Tłumaczenia specjalistyczne - studia magisterskie Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne

We współczesnym zglobalizowanym świecie intensywnej komunikacji społecznej oraz współpracy gospodarczej między państwami praca tłumacza/tłumaczki jest jedną z najważniejszych profesji.

Około 300 godzin poświęconych stricte praktyce i różnym technikom tłumaczenia pisemnego i ustnego wyposaży cię w profesjonalne umiejętności tłumaczeniowe, a dzięki takim zajęciom, jak m.in. Stylistyka języka polskiego czy Krytyczna analiza dyskursu, rozwiniesz niezbędne kompetencje zawodowe.

Studiuj tłumaczenia specjalistyczne w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • poznasz obsługę najlepszych programów wspomagających tłumaczenie - Wordfast oraz SDL Trados
 • będziesz się uczyć w specjalistycznym laboratorium do tłumaczeń symultanicznych
 • otrzymasz ponad 260 godzin w ramach przedmiotów ściśle związanych z tłumaczeniem
 • możesz spędzić ponad 12 miesięcy na jednej z partnerskich uczelni - czekają na Ciebie m. in. Barcelona (Hiszpania), Nottingham (Wielka Brytania) oraz Marburg (Niemcy)

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych (dwa semestry) – celem kursu będzie zaznajomienie z pracą, warsztatem i problematyką przekładu tekstów specjalistycznych. Ćwiczenia będą opierały się na najbardziej popularnych tekstach na rynku tłumaczeniowym, uwzględniającym takie dziedziny jak m.in. ekonomia, turystyka, prawo handlowe i inne.

Teorie przekładoznawstwa – celem wykładu jest przedstawienie historii i problematyki teorii przekładu, omówienie podstawowych zagadnień i pojęć związanych z przekładem, zaprezentowanie różnych rodzajów przekładu, a także przybliżenie sylwetki i roli tłumacza.

Tłumaczenie symultaniczne i avista (dwa semestry) – zajęcia dadzą know-how związany z tłumaczeniami symultanicznymi i avista. Praktykę zapewnią wyspecjalizowane kabiny tłumaczeniowe. Wiedzą i doświadczeniem podzielą się ekspertki i eksperci na co dzień zajmujący się tego typu tłumaczeniami.

Tłumaczenie konsekutywne (dwa semestry) – kurs przedstawi warsztat potrzebny do profesjonalnej pracy w obszarze tłumaczeń konsekutywnych.

Tłumaczenie wspomagane komputerowo – zajęcia mają na celu zaznajomienie z oprogramowaniem dedykowanym tłumaczom. W skład tych programów wchodzą narzędzia organizujące terminologię, wyszukujące zasoby, konkordancyjne, porównawcze, czy zarządzające pamięciami tłumaczenia. Uczestnicy i uczestniczki kursu będą korzystać z programów wspomagających tłumaczenia - Wordfast oraz SDL Trados.

Tłumaczenie audiowizualne – w trakcie kursu poruszona zostanie kwestia złożoności problematyki tłumaczeń audiowizualnych, w tym m.in. obostrzeń i konwencji technicznych, zróżnicowania przekazów oraz zaplecza technicznego związanego z przekładem filmów.

 • firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny tłumaczenia tekstów specjalistycznych
 • biura tłumaczeń
 • przedsiębiorstwa, spółki i urzędy, które na co dzień współpracują z międzynarodowymi firmami
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej zainteresowane np. przekładem ustnym w trakcie wystąpień czy konferencji
 • instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami
 • media, redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio, wydawnictwa - zainteresowane umiejętnościami z zakresu tłumaczenia specjalistycznych tekstów użytkowych
 • biura spraw zagranicznych, instytucje administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe
 • ministerstwa (spraw zagranicznych, gospodarki, kultury) i agencje rządowe

 

Tryb niestacjonarny zaoczny

miesiąc

semestr

700 zł

3500 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopię suplementu do dyplomu oraz informacja o średniej z toku studiów potwierdzonej przez Dziekanat (zaświadczenie jeśli brak w suplemencie),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł**) i wpisowego (300 zł***) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną
**opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
***osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ukończony kierunek studiów licencjackich

Filologia w zakresie filologii angielskiej

Inny kierunek studiów 

Średnia z toku studiów licencjackich nie mniejszą niż 3,5 lub ocenę na dyplomie nie mniejszą niż 3,5.

W przypadku nie spełnienia kryteriów dotyczących wymogu średniej decyduje rozmowa kwalifikacyjna

Posiadanie następującego certyfikatu:

 • CAE z oceną minimum B,
 • CPE z oceną minimum C,
 • IELTS z oceną minimum 6.5,
 • TOEIC z oceną minimum 880,
 • TELC z oceną minimum C1.

Pozostali kandydaci przyjmowani są na studia po uzyskaniu zgody Dziekana i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Absolwenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Projekt bez tytułu (16)

Tłumaczenie – jak przyznaje wielu znawców, praktyków i badaczy przekładu – jest zawsze sztuką utraty. W procesie tłumaczenia nieuchronnie „coś” gubimy, odnajdując „coś innego”, czego istnienia nie zakładaliśmy lub czego się nie spodziewaliśmy. Nie powinno nas to jednak zniechęcać. Sploty języków mogą budować nieporozumienia między kulturami i społecznościami, ale mogą jednak stanowić o ich ponownym spotkaniu. By jednak odkryć wyzwania i możliwości tej drugiej drogi, konieczna jest wszechstronna i wielowymiarowa edukacja tłumaczeniowa. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera – w ramach ścieżki tłumaczeniowej – odpowiada na to wyzwanie. Oferując zajęcia z tłumaczenia symultanicznego, konsekutywnego i specjalistycznego, spotkania z ekspertami i ekspertkami oraz zawodowymi tłumaczkami i tłumaczami, kursy poświęcone różnym technikom i technologiom wspomagającym proces przekładu, poszerzenie umiejętności praktycznych o wiedzę i konieczny kontekst teoretyczny, czy specjalnie przygotowane kabiny tłumaczeniowe, wyposaża ona studentów i studentki na tej ścieżce w narzędzia niezbędne dla tłumacza odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom dzisiejszego rynku pracy.

dr Michał Kisiel

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

Marzena Kraszewska
Marzena Kraszewska
mgr Tomasz Ulman
mgr Tomasz Ulman
mgr Olga O’Toole
mgr Olga O'Toole
dr Michał Kisiel
Dr Michał Kisiel
dr Monika Różalska
dr Monika Różalska
mgr Aneta Ostrowska
mgr Aneta Ostrowska

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.