Design Management, Zarządzanie designem - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
1920x400-wse-zarzadzanie-strategiczne3

Design Management

Interesujesz się designem lub projektowaniem i chcesz zdobyć umiejętności zarządzania zespołami kreatywnymi? Marzysz o pracy np. w branży marketingowej i chcesz zrozumieć funkcjonowanie działów kreacji? Wybierz ścieżkę Design Management i naucz się zarządzać, kreować oraz wdrażać design przyszłości! 

Design Management to brakujące ogniwo w nowoczesnym biznesie łączące design i zarządzanie. Zintegrowane i całościowe podejście do innowacyjności w organizacji czy firmie – od tworzenia oferty produktów i usług, zarządzania zespołami, budowania marki i wizerunku po tworzenie strategii opartej na innowacyjności. Wskazuje na współczesną rolę designu, który staje się narzędziem przewagi konkurencyjnej i przyczynia się do rozwoju branży czy rynku.

Twoja wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania procesami projektowania, wdrażania i urynkowienia innowacji uczynią Cię pośrednikiem między światem biznesu a światem konsumenta i użytkownika. Nauczysz się prowadzić badania użytkowników, rynków, trendów oraz big data, a następnie tworzyć nowoczesne modele biznesowe, łączące zasady ekologii, ekonomii i zrównoważonego rozwoju w ramach zasady gospodarki cyrkularnej (bazującej na recyclingu oraz ograniczeniu zużycie zasobów naturalnych). Dzięki umiejętnościom z zakresu myślenia projektowego oraz modelowania procesów projektowych będziesz potrafił/a efektywnie zarządzać zespołem kreatywnym i innowacyjnym oraz komunikować się w zespole.

Studiuj Design Management w Krakowie i pracuj w największych studiach projektowych jako project manager, account manager czy specjalista ds. innowacji!

 • nauczysz się zarządzać innowacjami, projektowaniem i zmianą w organizacji
 • poznasz metodologię Design Thinking, dzięki której nauczysz się tworzyć strategie organizacji, rozwijać nowe produkty i usługi oraz zarządzać zespołami pracowniczymi
 • nauczysz się zwinnych metodyk i narzędzi, które umożliwią Ci pracę z nietypowymi i kreatywnymi projektami (np. Agile, Scrum, Lean)
 • nauczysz się realizować projekty badawcze, analizować wyniki oraz tworzyć rekomendacje związane z preferencjami i oczekiwaniami klienta
 • nauczysz się zarządzać międzydyscyplinarnymi i międzykulturowymi zespołami
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę od najlepszych ekspertów w branży Design Management
 • połączysz studia z praktykami w największych firmach, instytucjach oraz organizacjach pozarządowych


Warsztat Design Thinking
- nauczysz się myśleć projektowo i poznasz sposoby moderacji spotkań zespołów roboczych pracujących z wykorzystaniem metodologii design thinking.

Warsztat kreatywnego myślenia oraz co-creation - nauczysz się myśleć twórczo - generować pomysły oraz co-creation (koncepcje włączania otoczenia i użytkowników w proces tworzenia produktów oraz usług) połączony z uczeniem się sposobów moderacji kreatywnych spotkań zespołowych.

Zwinne metodyki zarządzania projektami i organizacji pracy – (agile product management) zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie zwinnych metodyk zarządzania projektami wykorzystywanych w branży kreatywnej i projektowania (m.in. Agile, Scrum, Lean UX, Lean Startup).

Badanie trendów i insightów rynkowych – poznasz anatomię trendów rynkowych i sposoby ich wykorzystywania w praktyce.

Projektowanie doświadczeń i zachowań użytkowników – nauczysz się projektować pozytywne doświadczenia użytkowników (Customer Experience), UX design, projektowania propozycji wartości, projektowania i mapowania podróży klienta (Customer Journey).

Metodyka projektowania produktu i usług – poznasz procesy i narzędzia projektowania produktu oraz usługi (service design), projektowania zorientowanego na użytkownika (User Centered Design) oraz projektowania w duchu ekonomii cyrkularnej (w duchu zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów).

Prototypowanie, testowanie i wdrażanie innowacji - poznasz procesy i narzędzia prototypowania, nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy projektanta, informatyczne oraz graficzne narzędzia projektowe, a także sposoby ich testowania (m.in. testy użyteczności) oraz wdrażania.

Zarządzanie innowacją – dowiesz się, jak zarządzać procesami projektowania innowacji od diagnozy potrzeb organizacji, generowania innowacji – określenia założeń do projektowych innowacji po wdrożenie i komercjalizację. Nauczysz się analizować metody zarządzania innowacją (modele biznesowe), źródła finansowania innowacji (m.in. założenia startupów) oraz kwestie prawne. Poruszone zostaną również kwestie związane z oddziaływaniem designu na tworzenie wartości biznesowej oraz przewagi konkurencyjnej.

Kultura innowacji w organizacji i zarządzanie wiedzą – zajęcia związane z tematyką budowania kultury innowacji w firmie, modelowania wartości firmy, projektowania przyszłości firmy – wizualizacji przyszłych scenariuszy rozwoju firmy. Zajęcia będą również dotyczyć efektywnego zarządzania i transmisji wiedzy w innowacyjnej organizacji.

 • w agencjach reklamowych na stanowiskach projektowych i kreatywnych
 • w agencjach na stanowiskach doradczych i konsultingowych zajmujących się doradztwem w zakresie projektów biznesowych, wdrażania nowych produktów i usług
 • w organizacjach pozarządowych realizujących projekty w zakresie innowacji społecznych
 • w działach Badań i Rozwoju
 • na stanowisku managera ds. rozwoju nowych produktów i usług
 • na stanowisku analityka projektów innowacyjnych
 • na stanowisku managera zarządzającego zespołami kreatywnymi
 • na stanowiskach: Account Manager, Research & Developers Manager, Product Manager, Project Manager, Customer Experience Manager, Product Designer
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (start-upy)

Tryb stacjonarny 
miesiącsemestr
890 zł3950 zł
Tryb niestacjonarny zaoczny
miesiącsemestr
700 zł3500 zł

 

 

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł*) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

*opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)/603 503 644


e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Zarządzanie designem to nauka i sztuka. Nauka, ponieważ wymaga szerokiej wiedzy i wielu twardych kompetencji: rozumienia nowoczesnych modeli biznesowych, zarządzania projektami i zespołami, umiejętności analizy i kreatywnej syntezy. Sztuka, ponieważ dotyczy ludzi: użytkowników, projektantów, inwestorów. Obie te domeny design manager łączy poprzez swoje doświadczenie. Nauka, sztuka, doświadczenie – na to możesz liczyć w autorskiej ścieżce Design Management WSE prowadzonej przez ekspertów praktyków, którzy oprócz know-how wprowadzą w największe wyzwania projektowania innowacji, czyli projektowania dla przyszłości. Zapraszamy na studia i zapraszamy po studiach.

Katarzyna Śliwa
CEO studia projektowo-doradczego Ergodesign

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

dr Tomasz Aleksandrowicz
dr Tomasz Aleksandrowicz
mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
dr Anna Karbowniczak-Miśtal
dr Anna Karbowniczak-Miśtal
mgr Ewa Żesławska
mgr Ewa Żesławska
dr Agnieszka Wąsik
dr Agnieszka Wąsik
mgr Wiktoria Czarnecka
mgr Wiktoria Czarnecka
dr Beata Pater
dr Beata Pater
mgr Beata Mosór-Szyszka
mgr Beata Mosór-Szyszka
mgr Marek Tobolewski
mgr Marek Tobolewski
mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr inż. Przemysław Radziszewski
mgr inż. Przemysław Radziszewski
dr Mateusz Barłóg
dr Mateusz Barłóg
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Kinga Blaschke
dr Kinga Blaschke
dr Michał Futyra
dr Michał Futyra
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.