Sztuka Cyfrowa studia Kraków – Wyższa Szkoła Europejska
Slider
Sztuka cyfrowa

SZTUKA CYFROWA

Kierunek Sztuka cyfrowa (dawniej ścieżka Digital Art), studia licencjackie – kształci studentów w dziedzinie ilustracji cyfrowej, przygotowując ich do podjęcia pracy jako:

 • grafik (graphic artist),
 • w branży gier: specjalista 2D i 3D,
 • w branży wydawniczej: ilustrator publikacji drukowanych lub cyfrowych czy multimedialnych produktów edukacyjnych,
 • w branży projektowej: specjalista renderingu 3d,
 • w instytucjach kultury przy digitalizacji przestrzennej i tworzeniu repozytoriów cyfrowych,
 • niezależny artysta cyfrowy.

W programie – oprócz licznych kursów z obsługi oprogramowania graficznego z naciskiem na pracę z tabletem graficznym – przewidziano również przedmioty teoretyczne (historia sztuki, ubiorów, bronioznawstwo, design i technologia itp.), które poszerzają wiedzę z ważnych dziedzin towarzyszących projektowaniu. Przez pierwszy rok zajęcia są wspólne dla obu ścieżek, po drugim semestrze studenci wybierają ścieżkę kształcenia – ścieżkę 2D lub ścieżkę 3D. Obie będą przygotowywać studentów do pracy w branży gier i ilustracji cyfrowej – w programie przewidziano więc kursy odpowiednio rysunku i rzeźby, kompozycji i budowy sceny z użyciem adekwatnego oprogramowania. Ponadto w ramach ścieżki 3D zaplanowano przedmioty związane ze skanowaniem 3D i digitalizacją obiektów, przygotowujące absolwentów do podjęcia pracy w firmach projektowych, biurach architektonicznych, muzeach i instytucjach kultury, a na ścieżce 2D – zajęcia z animacji i zaawansowane kursy z ilustracji.

Program studiów Sztuka cyfrowa / Digital Art

 • autorski i unikatowy program na skalę Polski, szczególnie dla miłośników gier w środowisku 2D i 3D, cyfrowych ilustracji oraz dla tych, którzy myślą o digitalizacji obiektów w dziedzinie projektowej, architektonicznej, muzealnictwa i promocji dziedzictwa narodowego,
 • nauka specjalistycznych narzędzi cyfrowych zgodnych ze standardami rynkowymi – 2D (Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere) i 3D (Autodesk 3ds Max, Zbrush, Blender, Unreal Engine, Adobe Medium i Gravity Sketch) oraz technik tradycyjnych takich  jak rysunek i kompozycja, rysunek anatomiczny, rysunek studyjny, rzeźba,
 • nauka przedmiotów teoretycznych  (historia sztuki, kultura wizualna XX wieku, historia ubiorów, podstawy krytycznego myślenia, teoria barwy, bronioznawstwo, design i technologia itp.), które poszerzają wiedzę z dziedzin ważnych przy projektowaniu,
 • partnerzy biznesowi kierunku i praktykodawcy – m.in. Małopolski Instytut Kultury, instytucje muzealne oraz firmy, agencje reklamowe i studia projektowe – zapewniają jak najlepsze dopasowanie programu do potrzeb pracodawców,
 • dwie ścieżki kształcenia – w ramach każdej z nich przynajmniej osiem specjalistycznych kursów – pozwalają zdobyć szczegółową wiedzę z danej dziedziny w taki sposób, aby absolwent mógł świadomie wybrać dalszą drogę specjalizacji,
 • program uzupełniony jest o praktyki w instytucjach kultury, agencjach reklamowych, działach marketingu i firmach z branż reklamowej, wydawniczej, gier i multimediów,
 • zajęcia z praktykami znającymi realia rynkowe, posiadającymi aktualną wiedzę i umiejętności,
 • program studiów zapewnia poznanie specjalistycznych narzędzi niezbędnych w zawodzie oraz rozwój potrzebnych kompetencji m.in. tworzenie lokacji i postaci do gier, podstawy typografii, przygotowywania fotografii obiektów do druku 3D, a także tworzenie infografik, filmów i animacji,
 • nauka języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu B1, a  studia kończą się egzaminem z języka angielskiego na poziomie B2.

Potencjalne miejsca pracy po studiach Sztuka cyfrowa / Digital Art i możliwości dalszego rozwoju:

 1. Jako projektant grafiki ilustracyjnej, grafiki branży gier lub twórca materiału multimedialnego:
 • agencje reklamowe i studia animacji,
 • studia gier oraz aplikacji,
 • wydawnictwa publikacji ilustrowanych (prasa, książki, gry planszowe),
 • agencje multimedialne,
 • freelancer prowadzący własną firmę.
 1. Jako rzeźbiarz 3D dla branży gier, również planszowych, twórcy wizualizacji produktów i animacji dla branży reklamowej, wizualizacji dla architektów, lub w dziedzinie digitalizacji zabytków na potrzeby repozytoriów cyfrowych (Sztuka cyfrowa (dawniej Digital Art) jest pierwszym kierunkiem studiów w Polsce, przygotowującym specjalistów w tej dziedzinie)
 • agencje reklamowe i studia animacji,
 • studia gier oraz aplikacji,
 • wydawnictwa publikacji ilustrowanych (prasa, książki, gry planszowe),
 • studia architektoniczne i budowlane,
 • instytucje muzealne,
 • firmy zajmujące się konserwacją i restauracją zabytków,
 • freelancer prowadzący własną firmę.

 

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że trwa proces integracji naszej uczelni z Uniwersytetem SWPS. Zakończy się on w 2025 roku przekształceniem WSE w krakowską filię Uniwersytetu SWPS. Tym samym wszystkie osoby, które rozpoczną naukę w WSE w latach akademickich 2023/2024 oraz 2024/2025 ukończą studia już z dyplomem Uniwersytetu SWPS. 

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

śCIEŻKI KSZTAŁCENIA – SZTUKA CYFROWA

WYPOWIEDŹ Prodziekana

Sztuka cyfrowa, dawniej ścieżka Digital Art, to kierunek na którym kształcimy studentów przygotowując ich do pracy w różnych dziedzinach związanych z cyfrowym malarstwem i rzeźbą. Między innymi w branży gier, jako specjalistów 2D i 3D, w instytucjach kultury i techniki jako specjalistów od digitalizacji i tworzeniu repozytoriów cyfrowych obiektów, w branży projektowej jako specjalistów renderingu 3D. Podczas licznych kursów narzędziowych, studenci opanowują zarówno techniki tradycyjne takie jak Rysunek i Kompozycja oraz Rzeźba jak i cyfrowe, ucząc się m.in. projektowania postaci, kompozycji i budowy sceny. 

Kładziemy szczególny nacisk na twórcze wykorzystanie dawnej kultury wizualnej jako inspiracji dla własnych projektów. Dlatego w programie znalazły się również przedmioty przygotowujące do pracy z dziełem sztuki zarówno od strony merytorycznej (historia sztuki, bronioznawstwo, historia ubiorów, teoria barwy i in.), jak i technicznej (fotogrametria, digitalizacja i repozytoria cyfrowe). Program kierunku powstał we współpracy z przedstawicielami pracodawców – firm z branży gamingowej, instytucji kultury i muzeów, a przez to jest dopasowany do aktualnych potrzeb na rynku pracy. 

Joanna Róg-Ociepka
Prodziekan ds. kierunku Sztuka cyfrowa

ZOBACZ FILM

KADRA – SZTUKA CYFROWA

mgr Magdalena Szklarczyk-Kominko
mgr Magdalena Szklarczyk-Kominko
Maciej Śledziński
mgr Maciej Śledziński
Małgorzata Stolarska
Małgorzata Stolarska
dr Wiktoria Kozioł
dr Wiktoria Kozioł
Marcelina Michalczyk
Marcelina Michalczyk
mgr Robert Kalfas
mgr Robert Kalfas
Jerzy Gorczyca
Jerzy Gorczyca
dr Dorota Jędruch
dr Dorota Jędruch
Jakub Krzyżak
mgr Jakub Krzyżak
mgr Natalia Cymerman
mgr Natalia Cymerman
mgr Łukasz Pachytel
mgr Łukasz Pachytel
mgr Wojciech Pietras
mgr Wojciech Pietras
mgr inż. Karolina Adamczak
mgr inż. Karolina Adamczak
mgr Katarzyna Spytkowska
mgr Katarzyna Spytkowska
mgr Katarzyna Janota
mgr Katarzyna Janota
dr Justyna Kraszewska
dr Justyna Kraszewska
mgr Maciej Szturo
mgr Maciej Szturo
mgr Anna Sieroń
mgr Anna Sieroń
mgr Weronika Nowak
mgr Weronika Nowak
mgr Filip Sulkovsky
mgr Filip Sulkovsky
mgr Kalina Tyrkiel
mgr Kalina Tyrkiel
dr Justyna Górowska
dr Justyna Górowska
mgr Dominika Mandla
mgr Dominika Mandla
mgr Joanna Ostafin
mgr Joanna Ostafin
mgr Miłosz Kozioł
mgr Miłosz Kozioł
mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
mgr Marek Tobolewski
mgr Marek Tobolewski
dr Stanisław Skórka
dr Stanisław Skórka
Romuald Stankiewicz
Romuald Stankiewicz
mgr Rafał Szłapa
mgr Rafał Szłapa
mgr Julian Wierzchowski
mgr Julian Wierzchowski
mgr inż. Sebastian Sikora
mgr inż. Sebastian Sikora
mgr Monika Orzeł
mgr Monika Orzeł
mgr Grzegorz Pawłowski
mgr Grzegorz Pawłowski
mgr Marcin Romański
mgr Marcin Romański
mgr Joanna Róg-Ociepka
mgr Joanna Róg-Ociepka
mgr Piotr Sadowski
Piotr Sadowski
mgr Oksana Shmygol
mgr Oksana Shmygol
dr Marcin Klag
dr Marcin Klag
dr Rafał Kołsut
dr Rafał Kołsut
Antoni Korzeniowski
Antoni Korzeniowski
mgr Ziemowit Kościelny
mgr Ziemowit Kościelny
mgr Marta Kot-Panek
mgr Marta Kot-Panek
mgr Robert Król
mgr Robert Król
mgr Andrzej Leraczyk
mgr Andrzej Leraczyk
mgr Zuzanna Łazarewicz
mgr Zuzanna Łazarewicz
Tomasz Godfryd
Tomasz Godfryd
mgr Dariusz Haluch
mgr Dariusz Haluch
mgr Joanna Maria Wójcik
mgr Joanna Maria Wójcik
mgr Piotr Bigaj
mgr Piotr Bigaj
mgr Mikołaj Birek
mgr Mikołaj Birek
mgr Wojciech Brzozowski
mgr Wojciech Brzozowski
mgr Tomasz Budzyń
mgr Tomasz Budzyń
mgr Filip Franczak
mgr Filip Franczak
mgr Anna Franczyk-Witkowska
mgr Anna Franczyk-Witkowska
mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr Magdalena Cielecka
mgr Magdalena Cielecka
mgr Mirosław Klotzer
mgr Mirosław Klotzer
dr Kinga Blaschke
dr Kinga Blaschke
dr Michał Futyra
dr Michał Futyra
dr Anna Treska-Siwoń
dr Anna Treska-Siwoń
mgr. inż. arch. Simeon Genew
mgr inż. arch. Simeon Genew
dr hab. Jacek Mrowczyk
dr hab. Jacek Mrowczyk
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza
Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.