Tłumaczenia specjalistyczne - studia magisterskie Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne

We współczesnym zglobalizowanym świecie intensywnej komunikacji społecznej oraz współpracy gospodarczej między państwami praca tłumacza/tłumaczki jest jedną z najważniejszych profesji.

Około 300 godzin poświęconych stricte praktyce i różnym technikom tłumaczenia pisemnego i ustnego wyposaży cię w profesjonalne umiejętności tłumaczeniowe, a dzięki takim zajęciom, jak m.in. Stylistyka języka polskiego czy Krytyczna analiza dyskursu, rozwiniesz niezbędne kompetencje zawodowe.

Studiuj tłumaczenia specjalistyczne w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • poznasz obsługę najlepszych programów wspomagających tłumaczenie - Wordfast oraz SDL Trados

 • będziesz się uczyć w specjalistycznym laboratorium do tłumaczeń symultanicznych

 • otrzymasz ponad 260 godzin w ramach przedmiotów ściśle związanych z tłumaczeniem

 • możesz spędzić ponad 12 miesięcy na jednej z partnerskich uczelni - czekają na Ciebie m. in. Barcelona (Hiszpania), Nottingham (Wielka Brytania) oraz Marburg (Niemcy)

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych (dwa semestry) – celem kursu będzie zaznajomienie z pracą, warsztatem i problematyką przekładu tekstów specjalistycznych. Ćwiczenia będą opierały się na najbardziej popularnych tekstach na rynku tłumaczeniowym, uwzględniającym takie dziedziny jak m.in. ekonomia, turystyka, prawo handlowe i inne.

Teorie przekładoznawstwa – celem wykładu jest przedstawienie historii i problematyki teorii przekładu, omówienie podstawowych zagadnień i pojęć związanych z przekładem, zaprezentowanie różnych rodzajów przekładu, a także przybliżenie sylwetki i roli tłumacza.

Tłumaczenie symultaniczne i avista (dwa semestry) – zajęcia dadzą know-how związany z tłumaczeniami symultanicznymi i avista. Praktykę zapewnią wyspecjalizowane kabiny tłumaczeniowe. Wiedzą i doświadczeniem podzielą się ekspertki i eksperci na co dzień zajmujący się tego typu tłumaczeniami.

Tłumaczenie konsekutywne (dwa semestry) – kurs przedstawi warsztat potrzebny do profesjonalnej pracy w obszarze tłumaczeń konsekutywnych.

Tłumaczenie wspomagane komputerowo – zajęcia mają na celu zaznajomienie z oprogramowaniem dedykowanym tłumaczom. W skład tych programów wchodzą narzędzia organizujące terminologię, wyszukujące zasoby, konkordancyjne, porównawcze, czy zarządzające pamięciami tłumaczenia. Uczestnicy i uczestniczki kursu będą korzystać z programów wspomagających tłumaczenia - Wordfast oraz SDL Trados.

Tłumaczenie audiowizualne – w trakcie kursu poruszona zostanie kwestia złożoności problematyki tłumaczeń audiowizualnych, w tym m.in. obostrzeń i konwencji technicznych, zróżnicowania przekazów oraz zaplecza technicznego związanego z przekładem filmów.

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny tłumaczenia tekstów specjalistycznych
 • biura tłumaczeń
 • przedsiębiorstwa, spółki i urzędy, które na co dzień współpracują z międzynarodowymi firmami
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej zainteresowane np. przekładem ustnym w trakcie wystąpień czy konferencji
 • instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami
 • media, redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio, wydawnictwa - zainteresowane umiejętnościami z zakresu tłumaczenia specjalistycznych tekstów użytkowych
 • biura spraw zagranicznych, instytucje administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe
 • ministerstwa (spraw zagranicznych, gospodarki, kultury) i agencje rządowe

Tryb niestacjonarny zaoczny

miesiąc

semestr

660 zł

3300 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • kserokopię suplementu do dyplomu oraz informacja o średniej z toku studiów potwierdzonej przez Dziekanat (zaświadczenie jeśli brak w suplemencie)
 • 1 fotografia zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i wpisowego (300 zł*) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

   

11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE
(*osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego)

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich  po złożeniu wymaganych dokumentów. 

Ukończony kierunek studiów licencjackich

Filologia w zakresie filologii angielskiej

Inny kierunek studiów

Średnia z toku studiów licencjackich nie mniejszą niż 3,5 lub ocenę na dyplomie nie mniejszą niż 3,5.

W przypadku nie spełnienia kryteriów dotyczących wymogu średniej decyduje rozmowa kwalifikacyjna

Posiadanie następującego certyfikatu:

 • CAE z oceną co najmniej B;
 • CPE z oceną co najmniej C;
 • IELTS z oceną co najmniej 5.

Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia po uzyskaniu zgody Dziekana i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Ścieżka tłumaczeniowa rozwinie w tobie kompetencje dobrego tłumacza czy dobrej tłumaczki, wyposaży w umiejętności cenione na rynku pracy oraz zapewni doskonały warsztat oraz ekspertki i ekspertów. Atutem naszych studiów tłumaczeniowych jest nacisk położony na tłumaczenia specjalistyczne oraz tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne: duża liczba godzin, doświadczeni eksperci, doświadczone ekspertki oraz wiedza i praktyka tłumaczeniowa, które pozwolą ci jako tłumaczce czy tłumaczowi zręcznie poruszać się w wyspecjalizowanych obszarach rynku pracy.

dr Rafał Majka
Prodziekan ds. kierunku Filologia

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

mgr Olga O'Toole
Dr Michał Kisiel
mgr Katarzyna Zając
mgr Katarzyna Zając
dr Monika Różalska
dr Monika Różalska
mgr Aneta Ostrowska
mgr Aneta Ostrowska
dr Rafał Majka
dr Rafał Majka

PARTNERZY

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.