Studium Języków Obcych - Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
Slider
Zakład Języków Obcych

Zakład Języków Obcych

Zakład Języków Obcych (dawniej zwany Studium Języków Obcych) WSE to jednostka odpowiedzialna za prowadzenie lektoratów oraz praktycznej nauki języków obcych z następujących języków: angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania.

ZJO dba zarówno o wysoką jakość prowadzonych lektoratów jak i ciągły rozwój oferty edukacyjnej uczelni w zakresie nauki języków obcych. Zajęcia z doświadczonymi lektorami umożliwiają studentom opanowanie wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Szczególny nacisk kładziemy na komunikację, a istotnym elementem naszej oferty jest kurs języka biznesowego oraz specjalistycznego na wybranych kierunkach.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Dopasowujemy ofertę do liczby osób, poziomu i języka. Kontakt: zjo@wse.krakow.pl lub anetaostrowska@wse.krakow.pl.

Zapraszamy na kursy j. polskiego dla obcokrajowców!

Podczas zajęć poznasz nie tylko język polski, ale również polską kulturę, tradycję i wiele ciekawych miejsc w Krakowie. Kursy pomogą Ci ponadto zapoznać się ze strukturą uczelni przed rozpoczęciem studiów.

W programie kursu pojawią się:

 • wybrane zagadnienia gramatyczne
 • kształcenie sprawności (czytanie, pisanie, rozumienie a przede wszystkim mówienie)
 • warsztaty rozwijające sprawności (naturalne sytuacje komunikacyjne)
 • 60h semestralnie
 • Zajęcia 2 razy w tygodniu

Cena: 750zł (zniżka dla studentów WSE, 550zł)

Terminy zajęć podane będą na koniec września 2021

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera jest Centrum Egzaminacyjnym TELC.

Organizatorem egzaminów jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 70 certyfikatów o różnym zakresie i stopniu skomplikowania. Wszystkie egzaminy przeprowadzane przez telc GmbH są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Certyfikat TELC

Egzaminy i certyfikaty są dostępne na wszystkich poziomach zgodnych z CEFR (czyli od A1 do C2). Dodatkowo kandydaci podchodzący do egzaminów na poziomach A2, A2-B1, B1 i B2 mogą zdawać egzamin „szkolny”, który jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat. Kandydaci na poziomach A2-B2, B1, B1-B2, B2 i B2-C1 mogą zdawać egzamin biznesowy, który został opracowany dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych. Na poziomie B1 kandydaci mogą także zdawać test o profilu hotelarsko-restauracyjnym, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swe kompetencje językowe w tego rodzaju otoczeniu. Dostępny jest również egzamin techniczny (na poziomie B2), przeznaczony dla zaawansowanych kandydatów wykonujących zawody techniczne.

Egzaminy TELC z j. angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego lipiec 2022
(informacje o sesji wrześniowej pojawią się w lipcu)

Gdzie i kiedy możesz zdawać egzamin?

Będzie odbywał się w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera przy al. Jana Pawła II 39a w Krakowie (wejście od ul. Życzkowskiego).

 Termin zgłoszeniaTermin egzaminu
Część pisemna
*Termin egzaminu
Część ustna
**CENA regularna dla kandydatów**Studenci WSE im. ks. Józefa Tischnera 10% zniżki
J. angielski B2 business

 

do 1 czerwca 2022

7 lipca 2022
g.9:30
7 lipca 2022
g.14:00
690 zł621 zł
J. angielski B27 lipca 2022
g.9:30
7 lipca 2022
g.14:30
690 zł621 zł
J. angielski dual B2/C1 business6 lipca 2022
g.9:30
6 lipca 2022
g.14:00
750 zł675 zł
J. angielski C16 lipca 2022
g. 9:30
6 lipca 2022
g. 14:00
750 zł675 zł
J. angielski C26 lipca 2022
g.9:30
6 lipca 2022
g.14:00
750 zł675 zł
J. niemiecki B1/ B1+Beruf/ Schule

 

do 1 czerwca 2022

4 lipca 2022
g.9:30
4 lipca 2022
g.14:00
610 zł549 zł
J. niemiecki B2/ B2+Beruf/ Medizin Zugangsprüfung4 lipca 2022
g.9:30
4 lipca 2022
g.14:00
690 zł621 zł
J. niemiecki C1/ C1 Beruf/ Hochschule4 lipca 2022
g.9:30
4 lipca 2022
g.14:00
750 zł675 zł
J. niemiecki C24 lipca 2022 g.9:304 lipca 2022 g.14:00750 zł675 zł

J. hiszpański A2, A2 Escuela

J. hiszpański B1, B1 Escuela

 

do 1 czerwca 2022

5 lipca 2022
g.9:30
5 lipca 2022
g.14:30

A2, A2 Escuela: 520 zł

B1, B1 Escuela: 610 zł

A2, A2 Escuela: 468 zł

B1, B1 Escuela:

549 zł

J. hiszpański B2, B2 Ecsuela5 lipca 2022
g.9:30
5 lipca 2022
g.14:30
690 zł621 zł

* przy dużej liczbie uczestników zastrzegamy sobie ustalenie dodatkowego terminu na część ustną
** cena przy min. 3 uczestnikach. W przypadku 1 lub 2 kandydatów/kandydatek, cena +100zł.

Jak się zapisać?

Właściwe i ważne zgłoszenie to:

1.  przelew na konto:

Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
ING Bank Śląski SA o/Kraków
PL 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Tytuł przelewu: Egzamin telc, język, poziom, Imię i nazwisko kandydata/ki

2. mail ze zgłoszeniem i potwierdzeniem przelewu: telc@wse.krakow.pl lub bbojanowicz@wse.krakow.pl

W cenie egzaminu odbędzie się krótkie szkolenie przed egzaminem. Spotkanie to będzie odbywało się online i będzie poprowadzone przez egzaminatorów lub koordynatorów egzaminów TELC. Informacje o nim dostaną osoby zgłoszone na egzamin.

WAŻNA informacja dla STUDENTÓW I STUDENTEK Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera:

Po otrzymaniu certyfikatu, w wyznaczonym przez regulamin ZJO czasie, student/ka WSE może się ubiegać o zwolnienie z lektoratu i egzaminu* danego języka: (j. angielski min. Poziom B2, j. hiszpański i niemiecki: Lingwistyka dla biznesu poziom B1, Filologia Angielska min. A2).

*Studenci Grafiki Reklamowej i Multimedia nie będą zwolnieni z ostatniego semestru j. angielskiego specjalistycznego! Studenci Lingwistyki dla biznesu będą musieli zdać część słownikową z języka biznesowego u swojego lektora. Studenci Skandynawistyki nie będą zwolnieni z ostatnich semestrów j. angielskiego w biznesie, chyba, że zdobędą certyfikat B2 business.

WAŻNE INFORMACJE O EGZAMINIE TELC:

Dlaczego warto zdobyć certyfikat TELC?

 • Jako, że absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie minimum B2 według obowiązujących efektów kształcenia, na podstawie certyfikatu TELC B2 student może być zwolniony z lektoratu lub egzaminu.
 • Certyfikaty TELC są uznawane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 • Jest ważnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w momencie ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (poziom min. B2)
 • W Polsce egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest uznawany za dowód kompetencji językowych kandydatów do służby cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dn.21.XI.2008 r.). Jest ważnym certyfikatem dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozp.MNiSzW z 26.IX.2016 r).

Umiejętności językowe są kluczową kwalifikacją w zjednoczonej Europie i zglobalizowanym świecie. Z certyfikatem językowym telc możesz udowodnić swoje umiejętności językowe na wszystkich poziomach kompetencji według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia (CEFR).

Egzaminy językowe Telc są opracowywane przez czołowych dydaktyków i specjalistów ds. Oceny. Stale monitorujemy ważność, rzetelność i obiektywność naszych testów językowych, gwarantując tym samym wysokie standardy jakości.

Twoje korzyści w skrócie:

 • Wysoka jakość i międzynarodowe uznanie na uczelniach, w firmach i instytucjach
 • Przezroczysty system poziomów znany na całym świecie zgodnie z CEFR
 • Autentyczne ćwiczenia egzaminacyjne związane z życiem codziennym

Na poziomie międzynarodowym testy językowe telc są powszechnie uznawane przez firmy, urzędy, szkoły i uniwersytety.

W Polsce urzędnicy administracji publicznej oraz nauczyciele języków obcych w szkołach publicznych mogą akredytować umiejętności językowe certyfikatami telc.

Więcej: https://www.telc.net/es.html

Regulamin Zakładu Języków Obcych możesz pobrać Tutaj.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Dopasowujemy ofertę do liczby osób, poziomu i języka. Kontakt: sjo@wse.krakow.pl lub bbojanowicz@wse.krakow.pl

Zapraszamy na kursy j. polskiego dla obcokrajowców!

Podczas zajęć poznasz nie tylko język polski, ale również polską kulturę, tradycję i wiele ciekawych miejsc w Krakowie. Kursy pomogą Ci ponadto zapoznać się ze strukturą uczelni przed rozpoczęciem studiów.

W programie kursu pojawią się:

 • wybrane zagadnienia gramatyczne
 • kształcenie sprawności (czytanie, pisanie, rozumienie a przede wszystkim mówienie)
 • warsztaty rozwijające sprawności (naturalne sytuacje komunikacyjne)
 • 60h semestralnie
 • Zajęcia 2 razy w tygodniu


Cena: 750zł (zniżka dla studentów WSE, 550zł)

Terminy zajęć podane będą na koniec września 2020

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera jest Centrum Egzaminacyjnym TELC.

Organizatorem egzaminów jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 70 certyfikatów o różnym zakresie i stopniu skomplikowania. Wszystkie egzaminy przeprowadzane przez telc GmbH są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The CommonEuropean Framework of Reference for Languages, CEFR).

Certyfikat TELC

Egzaminy i certyfikaty są dostępne na wszystkich poziomach zgodnych z CEFR (czyli od A1 do C2). Dodatkowo kandydaci podchodzący do egzaminów na poziomach A2, A2-B1, B1 i B2 mogą zdawać egzamin „szkolny”, który jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat. Kandydaci na poziomach A2-B2, B1, B1-B2, B2 i B2-C1 mogą zdawać egzamin biznesowy, który został opracowany dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych. Na poziomie B1 kandydaci mogą także zdawać test o profilu hotelarsko-restauracyjnym, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swe kompetencje językowe w tego rodzaju otoczeniu. Dostępny jest również egzamin techniczny (na poziomie B2), przeznaczony dla zaawansowanych kandydatów wykonujących zawody techniczne.

Dlaczego warto zdobyć certyfikat TELC?

 • Jako, że absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie minimum B2 według obowiązujących efektów kształcenia, na podstawie certyfikatu TELC B2 student może być zwolniony z lektoratu lub egzaminu.
 • Certyfikaty TELC są uznawane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 • Jest ważnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w momencie ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (poziom min. B2)
 • W Polsce egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest uznawany za dowód kompetencji językowych kandydatów do służby cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dn.21.XI.2008 r.). Jest ważnym certyfikatem dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozp.MNiSzW z 26.IX.2016 r).


Zapraszamy na sesję LIPIEC 2022  egzaminów TELC!

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Będzie odbywał się w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera przy al. Jana Pawła II 39a w Krakowie (wejście od ul. Życzkowskiego).

Proponujemy Państwu trzy języki na różnych poziomach:

J. angielski B2 business

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

7 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

7 lipca 2022
g. 14.00

**CENA regularna dla kandydatów

690 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

621 zł

J. angielski B2

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

7 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

7 lipca 2022
g. 14.30

**CENA regularna dla kandydatów

690 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

621 zł

J. angielski dual B2/ C1 business

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

6 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

6 lipca 2022
g. 14.00

**CENA regularna dla kandydatów

750 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

675 zł

J. angielski C1

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

6 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

6 lipca 2022
g. 14.00

**CENA regularna dla kandydatów

750 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

675 zł

J. angielski C2

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

6 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

6 lipca 2022
g. 14.00

**CENA regularna dla kandydatów

750 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

675 zł

J. niemiecki B1/ B1+Beruf/ Schule

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

4 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

4 lipca 2022
g. 14.00

**CENA regularna dla kandydatów

610 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

549 zł

J. niemiecki B2/ B2+Beruf/ Medizin Zugangsprüfung

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

4 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

4 lipca 2022
g. 14.00

**CENA regularna dla kandydatów

690 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

621 zł

J. niemiecki C1/ C1 Beruf/ Hochschule

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

4 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

4 lipca 2022
g. 14.00

**CENA regularna dla kandydatów

750 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

675 zł

J. niemiecki C2

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

4 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

4 lipca 2022
g. 14.00

**CENA regularna dla kandydatów

750 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

675 zł

J. hiszpański A2, A2 escuela

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

5 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

5 lipca 2022
g. 14.30

**CENA regularna dla kandydatów

520 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

468 zł

J. hiszpański B1, B1 escuela

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

5 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

5 lipca 2022
g. 14.30

**CENA regularna dla kandydatów

610 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

549 zł

J. hiszpański B2, B2 escuela

Termin zgłoszenia

do 1 czerwca 2022

Termin egzaminu
Część pisemna

5 lipca 2022
g. 9.30

*Termin egzaminu
Część ustna

5 lipca 2022
g. 14.30

**CENA regularna dla kandydatów

690 zł

**Studenci WSE
10% zniżki

621 zł

*przy dużej liczbie uczestników zastrzegamy sobie ustalenie dodatkowego terminu na część ustną

**cena przy min. 3 uczestnikach. W przypadku 1 lub 2 kandydatów/kandydatek, cena +100 zł.

WAŻNA informacja dla STUDENTÓW I STUDENTEK WSE: po otrzymaniu certyfikatu, do końca października 2020 student/ka WSE możne się ubiegać o zwolnienie z lektoratu i egzaminu* z danego języka: (j. angielski min. Poziom B2, j. hiszpański i niemiecki: Lingwistyka dla biznesu poziom B1, Filologia Angielska min. A2).

*Studenci Grafiki Reklamowej i Multimediów nie będą zwolnieni z ostatniego semestru j. angielskiego specjalistycznego! Studenci Lingwistyki dla biznesu będą musieli zdać część słownikową z języka biznesowego u swojego lektora. Studenci Skandynawistyki nie będą zwolnieni z ostatnich semestrów j. angielskiego w biznesie.

Zapisy: sjo@wse.krakow.pl lub bbojanowicz@wse.krakow.pl

Właściwe i ważne zgłoszenie to mail i wpłata odpowiedniej kwoty na konto uczelni do daty terminu zgłoszenia:

Wyższa Szkoła Europejska

im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
ING Bank Śląski SA o/Kraków
PL 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Tytuł przelewu: Język, poziom, Imię i nazwisko uczestnika egzaminu

W cenie egzaminu odbędzie się krótkie szkolenie przed egzaminem. Spotkanie to będzie odbywało się online i będzie poprowadzone przez egzaminatorów lub koordynatorów egzaminów TELC. Informacje o nim dostaną osoby zgłoszone na egzamin.

Zapraszamy do zapoznania się z formą egzaminu (trzeba wybrać odpowiedni język i poziom i po kliknięciu w niego wybrać „PracticeMaterial”) na stronie: https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations.html

Regulamin Zakładu Języków Obcych możesz pobrać tutaj.

ZAKŁAD JĘZYKÓW OBCYCH

e-mail:
zjo@wse.krakow.pl anetaostrowska@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Kierownik:
mgr Aneta Ostrowska

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.