Studium Języków Obcych - Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Zakład Języków Obcych

Zakład Języków Obcych

Zakład Języków Obcych (dawniej zwany Studium Języków Obcych) WSE to jednostka odpowiedzialna za prowadzenie lektoratów oraz praktycznej nauki języków obcych z następujących języków: angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania.

ZJO dba zarówno o wysoką jakość prowadzonych lektoratów jak i ciągły rozwój oferty edukacyjnej uczelni w zakresie nauki języków obcych. Zajęcia z doświadczonymi lektorami umożliwiają studentom opanowanie wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Szczególny nacisk kładziemy na komunikację, a istotnym elementem naszej oferty jest kurs języka biznesowego oraz specjalistycznego na wybranych kierunkach.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Dopasowujemy ofertę do liczby osób, poziomu i języka. Kontakt: sjo@wse.krakow.pl lub bbojanowicz@wse.krakow.pl

Zapraszamy na kursy j. polskiego dla obcokrajowców!

Podczas zajęć poznasz nie tylko język polski, ale również polską kulturę, tradycję i wiele ciekawych miejsc w Krakowie. Kursy pomogą Ci ponadto zapoznać się ze strukturą uczelni przed rozpoczęciem studiów.

W programie kursu pojawią się:

  • wybrane zagadnienia gramatyczne
  • kształcenie sprawności (czytanie, pisanie, rozumienie a przede wszystkim mówienie)
  • warsztaty rozwijające sprawności (naturalne sytuacje komunikacyjne)
  • 60h semestralnie
  • Zajęcia 2 razy w tygodniu


Cena: 750zł (zniżka dla studentów WSE, 550zł)

Terminy zajęć podane będą na koniec września 2020

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera jest Centrum Egzaminacyjnym TELC.

Organizatorem egzaminów jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 70 certyfikatów o różnym zakresie i stopniu skomplikowania. Wszystkie egzaminy przeprowadzane przez telc GmbH są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The CommonEuropean Framework of Reference for Languages, CEFR).

Certyfikat TELC

Egzaminy i certyfikaty są dostępne na wszystkich poziomach zgodnych z CEFR (czyli od A1 do C2). Dodatkowo kandydaci podchodzący do egzaminów na poziomach A2, A2-B1, B1 i B2 mogą zdawać egzamin „szkolny”, który jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat. Kandydaci na poziomach A2-B2, B1, B1-B2, B2 i B2-C1 mogą zdawać egzamin biznesowy, który został opracowany dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych. Na poziomie B1 kandydaci mogą także zdawać test o profilu hotelarsko-restauracyjnym, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swe kompetencje językowe w tego rodzaju otoczeniu. Dostępny jest również egzamin techniczny (na poziomie B2), przeznaczony dla zaawansowanych kandydatów wykonujących zawody techniczne.

Dlaczego warto zdobyć certyfikat TELC?

  • Jako, że absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie minimum B2 według obowiązujących efektów kształcenia, na podstawie certyfikatu TELC B2 student może być zwolniony z lektoratu lub egzaminu.
  • Certyfikaty TELC są uznawane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  • Jest ważnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w momencie ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (poziom min. B2)
  • W Polsce egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest uznawany za dowód kompetencji językowych kandydatów do służby cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dn.21.XI.2008 r.). Jest ważnym certyfikatem dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozp.MNiSzW z 26.IX.2016 r).


Zapraszamy na sesje wrześniową egzaminów TELC!

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Będzie odbywał się w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera przy al. Jana Pawła II 39a w Krakowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego!

Proponujemy Państwu trzy języki na różnych poziomach:

 Termin zgłoszenia doTermin egzaminu
Część pisemna
Termin egzaminu
Część ustna
CENA tylko dla studentów WSE:CENA regularna:
J. angielski C113.08.202015.09.2020, g. 09:00

15.09.2020 od g. 14:00

16.09.2020 (przy dużej liczbie uczestników) od g. 9:00

630 zł700 zł
J. angielski B220.08.202023.09.2020, g. 9:00

23.09.2020 od g. 14:00

24.09.2020 (przy dużej liczbie uczestników) od g. 9:00

570 zł640 zł
J. niemiecki B113.08.202016.09.2020, g. 09:0016.09.2020, g. 14:00480 zł560 zł
J. hiszpański A220.08.202024.09.2020, g. 09:0024.09.2020, g. 14:00395 zł470 zł
J. hiszpański B118.08.202022.09.2020, g. 09:0022.09.2020, g. 14:00480 zł560 zł

WAŻNA informacja dla STUDENTÓW I STUDENTEK WSE: po otrzymaniu certyfikatu, do końca października 2020 student/ka WSE możne się ubiegać o zwolnienie z lektoratu i egzaminu* z danego języka: (j. angielski min. Poziom B2, j. hiszpański i niemiecki: Lingwistyka dla biznesu poziom B1, Filologia Angielska min. A2).

*Studenci Grafiki Reklamowej i Multimediów nie będą zwolnieni z ostatniego semestru j. angielskiego specjalistycznego! Studenci Lingwistyki dla biznesu będą musieli zdać część słownikową z języka biznesowego u swojego lektora. Studenci Skandynawistyki nie będą zwolnieni z ostatnich semestrów j. angielskiego w biznesie.

Zapisy: sjo@wse.krakow.pl lub bbojanowicz@wse.krakow.pl

Właściwe i ważne zgłoszenie to mail i wpłata odpowiedniej kwoty na konto uczelni do daty terminu zgłoszenia:

Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
ING Bank Śląski SA o/Kraków
PL 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Tytuł przelewu: Język, poziom, Imię i nazwisko uczestnika egzaminu

Zapraszamy do zapoznania się z formą egzaminu (trzeba wybrać odpowiedni język i poziom i po kliknięciu w niego wybrać „PracticeMaterial”) na stronie: https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations.html

Regulamin Zakładu Języków Obcych możesz pobrać tutaj.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Dopasowujemy ofertę do liczby osób, poziomu i języka. Kontakt: sjo@wse.krakow.pl lub bbojanowicz@wse.krakow.pl

Zapraszamy na kursy j. polskiego dla obcokrajowców!

Podczas zajęć poznasz nie tylko język polski, ale również polską kulturę, tradycję i wiele ciekawych miejsc w Krakowie. Kursy pomogą Ci ponadto zapoznać się ze strukturą uczelni przed rozpoczęciem studiów.

W programie kursu pojawią się:

  • wybrane zagadnienia gramatyczne
  • kształcenie sprawności (czytanie, pisanie, rozumienie a przede wszystkim mówienie)
  • warsztaty rozwijające sprawności (naturalne sytuacje komunikacyjne)
  • 60h semestralnie
  • Zajęcia 2 razy w tygodniu


Cena: 750zł (zniżka dla studentów WSE, 550zł)

Terminy zajęć podane będą na koniec września 2020

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera jest Centrum Egzaminacyjnym TELC.

Organizatorem egzaminów jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 70 certyfikatów o różnym zakresie i stopniu skomplikowania. Wszystkie egzaminy przeprowadzane przez telc GmbH są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The CommonEuropean Framework of Reference for Languages, CEFR).

Certyfikat TELC

Egzaminy i certyfikaty są dostępne na wszystkich poziomach zgodnych z CEFR (czyli od A1 do C2). Dodatkowo kandydaci podchodzący do egzaminów na poziomach A2, A2-B1, B1 i B2 mogą zdawać egzamin „szkolny”, który jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat. Kandydaci na poziomach A2-B2, B1, B1-B2, B2 i B2-C1 mogą zdawać egzamin biznesowy, który został opracowany dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych. Na poziomie B1 kandydaci mogą także zdawać test o profilu hotelarsko-restauracyjnym, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swe kompetencje językowe w tego rodzaju otoczeniu. Dostępny jest również egzamin techniczny (na poziomie B2), przeznaczony dla zaawansowanych kandydatów wykonujących zawody techniczne.

Dlaczego warto zdobyć certyfikat TELC?

  • Jako, że absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie minimum B2 według obowiązujących efektów kształcenia, na podstawie certyfikatu TELC B2 student może być zwolniony z lektoratu lub egzaminu.
  • Certyfikaty TELC są uznawane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  • Jest ważnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w momencie ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (poziom min. B2)
  • W Polsce egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest uznawany za dowód kompetencji językowych kandydatów do służby cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dn.21.XI.2008 r.). Jest ważnym certyfikatem dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozp.MNiSzW z 26.IX.2016 r).


Zapraszamy na sesje wrześniową egzaminów TELC!

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Będzie odbywał się w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera przy al. Jana Pawła II 39a w Krakowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego!

Proponujemy Państwu trzy języki na różnych poziomach:

J. angielski C1
Termin zgłoszenia do13.08.2020
Termin egzaminu Część pisemna15.09.2020, g. 09:00
Termin egzaminu
Część ustna
15.09.2020 od g. 14:00
16.09.2020 (przy dużej liczbie uczestników) od g. 9:00
CENA tylko dla studentów WSE:630 zł
CENA regularna:700 zł
J. angielski B2
Termin zgłoszenia do13.08.2020
Termin egzaminu Część pisemna23.09.2020, g. 9:00
Termin egzaminu
Część ustna
23.09.2020 od g. 14:00 24.09.2020 (przy dużej liczbie uczestników)od g. 9:00
CENA tylko dla studentów WSE:570 zł
CENA regularna:640 zł
J. niemiecki B1
Termin zgłoszenia do20.08.2020
Termin egzaminu Część pisemna16.09.2020, g. 09:00
Termin egzaminu
Część ustna
16.09.2020, g. 14:00
CENA tylko dla studentów WSE:480 zł
CENA regularna:560 zł
J. hiszpański A2
Termin zgłoszenia do20.08.2020
Termin egzaminu Część pisemna24.09.2020, g. 09:00
Termin egzaminu
Część ustna
24.09.2020, g. 14:00
CENA tylko dla studentów WSE:395 zł
CENA regularna:470 zł
J. hiszpański B1
Termin zgłoszenia do18.08.2020
Termin egzaminu Część pisemna22.09.2020, g. 09:00
Termin egzaminu
Część ustna
22.09.2020, g. 14:00
CENA tylko dla studentów WSE:480 zł
CENA regularna:560 zł

WAŻNA informacja dla STUDENTÓW I STUDENTEK WSE: po otrzymaniu certyfikatu, do końca października 2020 student/ka WSE możne się ubiegać o zwolnienie z lektoratu i egzaminu* z danego języka: (j. angielski min. Poziom B2, j. hiszpański i niemiecki: Lingwistyka dla biznesu poziom B1, Filologia Angielska min. A2).

*Studenci Grafiki Reklamowej i Multimediów nie będą zwolnieni z ostatniego semestru j. angielskiego specjalistycznego! Studenci Lingwistyki dla biznesu będą musieli zdać część słownikową z języka biznesowego u swojego lektora. Studenci Skandynawistyki nie będą zwolnieni z ostatnich semestrów j. angielskiego w biznesie.

Zapisy: sjo@wse.krakow.pl lub bbojanowicz@wse.krakow.pl

Właściwe i ważne zgłoszenie to mail i wpłata odpowiedniej kwoty na konto uczelni do daty terminu zgłoszenia:

Wyższa Szkoła Europejska

im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
ING Bank Śląski SA o/Kraków
PL 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Tytuł przelewu: Język, poziom, Imię i nazwisko uczestnika egzaminu

Zapraszamy do zapoznania się z formą egzaminu (trzeba wybrać odpowiedni język i poziom i po kliknięciu w niego wybrać „PracticeMaterial”) na stronie: https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations.html

Regulamin Zakładu Języków Obcych możesz pobrać tutaj.

ZAKŁAD JĘZYKÓW OBCYCH

e-mail:
sjo@wse.krakow.pl bbojanowicz@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Kierownik:
mgr Bożena Bojanowicz Santos

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.