Analityka biznesowa - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Analityka biznesowa

Rola i znaczenie analityka we współczesnych organizacjach stale wzrasta. Dotyczy to zarówno firm komercyjnych jak i jednostek administracji publicznej.

Twoja wiedza i umiejętności analityczne uczynią Cię przewodnikiem po procesach zachodzących wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. Dzięki efektywnemu posługiwaniu się danymi będziesz potrafił/a podpowiadać innym pracownikom, jakie decyzje powinni podejmować realizując swoje zadania.

Studiuj analitykę biznesową w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • zdobędziesz szerokie kompetencje które pozwolą Ci podjąć pracę na różnych stanowiskach związanych z zarządzanie, analityką czy technologią
 • będziesz pracować z nowoczesnymi narzędziami, takimi jak bazy danych (MSSQL, Postgres, MySQL, MongoDB), narzędzia BI (Power BI, Tableau, Jaspersoft) analiza danych (Python oraz Sieci Neuronowe)
 • nauczysz się w praktyce wykorzystywać Sieci Neuronowe i Przetwarzania Języka Naturalnego (NLP)
 • połączysz studia z praktykami umożliwiającymi realizację projektów analitycznych w największych firmach i instytucjach, np. Alexander Mann Solutions, Project People, Krakowski Park Technologiczny, Wojewódzki Urząd Pracy

Modelowanie i analiza procesów biznesowych - Praktyczna nauka metod modelowania oraz mapowania procesów biznesowych w firmach. Analiza dostępnych narzędzi mających na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności operacji biznesowych.

Analityka deskryptywna - analityka biznesowa oparta na tworzeniu modeli danych biznesowych. Zajęcia praktyczne uczące przygotowywania danych pod kątem ich analizy, prowadzenia obliczeń i wykorzystania wizualizacji w prezentacji danych. Wykorzystanie języka SQL, mechanizmów ETL, storytelling.

Analityka predyktywna - analityka oparta na wykorzystaniu istniejących danych firmy, schematów działań, powtarzalności procesów i na tej podstawie wyciąganie wniosków dotyczących funkcjonowania firmy w przyszłości, budowanie scenariuszy działania.

Modelowanie i przetwarzanie danych - analiza metod, technik i narzędzi budowania systemów informatycznych dla Big Data: bazy i hurtownie danych dla Big Data, relacyjne bazy danych i wykorzystanie platformy Azure, generowanie raportów na podstawie danych Big Data.

Bezpieczeństwo i ochrona danych - prezentacja metod i narzędzi zabezpieczających przed nielegalnym pozyskaniem dostępu do danych; standardy gromadzenia i przechowywania danych; analiza studiów przypadków dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa danych; projektowanie architektury systemu ochronnego; RODO – ochrona danych osobowych.

 • analityk danych
 • analityk procesów biznesowych
 • analityk sprzedaży
 • analityk kampanii marketingowych
 • międzynarodowe firmy i przedsiębiorstwa
 • korporacje
 • centra outsourcingowe
 • działy rozwoju biznesu i analityki
 • jednostki administracji publicznej

Tryb stacjonarny

Tryb niestacjonarny zaoczny

miesiąc

semestr

miesiąc

semestr

790 zł

3950 zł

660 zł

3300 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • w przypadku ścieżki kształcenia Zarządzanie międzykulturowe: formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1/B2.

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty  w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*

Liczba punktów

Skala ocen 1-6**

Liczba punktów

2,0

0

2,0

30

3,0

30

3,0

50

4,0

70

4,0

75

5,0

100

5,0

80

 

 

6,0

100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa matura

PP

100%

86%

72%

58%

44%

30%

0%

Matura międzynarodowa IB

SL

7

6

5

4

3

2

1

Nowa matura

PR

100%

85%

70%

55%

40%

25%

10%

Matura międzynarodowa IB

HL

7

6

5

4

3

2

1

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena

12 – 11

10 – 9

8 – 7

6 – 5

4

3 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

0

Ocena

10 – 9

8 – 7

6– 5

4 – 3

2 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

Ocena

5

4

3

2

Liczba punktów

100

70

30

0

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

W pracy analityka kluczową rolę odgrywają dwa elementy. Pierwszym z nich jest metodyka, czyli sposób pracy z problemami i danymi. Umiejętność szybkiego dotarcia do istoty badanego zjawiska to codzienne zadanie, które wymaga od analityka uczenia się sposobów zadawania właściwych pytań. Drugim elementem jest zestaw narzędzi do pracy z danymi. Obróbka dużych zbiorów danych i wyciąganie z nich istotnych wskazówek to wyzwania, z którym mierzymy każdego dnia. W tym wszystkim istotne jest jeszcze tempo. Raporty przygotowywane ręcznie na zakończenie danego tygodnia czy miesiąca powoli tracą rację bytu. Dziś firmy oczekują, że dane dostępne są w czasie rzeczywistym, a ich ewentualna modyfikacja to zadanie na kilka godzin, a nie dni. 

 mgr Przemysław Radziszewski
Opiekun merytoryczny kierunku Zarządzanie strategiczne

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr inż. Przemysław Radziszewski
mgr inż. Przemysław Radziszewski
dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Michał Futyra
dr Michał Futyra
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza

PARTNERZY

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.