Filologia norweska - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Wybierając ścieżkę norweską opanujesz język norweski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz przystąpienie do państwowego egzaminu – Bergenstesten.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę na temat kultury, polityki i literatury Norwegii. Opanujesz słownictwo z zakresu tłumaczeń specjalistycznych oraz języka biznesu, a także weźmiesz udział w zajęciach praktycznych z tłumaczeń ustnych i pisemnych. 

Studiuj język norweski w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • dowiesz się, jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo norweskie, ze szczególnym uwzględnieniem życia codziennego, literatury i kultury Norwegów
 • poznasz słownictwo specjalistyczne w zakresie języka biznesu oraz tłumaczeń
 • nauczysz się tłumaczyć teksty specjalistyczne 
 • poznasz niezbędną terminologię (tłumaczenia marketingowe, prawnicze, biznesowe, turystyczne, literackie, medyczne, informatyczne
 • zdobędziesz umiejętności niezbędne do zdania egzaminu państwowego z języka norweskiego Bergenstesten

Przemiany kulturowe współczesnej Skandynawii - na tym przedmiocie zdobędziesz wiedzę o specyfice kultury regionu skandynawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wartości skandynawskich, poznasz Skandynawię jako wspólnotę kulturową, a jednocześnie dowiesz się o wewnętrznym zróżnicowaniu kulturowym tego regionu.

Współczesna historia krajów Skandynawskich - na tym przedmiocie poznasz historię ostatnich dwóch stuleci państw skandynawskich: od początków parlamentaryzmu, poprzez przemiany z początku XX wieku, okres drugiej wojny światowej, budowę państw dobrobytu, po najnowsze wyzwania, z jakimi Skandynawii przyszło się mierzyć w początkach XXI stulecia.

Literatura współczesnej Norwegii -Celem kursu jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi zagadnieniami najnowszej literatury norweskiej: II połowy XX i początku XXI w. Kurs skupia się na przykładach zjawisk i twórczości, które stanowią o specyfice współczesnej literatury norweskiej, a także obrazują kwestie aktualne w kulturze i społeczeństwie tego kraju. W trakcie kursu studenci i studentki zapoznają się z wybranymi tekstami literackimi w oryginale oraz podstawową terminologią literaturoznawczą w języku specjalności. Omawiane w trakcie trwania kursu teksty literackie mogą łączyć w sobie kilka z poniżej wymienionych tematów/motywów

 

 

 • ambasady i konsulaty
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej
 • media – portale internetowe, media społecznościowe, redakcje gazet, TV, radio – zainteresowane regionem skandynawskim
 • instytucje kulturalne współpracujące twórcami ze Skandynawii i promujące kulturę skandynawską
 • sektor wydawniczy - na stanowiskach: specjalista ds. promocji, specjalista ds. obserwacji i analizy treści medialnych
 • firmy outsourcingowe

Tryb stacjonarny

Tryb niestacjonarny zaoczny

miesiąc

semestr

miesiąc 

semestr

900 zł

4500 zł

780 zł

3900 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł*) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

*opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail:rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Na ścieżce norweskiej będziesz intensywnie uczyć się języka norweskiego i angielskiego, poznasz specyfikę współczesnego społeczeństwa norweskiego oraz zdobędziesz wiedzę na temat polsko – norweskiej współpracy gospodarczej.  Ponadto, będziesz miał/a możliwość wzięcia udziału w wymianie międzynarodowej oraz kursach wakacyjnych w ramach współpracy z norweskimi uczelniami. Skandynawistyka w WSE stawia na zajęcia praktyczne oraz rozwijanie wiedzy specjalistycznej na przedmiotach takich jak tłumaczenia czy język biznesu.

mgr Karolina Przygodzka

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

mgr Tomasz Ulman
mgr Tomasz Ulman
mgr Karolina Przygodzka
mgr Karolina Przygodzka
prof. Miluše Juříčková
prof. Miluše Juříčková
dr Paweł Szkołut
dr Paweł Szkołut
prof. Arkadiusz Stempin
prof. Arkadiusz Stempin

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.