teoriami i koncepcjami z zakresu komunikacji. Poznasz funkcjonowanie różnych stereotypów i przekłamań dotyczących ludzkiej komunikacji.

Pragmatyka językowa - nauczysz się zasad najlepszego wykorzystania systemu językowego w określonej sytuacji komunikacyjnej.

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie – dowiesz się, jakie zasady obowiązują w dyplomacji i biznesie międzynarodowym.

Warsztaty biznesowe - zapoznasz się ze standardami pracy oraz warsztatem analitycznym wywiadowni gospodarczych, konsultantów i doradców biznesowych.

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej
 • firmy outsourcingowe
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej
 • instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami
 • media - redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio - zainteresowane umiejętnościami z zakresu specjalistycznego biznesowego języka
 • biura spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe

Tryb stacjonarny

Tryb niestacjonarny zaoczny

miesiąc

semestr

miesiąc

semestr

720 zł

3600 zł

620 zł

3100 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1/B2.

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język angielski

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język angielski,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty  w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*

Liczba punktów

Skala ocen 1-6**

Liczba punktów

2,0

0

2,0

30

3,0

30

3,0

50

4,0

70

4,0

75

5,0

100

5,0

80

 

 

6,0

100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa matura

PP

100%

86%

72%

58%

44%

30%

0%

Matura międzynarodowa IB

SL

7

6

5

4

3

2

1

Nowa matura

PR

100%

85%

70%

55%

40%

25%

10%

Matura międzynarodowa IB

HL

7

6

5

4

3

2

1

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena

12 – 11

10 – 9

8 – 7

6 – 5

4

3 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

0

Ocena

10 – 9

8 – 7

6– 5

4 – 3

2 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

Ocena

5

4

3

2

Liczba punktów

100

70

30

0

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Język angielski jest podstawowym i najczęściej używanym językiem w środowisku biznesowym na świecie. Dobra znajomość angielskiego jest już nie tylko umiejętnością pożądaną, ale wręcz niezbędną na rynku pracy, a także w relacjach z klientami międzynarodowymi. Ścieżka „Język angielski w biznesie” pozwala rozwinąć wszechstronne umiejętności w zakresie języka angielskiego w kontekście biznesowym, w tym języka specjalistycznego (np. używanego w reklamie). Zaletą naszych studiów jest nastawienie na stronę praktyczną – od języka negocjacji międzykulturowych, poprzez język e-biznesu do korespondencji handlowej i biznesowej. Doświadczeni, kreatywni i pełni entuzjazmu wykładowcy i wykładowczynie to kolejny atut naszych studiów. Dołącz i studiuj w przyjaznej atmosferze, ucząc się od ekspertów i ekspertek, którzy pomogą Ci podnieść swoje kwalifikacje.

dr Monika Różalska
Adiunkt na kierunku Lingwistyka dla Biznesu

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

Dr Michał Kisiel
mgr Katarzyna Zając
mgr Katarzyna Zając
dr Monika Różalska
dr Monika Różalska
mgr Bożena Bojanowicz
mgr Bożena Bojanowicz
mgr Aneta Ostrowska
mgr Aneta Ostrowska
dr Rafał Majka
dr Rafał Majka

PARTNERZY

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.