2D- sztuka cyfrowa- studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
Slider

Ścieżka 2D powstała z myślą o osobach, które w przyszłości chcą zajmować się projektowaniem graficznym, ale z naciskiem na pracę tabletem graficznym i tworzeniu ilustracji cyfrowych w branży gier jako graphic artist, ale także w branży wydawniczej – czy to w prasie czy przy projektowaniu książek i innych wielostronicowych materiałów drukowanych lub publikacji cyfrowych, multimedialnych produktów edukacyjnych, w branży mody, w reklamie – jako twórca storyboardów i postaci do kampanii produktowych, jako montażysta audio-video lub twórca animacji.

Studiuj Sztukę cyfrową (Digital Art) w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • unikatowa, jedyna taka w Polsce specjalność, szczególnie dla miłośników gier
 • nauka specjalistycznego oprogramowania – 2D (Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere), a kursy Projektowanie postaci i Kompozycja i budowa sceny uczynią Cię zawodowym grafikiem – artystą cyfrowym
 • dzięki praktycznym warsztatom w muzeach i obiektach historycznych będziesz potrafił/a stworzyć wiarygodną scenografię, broń i kostiumy do gier, ilustracje cyfrowe do branży wydawniczej oraz krótkie animacje z elementami flat design

Projektowanie postaci – koncepcja, ubiór, wyposażenie, a przy okazji nauka anatomii. [Photoshop].

Rysunek anatomiczny – nauka rysowania zwierząt lądowych również w ruchu.

Rysunek studyjnynauka rysowania przedmiotów o złożonych kształtach i zróżnicowanej fakturze, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej broni i ubiorów.

Kompozycja i budowa sceny – architektura, wnętrza lub pejzaże, światło, kolor, nastrój. A przy okazji podstawy budowy sceny w 3D z wykończeniem w 2D. [Photoshop i 3D Studio MAX].

Flat Design – animowane wykresy, infografiki, wayfinding [Illustrator].

Motion Graphic – nauka podstaw animacji [Premiere, After Effects].

Warsztat cyfrowego artysty 2D – skróty i tricki, aby pracować efektywnie i szybko w Photoshopie i nie tylko. Plus nowości software'owe i hardware'owe dla artystów.

Wprowadzenie do zawodu projektanta 2D – poznaj specyfikę swojego przyszłego zawodu w wykładach zawodowców – uznanych artystów (i nie tylko) z branży gier i ilustracji: jak wygląda współpraca z grafikiem z punktu widzenia producenta w studio gier, jak radzić sobie jako freelancer w branży gier i ilustracji lub jak widzi rynek twórca gier indie.

 • studia gier oraz aplikacji
 • studia animacji oraz agencje reklamowe
 • wydawnictwa publikacji ilustrowanych (prasa, książki, gry planszowe)
 • agencje multimedialne
 • freelancer prowadzący własną działalność

Tryb stacjonarny i niestacjonarny*

miesiąc

semestr

1 450 zł

7 250 zł

* studia stacjonarne na kierunku Sztuka cyfrowa trwają 7 semestrów, niestacjonarne 8 semestrów

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • portfolio (patrz dalej) wraz z oświadczeniem 
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (150 zł*) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

*opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Portfolio 

Kandydat na kierunek Sztuka cyfrowa realizowaną w formie stacjonarnej i niestacjonarnej zobowiązany jest przedstawić indywidualne portfolio kandydata zawierające 3 autorskie prace wykonane dowolną techniką rysunku odręcznego (cyfrową lub tradycyjną), mające pokazywać warsztat ilustratorski kandydata, o następującej tematyce:

1) martwa natura, 1 szt.
2) postać ludzka, 1 szt
3) oraz pejzaż, 1 szt.

Portfolio ogólne należy zamieścić na serwerze rekrutacyjnym link dostępny tutaj, w folderze o nazwie zgodnej z numerem formularza**. Link do indywidualnego folderu zostanie wygenerowany automatycznie po wypełnieniu wymaganych pól formularza i przesłany na podany wcześniej adres mailowy.

UWAGA! Prosimy o niepodpisywanie imieniem i nazwiskiem prac graficznych składanych w portfolio!

** Numer formularza to ostatnie cyfry indywidualnego numeru wygenerowanego w trakcie rejestracji online:

Portfolio ogólne oceniane jest zbiorczo według następujących kryteriów:

 Nowa maturaStara matura
Oryginalne i estetyczne przedstawienie tematu0-100 pkt0-50 pkt
Umiejętności dostosowania formy do treści0-100 pkt0-50 pkt
Techniczne umiejętności autora0-100 pkt0-50 pkt
Odpowiedzialna wymowa społeczna prac0-100 pkt0-50 pkt

Na Sztukę cyfrową może zostać przyjęty kandydat, którego prace zostaną ocenione przez Komisję Rekrutacyjną na co najmniej 100 punktów.

Punktacja za portfolio ogólne doliczana jest do punktacji otrzymanej za oceny z egzaminu maturalnego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny

(UWAGA! Język angielski można wybrać tylko jeden raz)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty  w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa matura

PP

100%

86%

72%

58%

44%

30%

0%

Matura międzynarodowa IB

SL

7

6

5

4

3

2

1

Nowa matura

PR

100%

85%

70%

55%

40%

25%

10%

Matura międzynarodowa IB

HL

7

6

5

4

3

2

1

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena

12 – 11

10 – 9

8 – 7

6 – 5

4

3 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

0

Ocena

10 – 9

8 – 7

6– 5

4 – 3

2 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

Ocena

5

4

3

2

Liczba punktów

100

70

30

0

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Grafika cyfrowa zdominowała dziś branżowy rynek ilustracji. Na kierunku kształcenia Sztuka cyfrowa / Digital Art uczymy przyszłych cyfrowych grafików, ilustratorów i rzeźbiarzy, którzy będą pracować przeważnie w branży gier, ale nie tylko – nie ograniczamy się do jednego zawodu. Nowością  jest dziedzina Digitalizacji przestrzennej i tworzenie repozytoriów cyfrowych pracy w 3D z zakresu konserwacji zabytków, ochrony zabytków kultury i dziedzictwa narodowego, która od kilku lat przeżywa gwałtowny rozwój. Uczymy posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pracy artystycznej w szerokim zakresie.Nowe narzędzia pracy – tablet, komputer i oprogramowanie profilują  ścieżkę kształcenia, ale wiedza w dużej mierze bazuje na klasycznej nauce rysunku, kompozycji i rzeźby. Na pierwszym roku studenci przyswajają podstawy rysunku perspektywicznego i kompozycji  jeszcze w technice analogowej, za pomocą ołówka, pisaków i papieru. W drugim i trzecim roku studiów nauka w ramach takich przedmiotów jak Kompozycja i budowa sceny 2D i 3D czy Projektowanie postaci odbywa się już wyłącznie cyfrowo. Ponadto Rzeźba prowadzona jest  analogowo i cyfrowo, ale generalnie duży nacisk kładziony jest na naukę oprogramowania 3D. Chcemy mieć pewność, że nasz absolwent będzie wszechstronnie przygotowany i z łatwością dostosuje się do wymagań rynku.

Simeon Genew
Ekspert ds. ścieżki kształcenia Sztuka cyfrowa / Digital Art

ZOBACZ FILM

KADRA

mgr Magdalena Szklarczyk-Kominko
mgr Magdalena Szklarczyk-Kominko
Maciej Śledziński
mgr Maciej Śledziński
Małgorzata Stolarska
Małgorzata Stolarska
dr Wiktoria Kozioł
dr Wiktoria Kozioł
Marcelina Michalczyk
Marcelina Michalczyk
mgr Robert Kalfas
mgr Robert Kalfas
Jerzy Gorczyca
Jerzy Gorczyca
dr Dorota Jędruch
dr Dorota Jędruch
Jakub Krzyżak
mgr Jakub Krzyżak
mgr Natalia Cymerman
mgr Natalia Cymerman
mgr Łukasz Pachytel
mgr Łukasz Pachytel
mgr Wojciech Pietras
mgr Wojciech Pietras
mgr inż. Karolina Adamczak
mgr inż. Karolina Adamczak
mgr Katarzyna Spytkowska
mgr Katarzyna Spytkowska
mgr Katarzyna Janota
mgr Katarzyna Janota
dr Justyna Kraszewska
dr Justyna Kraszewska
mgr Maciej Szturo
mgr Maciej Szturo
mgr Anna Sieroń
mgr Anna Sieroń
mgr Weronika Nowak
mgr Weronika Nowak
mgr Filip Sulkovsky
mgr Filip Sulkovsky
mgr Kalina Tyrkiel
mgr Kalina Tyrkiel
dr Justyna Górowska
dr Justyna Górowska
mgr Dominika Mandla
mgr Dominika Mandla
mgr Joanna Ostafin
mgr Joanna Ostafin
mgr Miłosz Kozioł
mgr Miłosz Kozioł
mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
mgr Marek Tobolewski
mgr Marek Tobolewski
dr Stanisław Skórka
dr Stanisław Skórka
Romuald Stankiewicz
Romuald Stankiewicz
mgr Rafał Szłapa
mgr Rafał Szłapa
mgr Julian Wierzchowski
mgr Julian Wierzchowski
mgr inż. Sebastian Sikora
mgr inż. Sebastian Sikora
mgr Monika Orzeł
mgr Monika Orzeł
mgr Grzegorz Pawłowski
mgr Grzegorz Pawłowski
mgr Marcin Romański
mgr Marcin Romański
mgr Joanna Róg-Ociepka
mgr Joanna Róg-Ociepka
mgr Piotr Sadowski
Piotr Sadowski
mgr Oksana Shmygol
mgr Oksana Shmygol
dr Marcin Klag
dr Marcin Klag
dr Rafał Kołsut
dr Rafał Kołsut
Antoni Korzeniowski
Antoni Korzeniowski
mgr Ziemowit Kościelny
mgr Ziemowit Kościelny
mgr Marta Kot-Panek
mgr Marta Kot-Panek
mgr Robert Król
mgr Robert Król
mgr Andrzej Leraczyk
mgr Andrzej Leraczyk
mgr Zuzanna Łazarewicz
mgr Zuzanna Łazarewicz
Tomasz Godfryd
Tomasz Godfryd
mgr Dariusz Haluch
mgr Dariusz Haluch
mgr Joanna Maria Wójcik
mgr Joanna Maria Wójcik
mgr Piotr Bigaj
mgr Piotr Bigaj
mgr Mikołaj Birek
mgr Mikołaj Birek
mgr Wojciech Brzozowski
mgr Wojciech Brzozowski
mgr Tomasz Budzyń
mgr Tomasz Budzyń
mgr Filip Franczak
mgr Filip Franczak
mgr Anna Franczyk-Witkowska
mgr Anna Franczyk-Witkowska
mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr Magdalena Cielecka
mgr Magdalena Cielecka
mgr Mirosław Klotzer
mgr Mirosław Klotzer
dr Kinga Blaschke
dr Kinga Blaschke
dr Michał Futyra
dr Michał Futyra
dr Anna Treska-Siwoń
dr Anna Treska-Siwoń
mgr. inż. arch. Simeon Genew
mgr inż. arch. Simeon Genew
dr hab. Jacek Mrowczyk
dr hab. Jacek Mrowczyk
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza
Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.