Analityka biznesowa - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
Slider

Analityka biznesowa

Analityka biznesowa to jedna z najbardziej poszukiwanych profesji w światowym IT, która jednocześnie nie jest rolą programisty.

Najseksowniejszy zawód świata według Harvard Business Review, trzeci najbardziej pożądany zawód według badania „50 Best Jobs in America for 2020” portalu Glassdoor*. Główny ekonomista Google Hal Varian wskazuje na niedostateczną ilość analityków biznesowych na rynku pracy, prognozując że będzie to jeden z kluczowych zawodów w najbliższym dziesięcioleciu.

W 2020 r. analityk biznesowy znalazł się na liście 10 zawodów przyszłości w Polsce, a mediana wynagrodzeń w 2018 r. wynosiła 8000 zł brutto*.

Według danych amerykańskiego Urzędu Pracy zapotrzebowanie na analityków biznesowych wzrośnie o 14% do końca 2024 roku, szybciej niż średnia dla wszystkich obserwowanych zawodów.

Znaczenie analityka biznesu we współczesnych organizacjach stale wzrasta. Dotyczy to zarówno firm komercyjnych jak i jednostek administracji publicznej. Rola analityka biznesowego sprowadza się do bycia „mostem” pomiędzy biznesem a technologią – analityk wspiera klienta poprzez identyfikowanie jego potrzeb i określanie odpowiednich rozwiązań biznesowych**, usprawnia i automatyzuje procesy dzięki czemu zmniejsza koszty i zwiększa efektywność firmy.

Studia pozwolą Ci zrozumieć procesy zachodzące we współczesnych organizacjach oraz rozwiązywać problemy. Już na pierwszym roku weźmiesz udział w projektach pozwalających na sprawdzanie w praktyce zdobywanej wiedzy i umiejętności. Ponadto zyskasz wiedzę o najnowocześniejszych narzędziach i technologiach stosowanych obecnie na świecie.

Analityka biznesowa to drzwi do kariery w IT dla osób, które nie są programistami. W miarę wzrostu doświadczenia analitycy realizują różnorodne ścieżki kariery, takie jak:

 • część idzie w kierunku senior business analyst i dalej, w rolę managera produktu (product owner)
 • niektórzy skręcają w stronę wsparcia procesów zwinnych: scrum master / agile coach
 • część zostaje managerami w IT
 • część skręca w stronę designu – stając się projektantami UI/UX
 • niektórzy idą mocniej w dane i rozwijają karierę w obszarze analizy danych i data science
 • część analityków zanurza się w technologię i przekształca w programistów

Studiuj analitykę biznesową w Krakowie, pracuj na całym świecie. Jedną z najczęściej wskazywanych zalet zawodu analityk biznesowy jest brak bariery lokalizacji – pracując z domu możesz pracować dla międzynarodowych firm. 

*Na podstawie prognoz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2020r.), Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (2018r.) oraz Raportu płacowego Sedlak&Sedlak dla branży IT (2018 r.)
**za: A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide)

 • zdobędziesz szerokie kompetencje które pozwolą Ci podjąć pracę na różnych stanowiskach związanych z zarządzanie, analityką czy technologią
 • zdobędziesz umiejętności analityczne oraz zdolność logicznego i taktycznego myślenia, krytycznej oceny sytuacji, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność prezentacji informacji, umiejętność efektywnej komunikacji, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i działania pod presją czasu
 • poznasz różnorodne koncepcje i metody zarządzania: waterfall, agile czy lean
 • poznasz różnorodne narzędzia wspierające pracę zespołów
 • połączysz studia z praktykami umożliwiającymi realizację projektów

Modelowanie i analiza procesów biznesowych - praktyczna nauka metod modelowania oraz mapowania procesów biznesowych w firmach. Analiza dostępnych narzędzi mających na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności operacji biznesowych.

Analityka deskryptywna - analityka biznesowa oparta na tworzeniu modeli danych biznesowych. Zajęcia praktyczne uczące przygotowywania danych pod kątem ich analizy, prowadzenia obliczeń i wykorzystania wizualizacji w prezentacji danych. Wykorzystanie języka SQL, mechanizmów ETL, storytelling.

Analityka predyktywna - analityka oparta na wykorzystaniu istniejących danych firmy, schematów działań, powtarzalności procesów i na tej podstawie wyciąganie wniosków dotyczących funkcjonowania firmy w przyszłości, budowanie scenariuszy działania.

Modelowanie i przetwarzanie danych - analiza metod, technik i narzędzi budowania systemów informatycznych dla Big Data: bazy i hurtownie danych dla Big Data, relacyjne bazy danych i wykorzystanie platformy Azure, generowanie raportów na podstawie danych Big Data.

Wizualizacja i prezentacja danych – analiza potrzeb odbiorców raportów, tworzenie scenariuszy dla pulpitów menadżerskich, tworzenie interaktywnych raportów w programie Power BI.

 • analityk danych (Data Scientist)
 • analityk procesów biznesowych
 • analityk sprzedaży
 • analityk kampanii marketingowych
 • międzynarodowe firmy i przedsiębiorstwa
 • korporacje
 • centra outsourcingowe
 • działy rozwoju biznesu i analityki
 • jednostki administracji publicznej
Tryb stacjonarny 
miesiącsemestr
890 zł3950 zł
Tryb niestacjonarny zaoczny
miesiącsemestr
700 zł3500 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł*) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

*opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)/603 503 644


e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Rola analityka biznesowego może stanowić drzwi do sektora nowych technologii dla osób, które nie są programistami. Dziś tworzenie oprogramowania wymaga kogoś, kto porozumie się z jego użytkownikami. Kogoś kto zrozumie i wytłumaczy jego potrzeby, tak by możliwe było budowanie lepszych i odnoszących sukcesy aplikacji.

Rola analityka biznesowego to pasjonująca przygoda dla każdego kto lubi wyzwania. Daje bardzo duże możliwości rozwoju, a zarazem liczne możliwości co do wyboru dalszej ścieżki kariery. Dużo zależy od konkretnej firmy, konkretnego projektu czy klienta, a to oznacza różnorodność, ciągłą zmianę i potrzebę kreatywności. W tej pracy nie można się nudzić, a branża dynamicznie się rozwija.

Tomasz Aleksandrowicz
Ekspert ds. ścieżki kształcenia Analityka biznesowa

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

dr Tomasz Aleksandrowicz
dr Tomasz Aleksandrowicz
mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
dr Anna Karbowniczak-Miśtal
dr Anna Karbowniczak-Miśtal
mgr Ewa Żesławska
mgr Ewa Żesławska
dr Agnieszka Wąsik
dr Agnieszka Wąsik
mgr Wiktoria Czarnecka
mgr Wiktoria Czarnecka
dr Beata Pater
dr Beata Pater
mgr Beata Mosór-Szyszka
mgr Beata Mosór-Szyszka
mgr Marek Tobolewski
mgr Marek Tobolewski
mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr inż. Przemysław Radziszewski
mgr inż. Przemysław Radziszewski
dr Mateusz Barłóg
dr Mateusz Barłóg
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Kinga Blaschke
dr Kinga Blaschke
dr Michał Futyra
dr Michał Futyra
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.