Psychologia menedżerska - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Psychologia menedżerska

PSYCHOLOGIA MENEDŻERSKA

Nieważne, czy zamierzasz prowadzić własną działalność, czy marzysz o pracy w firmach – Psychologia menedżerska to ścieżka dla Ciebie!

Poznasz specyfikę funkcjonowania grup, procesów rozwoju i zmiany w organizacjach oraz zasady skutecznej komunikacji i wystąpień publicznych. Będziesz zdobywać wiedzę od profesjonalistów, działających aktywnie na rynku pracy. Rozwiniesz kompetencje i umiejętności, dzięki którym staniesz się świadomym psychologiem biznesu!

Studiuj psychologię menedżerską w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania organizacji i zespołów
 • nauczysz się podejmowania skutecznych decyzji i oceny ryzyka w biznesie
 • dzięki zajęciom specjalistycznym będziesz przygotowany/a do efektywnego zarządzania ludźmi, zespołami i procesami

Po studiach licencjackich masz możliwość dalszego rozwoju na naszej Uczelni w wybranym przez siebie obszarze, m. in. studia podyplomowe:

 • UX & Business Design
 • Zarządzanie Projektami
 • Human Resources – Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Będziesz posiadać wiedzę interdyscyplinarną łączącą dorobek nowoczesnej psychologii
i zarządzania. Realizowane są treści dotyczące rekrutacji i selekcji, rozwoju pracowników, wprowadzania i zarządzania zmianą, zarządzania ludźmi i różnorodnością (w tym różnice międzypokoleniowe w organizacji, kulturowe, światopoglądowe, czy konflikty interesów pomiędzy zespołami w organizacji).

Psychologia organizacji - dowiesz się o relacjach międzyludzkich, strukturach społecznych oraz procesach ich zmian w organizacji. Poznasz zasady, techniki i metody komunikacji potrzebne w zarządzaniu organizacją.

Komunikacja w biznesieperswazja i wystąpienia publiczne - poznasz zasady, techniki i metody komunikacji potrzebne w wystąpieniach publicznych. Nauczysz się w jaki sposób przygotowywać się do wystąpień, jak przekazywać posiadaną wiedzę w obrębie grupy zawodowej.

Zarządzanie różnorodnością - poznasz mechanizmy powstawania problemów i patologii indywidualnych i społecznych związanych z różnorodnością, ich objawy i sposoby przeciwdziałania. Nauczysz się komunikacji związanej z zarządzaniem różnorodnością w organizacji.

W zawodach związanych z psychologią:

 • menedżerowie, menedżerowie projektów, liderzy zespołów
 • menedżerowie HR, HR business partnerzy
 • headhunterzy, specjaliści ds. rekrutacji i selekcji
 • asesorzy, superwizorzy, specjaliści ds. szkoleń i rozwoju
 • trenerzy biznesu, trenerzy rozwoju zawodowego
 • doradcy zawodowi

W miejscach związanych z psychologią:

 • działy HR
 • działy rekrutacji
 • działy szkoleń i rozwoju
 • firmy outsourcingowe świadczące usługi z zakresu HR i rekrutacji
 • firmy rekrutacyjne
 • firmy badawcze
 • firmy szkoleniowe
 • firmy konsultingowe
 • biura karier
 • przedsiębiorstwa (produkcyjne, handlowe, usługowe) w działach, gdzie menedżerowie zajmują się zarządzaniem
Tryb niestacjonarny zaoczny
miesiącsemestr
750 zł3 750 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł*) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

*opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail:rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Na ścieżce Psychologia menedżerska dbamy o przekazywanie studentom praktycznych kompetencji potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołami oraz sprawnego funkcjonowania w grupie. Spotkacie wśród wykładowców osoby łączące świat nauki ze światem biznesu, które w otwarty i interesujący sposób będą dzielić się z Wami swoimi wieloletnimi doświadczeniami menedżerskimi. Wiedza i kompetencje zawarte w programie tego kierunku mają ułatwić Wam zaplanowanie ścieżek kariery zawodowej i osiąganie sukcesów na rynku pracy.

dr Teresa Myśliwiec
Wykładowczyni

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

Natalia Harasimow
Natalia Harasimow
Szymon Niżegorodcew
Szymon Niżegorodcew
Małgorzata Stolarska
Małgorzata Stolarska
Teresa Myśliwiec
Teresa Myśliwiec
dr Monika Różalska
dr Monika Różalska
mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr Mateusz Barłóg
mgr Mateusz Barłóg
mgr Monika Kuras
mgr Monika Kuras
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Michał Futyra
dr Michał Futyra
prof. dr hab. Piotr Sztompka
prof. dr hab. Piotr Sztompka
dr Roksana Ulatowska
dr Roksana Ulatowska
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.