Komunikacja międzykulturowa w biznesie - studia magisterskie Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Studia magisterskie są bardzo ważnym etapem w życiu każdego z nas. Jeśli wiesz, że kierunek, który studiujesz, jest pożądany na rynku pracy, to jesteś spełnionym studentem lub studentką. Oprócz pasji, przy wyborze trzeba również myśleć perspektywicznie.
 
O to wszystko możesz być spokojny/a wybierając ścieżkę Komunikacja międzykulturowa w biznesie! Jej zaletą jest skupienie się na praktyce, dzięki czemu nauka języków obcych (np. Angielski w biznesie) w będzie efektywna, a komunikacja w nich – naturalna.
 

Studiuj komunikację międzykulturową w biznesie w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • specjalistyczne kursy (np. negocjacje międzykulturowe, komunikacja w biznesie) przygotują cię do zarządzania oraz negocjacji w środowisku wielokulturowym,
 • poszerzysz kompetencje miękkie (pozwalające na skuteczną pracę w zespole) oraz rozwiniesz kompetencje międzykulturowe (pozwalające umiejętnie komunikować się z innymi kulturami),
 • możesz spędzić nawet 12 miesięcy na jednej z partnerskich uczelni, rozwijając swoje umiejętności w międzynarodowym zespole - czekają na ciebie m. in. Reggio nell'Emilia (Włochy) oraz Braganca (Portugalia).


Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
– zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki komunikacji w biznesie, procesów i głównych form komunikacji. Kurs będzie mieć charakter ćwiczeń z zakresu komunikowania (ustnego, jak i pisemnego) w języku angielskim w sytuacjach biznesowych. Dodatkowo studenci i studentki poznają zasady przygotowania i wygłaszania prezentacji oraz uczestnictwa i prowadzenia spotkań biznesowych.

Warsztaty antydyskryminacyjne – kurs wyposaży we wrażliwość w relacjach z członkiniami i członkami różnych grup społecznych, kultur i narodowości.

Wprowadzenie do makro- i mikroekonomii – zajęcia poświęcone będą mechanizmom rynkowym, zmianom popytu i podaży, teorii gier i różnym formom organizacji rynku, modelom globalnej podaży i globalnego popytu, pomiarom produkcji krajowej, wzrostu gospodarczego oraz inflacji i deficytów.

Podstawy prawa – uczestnicy i uczestniczki kursu poznają podstawy prawa handlowego z uwzględnieniem nowych wyzwań oraz wybranych elementów obowiązywania i stosowania prawa handlowego w systemie prawa polskiego. Szczególny nacisk położony zostanie na identyfikowanie zagadnień prawa handlowego w kontekście problemów związanych z praktyką obrotu gospodarczego w Polsce i w stosunkach międzynarodowych.

Negocjacje międzykulturowe – w trakcie zajęć przypomniane zostaną dotychczas poznane typy i klasyfikacje podziałów kultury, poruszona zostanie także kwestia złożoności różnic międzykulturowych w negocjacjach biznesowych, analitycznego myślenia w trakcie ich planowania oraz technik ich skutecznego przeprowadzania.

Oprogramowanie komunikacyjne – kurs obejmuje podstawy komunikacyjne przedstawione na konkretnych przykładach zarządzania komunikacją (zarówno w administracji publicznej oraz w korporacjach). Zajęcia poruszają dodatkowo wiele zastosowań różnych kanałów komunikacji, procesów i narzędzi, odnoszących się do planowania i realizacji oraz przeglądu kluczowych cech komunikacji elektronicznej.

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej,
 • firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej,
 • instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami,
 • media - redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio - zainteresowane umiejętnościami z zakresu specjalistycznego biznesowego języka,
 • biura spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe,
 • ministerstwa (spraw zagranicznych, gospodarki, kultury) i agencje rządowe.

 

Tryb niestacjonarny zaoczny

miesiąc

semestr

700 zł

3500 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopię suplementu do dyplomu oraz informacja o średniej z toku studiów potwierdzonej przez Dziekanat (zaświadczenie jeśli brak w suplemencie),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł**) i wpisowego (300 zł***) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną
**opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
***osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ukończony kierunek studiów licencjackich

Filologia w zakresie filologii angielskiej

Inny kierunek studiów 

Średnia z toku studiów licencjackich nie mniejszą niż 3,5 lub ocenę na dyplomie nie mniejszą niż 3,5.

W przypadku nie spełnienia kryteriów dotyczących wymogu średniej decyduje rozmowa kwalifikacyjna

Posiadanie następującego certyfikatu:

 • CAE z oceną minimum B,
 • CPE z oceną minimum C,
 • IELTS z oceną minimum 6.5,
 • TOEIC z oceną minimum 880,
 • TELC z oceną minimum C1.

Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia po uzyskaniu zgody Dziekana i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Projekt bez tytułu (16)

Świat biznesu nie ma wspólnej mapy ani sztywno wytyczonych granic. Przekracza i przecina on kultury, społeczeństwa, systemy polityczne, czy lokalne ekonomiczne zależności. W zglobalizowanym świecie funkcjonuje on zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo. By jednak płynnie się w nim poruszać i komunikować, czy to podejmując samodzielne decyzje, czy też pracując w zespole, musimy uzupełnić naszą wiedzę językową o szereg kompetencji międzykulturowych. Komunikacja międzykulturowa w biznesie to możliwość studiowania w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera stawiająca sobie za cel edukację właśnie w tym zakresie. Świadomość zależności gospodarczo-społecznych i splotów międzykulturowych w miejscu pracy wraz z doskonałym przygotowaniem filologicznym na poziomie studiów II stopnia – oto największe zalety tej ścieżki kształcenia.

dr Michał Kisiel

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

Marzena Kraszewska
Marzena Kraszewska
mgr Tomasz Ulman
mgr Tomasz Ulman
mgr Olga O’Toole
mgr Olga O'Toole
dr Michał Kisiel
Dr Michał Kisiel
dr Monika Różalska
dr Monika Różalska
mgr Aneta Ostrowska
mgr Aneta Ostrowska

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.