Filologia szwedzka - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Podczas studiów na ścieżce szwedzkiej zdobędziesz rozbudowaną wiedzę na temat Szwecji i języka szwedzkiego. Rozwiniesz kompetencje językowe oraz dowiesz się wszystkiego o współczesnych problemach społecznych, gospodarczych oraz kulturowych tego kraju.

Dzięki współpracy ze Svenska Institutet (SI.) będziesz mieć szansę na inspirujące wyjazdy stypendialne. Ponadto, WSE jako jedyna instytucja w Krakowie umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego z j. szwedzkiego Tisus (Test i svenska för universitets – och högskolestudier), który uprawnia do podjęcia studiów wyższych w Szwecji!

Studiuj język szwedzki w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat systemów prawnych i politycznych, kultury i historii Szwecji
 • poznasz słownictwo specjalistyczne w zakresie języka biznesu oraz tłumaczeń
 • nauczysz się radzić sobie z różnicami międzykulturowymi, również w kontaktach biznesowych
 • zdobędziesz umiejętności niezbędne do zdania egzaminu państwowego z języka szwedzkiego SWEDEX

Współczesne społeczeństwo szwedzkie i media - te zajęcia pozwolą lepiej zrozumieć współczesnych szwedzką specyfikę i samych Szwedów – jak i co myślą, jakie kwestie są dla nich szczególnie ważne i skąd czerpią wiedzę na temat świata. Celem kursu jest przekazanie wiedzy o rozwoju społecznym Szwecji w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego, skuteczności debaty publicznej i wykorzystania mediów. Studenci zapoznają się z historią, organizacją i ofertą mediów w Szwecji oraz poznają specyfikę szwedzkiego systemu medialnego na tle innych systemów europejskich i systemu amerykańskiego

Polsko-szwedzka współpraca gospodarcza - na tym kursie omówiona zostanie aktywność firm ze szwedzkim kapitałem w Polsce, słuchacze poznają profil ich działalności oraz specyfikę pracy w takich firmach. Kurs ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu międzynarodowej wymiany handlowej oraz uwarunkowań takiej wymiany na płaszczyźnie polsko-szwedzkiej, a także przedstawienie podstawowych zagadnień i problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Szwecji.

Życie codzienne Szwedów - w trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z codziennym życiem Szwedów. Uczestnicy kursu poznają elementy kontekstu niezbędne dla sprawnej komunikacji w języku szwedzkim. Celem kursu jest przekazania wiedzy o współczesnej kulturze, instytucjach społecznych i politycznych Szwecji a także zaznajomienie z symbolami, wzorcami kulturowymi i wartościami mającymi wpływ na życie codzienne Szwedów. Kurs ma również przybliżyć studentom wiedzę o praktyce państwa opiekuńczego i innowacjach społecznych Szwecji.

 • szkoły językowe
 • biura tłumaczeniowe
 • ambasady i konsulaty
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej
 • media – portale internetowe, media społecznościowe, redakcje gazet, TV, radio – zainteresowane regionem skandynawskim
 • instytucje kulturalne współpracujące twórcami ze Skandynawii i promujące kulturę skandynawską
 • agencje turystyczne nastawione na klienta ze Skandynawii
 • firmy outsourcingowe

Tryb stacjonarny

Tryb niestacjonarny zaoczny

miesiąc

semestr

miesiąc 

semestr

900 zł

4500 zł

780 zł

3900 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł*) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

*opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail:rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Ścieżka szwedzka stawia przede wszystkim na intensywną naukę języka szwedzkiego i angielskiego oraz bliższe poznanie Szwecji i jej realiów. Poznasz specyfikę społeczeństwa szwedzkiego, polsko-szwedzkiej współpracy gospodarczej oraz zdobędziesz wiedzę na temat literatury i filmu. Stawiamy na praktyczną naukę języka oraz nowoczesne metody nauczania. Nasi wykładowcy mają bogate doświadczenie – od lat z powodzeniem przygotowują do egzaminów oraz tłumaczą książki. Uczymy z pasją i wiemy jak to robić!

mgr Emilia Skrzypiec-Steblik

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

mgr Tomasz Ulman
mgr Tomasz Ulman
mgr Karolina Przygodzka
mgr Karolina Przygodzka
prof. Miluše Juříčková
prof. Miluše Juříčková
dr Paweł Szkołut
dr Paweł Szkołut
prof. Arkadiusz Stempin
prof. Arkadiusz Stempin

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.